Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułmgr
Imię: Aleksandra
NazwiskoMroczek-Żulicka
Stanowisko:Asystent
JednostkaZakład Geografii Rekreacji
Pokój201F
Konsultacje:
E - mail:aleksandra.mroczek@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 46 75
Skype / GG / IRC:
Strona wwwhttps://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Mroczek-Zulicka
Problematyka badawcza:wychowanie a turystyka, przestrzeń rekreacyjna miasta, kreatywność
Lista publikacji:2016

Mroczek-Żulicka A., 2016, Twórcze podejście do organizacji krajoznawstwa w opozycji do banalnej rozrywki i zabawy – przykład Łodzi, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa

Mroczek-Żulicka A., 2016, Wychowawcza rola turystyki w działaniach polskich organizacji młodzieżowych, [w:] red. Włodarczyk B., Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2015

Mroczek-Żulicka A., 2015, Wychowanie do turystyki poprzez zdobywanie kwalifikacji w działalności Związku Harcerstwa Polskiego, [w:] red. Stasiak A.,Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego