Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. nadzw. UŁ dr hab.
Imię: Anita
NazwiskoWolaniuk
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
JednostkaZakład Urbanizacji Przestrzeni
Pokój202K
Konsultacje:
E - mail:anita.wolaniuk@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 58
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia miast; Polska, Ameryka Południowa
Lista publikacji:2014

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A., 2014, Gentryfication processes in the city, [w:] T. Marszał (ed.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź University Press, Łódź, s. 83–111

2013

Wolaniuk A., 2013, Przemieszczenia ludności z budynków gentryfikowanych przez władze samorządowe Łodzi, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, część II, XXVI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57–71

2012

Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A., 2012, Nauka łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie. Konkurencyjność Łodzi jako ośrodka naukowego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 122s.

Wolaniuk A., 2012, Centra miast, [w:] Liszewski S. red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 303-341.

2011

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Wolaniuk A., 2011/2012, Współpraca geografii z wybranymi naukami, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A., red., Związki geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 7, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 69-74.

Wolaniuk A., Drozdowska M., 2011/2012, Przestrzeń publiczna. Przykład centrum Łodzi, [w:] Jażdżewska I., red., Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 213-230.

Wolaniuk A., Przewłocka R., 2011, Piotrkowska street, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXXVI, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Wolaniuk A., 2011, The development of metropolitan functions in Łódź, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXXVII, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Wolaniuk A., 2011, Metropolitan institution in Łódź – distribution and structure in 2000, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXXVIII, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Wolaniuk A., 2011, Funncional changes in and of Piotrkowska street, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet LI, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

WOLANIUK A., 2011, Kościoły pw. św. Stanisława Kostki w Polsce, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 22, s. 125–135

WOLANIUK A., SOBCZYŃSKI M., 2010, Współczesne tendencje przemian centrów dużych miast Polski na przykładzie Łodzi, Gdańska i Krakowa, [w:] J. SŁODCZYK, A. DEMBICKA-NIEMIEC (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. „Studia Miejskie”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 13–35

WOJCIECHOWSKA J., WOLANIUK A., 2011, Profesor Stanisław Liszewski. Życie i droga zawodowa, [w:] Włodarczyk B., Krajewska W.M. (red.), Profesor Stanisław Liszewski, „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, z. 100, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–42

2010

Wolaniuk A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wyd. UŁ, Łódź, 198s

2009

Wolaniuk A., 2009, Przemiany funkcjonalne głównej osi urbanistycznej Łodzi, [w:] XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, Wyd. UŁ, Łódź, s.173-182

2008

Sobczyński M., Wolaniuk A., 2008, Metropolitan Functions oh the City of Łódź, European Spatial Research and Policy, vol. 15, No 1, s. 79-87

Wolaniuk A., 2008, Centra miast, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 283-319

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego