Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułmgr
Imię: Armina
NazwiskoMuszyńska
Stanowisko:
JednostkaPracownia Rewitalizacji Miast
Pokój216K
Konsultacje:
E - mail:armina@outlook.com
Telefon:+48 42 635 43 67
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:semiotyka miasta
semiotyka a rewitalizacja miasta
geografia turyzmu Chorwacji, Słowenii i Serbii
kraje byłej Jugosławii i byłego Związku Radzieckiego
Lista publikacji:2014

Muszyńska A., 2014, Historia wielokulturowej przestrzeni Suboticy zapisana w pomnikach miejskich, [w:] Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, vol. IX, Łódź, s. 83–94

Muszyńska A., 2014, Podróże w życiu i twórczości postimpresjonistów, [w:] Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, vol. XII, Łódź, s. 95-104

Muszyńska A., 2014, Żydzi w Suboticy – historia i współczesność, [w:] Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, vol. XI, Łódź, s. 309-320

2013

Latosińska J., Muszyńska A., 2013, Stare i nowe formy turystyki w przestrzeni – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 137–157

Muszyńska A., (Arapowa L., Skoblikowa A.), 2013, Innowacje w turystyce Petersburga i okolic, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–104.

Muszyńska A., 2013, Wielokulturowość w przestrzeni Suboticy, [w:] R. Sendek, B., Rusin (red.), Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, Wyd. Scriptum, Kraków, s. 55–66.

2012

Muszyńska A., 2012, Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna), Homo Ludens, nr 1(4)/2012, s. 173–182.

Muszyńska A. (Kapusta P.), 2012, Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców, Homo Ludens, nr 1(4)/2012, s. 173–182.

Wiluś R., Muszyńska A., 2012, Geography of tourism of Croatia, [in:] Wyrzykowski J., Widawski K., ed., Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, Uniwersyty of Wrocław, Wrosław, s. 67-101.

Kaczmarek S., Kaczmarek J., Kazimierczak J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Żek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 96s.

2010

Muszyńska A., 2010, Wizerunek turystyczny Chorwacji, [w:] TURYZM z. XX, t. 2, Wyd. UŁ, Łódź
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego