Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. nadzw. UŁ dr hab.
Imię: Bogdan
NazwiskoWłodarczyk
Stanowisko:Profesor nadzyczajny

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych

Dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu

Kierownik Zakładu Geografii Turyzmu
JednostkaZakład Geografii Turyzmu
Pokój109K
Konsultacje:
E - mail:bogdan.wlodarczyk@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 60
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia turyzmu,produkt turystyczny, systemy, łańcuchy hotelowe; region łódzki, świętokrzyski, Polska wschodnia, Sudety
Lista publikacji:2014

Krakowiak B., Latosińska J., Wiluś R., Włodarczyk B., 2014, 30 lat „Warsztatów z geografii turyzmu” (1984–2014), [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5–15

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Włodarczyk B., 2014, Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 41–53

Włodarczyk B., 2014 (recenzja), Alina Zajadacz, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne (The tourism of the deaf: geographical approach), „Turyzm/Tourism”, 24/1, s. 105–106, pp. 99–100

Włodarczyk B., 2014, Baza noclegowa Łodzi i regionu łódzkiego na początku drugiej dekady XXI wieku, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 255–278

Włodarczyk B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie podziałów i klasyfikacji (Space in tourism, tourism in space: on the need for definition, delimitation and classification), „Turyzm/Tourism”, 24/1, s. 25-36, pp. 25–34

Włodarczyk B., D. Szczuka, 2014, Turystyka i kultura w Kazimierzu Dolnym[w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 161–170

Włodarczyk B., J. Śledzińska (red.), 2014, Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa

Włodarczyk B., Szafrańska E., 2014, Региональные исследования туристских потоков — пример Лодзинского воеводства в Польше (Regionalnyje issliedowania turistskich potokow – primier Lodzinskowo wojewodstwa w Polsze), Инициативы ХХI века, научный журнал, 2, s. 64–72

2013

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 416 s.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 29–46.

2012

Włodarczyk B., 2012, New tourist and recreational spaces in 2005-2010, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, LXVI.

Włodarczyk B., 2012, Tourist facility development in Łódź in 2010, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, LXVII.

Włodarczyk B. 2012, tłumacz.: Anna Aleksandrowa, Turystyka w Moskwie po przemianach „perestrojki”, „Turyzm”, t. 22, z. 1, s. 43-55.

Włodarczyk B., Krakowiak B., red., 2012, Kultura i turystyka wspólne korzenie, Regionalna Organizacja turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 416s.

Włodarczyk B., 2012, Zagospodarowanie turystyczne Łodzi, stan na rok 2010, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLVII.

Włodarczyk B., 2012, tłumacz.: Douglas G. Pearce, Model „potrzeby-funkcje” w dystrybucji turystyki. Biogram naukowy Douglasa G. Pearce’a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań na turystyką, „Folia Turistica”, nr 25(2), s. 71-98.

Włodarczyk B., 2012, Powiat tomaszowski, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 165-174.

Włodarczyk B., 2012, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne Łodzi w latach 2005–2010, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLVI.

Śledzińska J., Włodarczyk B., red., 2012, Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa, 379s.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, [w:] Rapacz A., red., Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 259, s. 167-177.

Makowska-Iskierka M., Włodarczyk B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M. red., Turystyka moda na sukces. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-112.

Kronenberg M., Wiluś R., Włodarczyk B.,2012, O województwie łódzkim ogólnie, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 7-14.

Kaczmarek J., Lawin M., Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi w województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 205s.

2011

Włodarczyk B.,2011, tłumacz.: Stanislav Erdavletov, Almaty – Największe centrum turystyczne Kazachstanu, [w:] Włodarczyk B., red., Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 195-207.

Włodarczyk B., 2011, The Tourism Landscape and Tourists Space of the City, „Folia Turistica”, nr 25(1), s. 265-282.

Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm”, t. 21, z. 1-2, s. 59-66.

Włodarczyk B., 2011, Krajobraz i przestrzeń turystyczna miasta, „Folia Turistica”, nr 25(2), , s. 291-310.

Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., 2011, Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 216s.

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2011, Lokalne i regionalne badania ruchu turystycznego, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, t. 7, s. 21–39

KACZMAREK J., KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Studia przypadków, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 173–184

KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia, [w:] J. ŚLEDZIŃSKA, B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 9–25

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2011, Wpływ autostrady A-2 Warszawa–Berlin (na odcinku od Strykowa do granicy z Niemcami) na kształtowanie regionów turystycznych, [w:] G. Gołembski (red.), Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój turystyki w regionie, Wyd. PWSZ, Sulechów, s. 15–29

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 157–165

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego w 2009 roku, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK, J. LATOSIŃSKA (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–37

WŁODARCZYK B., 2010, Turystyka społeczna – próba definicji zjawiska, [w:] A. STASIAK (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 23–35

WŁODARCZYK B., 2011, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 23–39

WŁODARCZYK B., 2011, Miasto i przestrzeń turystyczna, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 105–120

WŁODARCZYK B., 2011, Reynevana z Bielawy podróże po Dolnym Śląsku albo turystyczne szlaki fikcji literackiej i filmowej, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK J. LATOSIŃSKA (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 273–295

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 15–27

WŁODARCZYK B. (red.), 2011, Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 401

WŁODARCZYK B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 187

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 295

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 204

WŁODARCZYK B., ŚLEDZIŃSKA J. (red.), 2011, Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, ss. 328

WŁODARCZYK B., KRAJEWSKA W.M. (red.), 2011, Profesor Stanisław Liszewski, „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, z. 100, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss.103

2010

Kaczmarek J., (Stasiak A.,) Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 447s

Karpiński Ł., Włodarczyk B., 2010, ACCOR – światowy lider usług hotelarskich, Turystyka i Hotelarstwo - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 15 (2010), s. 49-71

Krakowiak B., Włodarczyk B., Jagiełło M.,2010, Bitwa łódzka 1914 – za i przeciw nowym projektom turystycznym w województwie łódzkim, Turystyka i Hotelarstwo - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 14 (2008), s. 107-131

Liszewski S., Włodarczyk B., 2010, Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 99-107

Tanaś. S., Włodarczyk B., 2010, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w świetle badań ankietowych w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 79-121

Tanaś. S., Włodarczyk B., 2010, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi w województwie łódzkim, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 15-27.

Włodarczyk B., (Polka E.), 2010, Claridge’s – hotel królów, król wśród hoteli, Turystyka i Hotelarstwo - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 15 (2010), s. 73-99

Włodarczyk B., 2010, Ewolucja i specyfikacja kształcenia w zakresie „geografii turyzmu”, „geografii turyzmu i hotelarstwa” oraz „turystyki i rekreacji” prowadzonych przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 147-164

2009

Włodarczyk B., 2009, Krajobrazy przestrzeni turystycznej (The landscapes of tourism space), Turyzm (Tourism), t. 19, z. 1-2, s. 89-97 (83-90)

Milewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 386

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 268

Krakowiak B., Włodarczyk B., 2009, „Dzień z Borowieckim” – projekt nowego produktu turystycznego Łodzi, [w:] Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, A. Stasiak red., Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 249-256

2008

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 136-150

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt. Zamyseł. Organizacja. Uprawlenie (tłumaczenie z polskiego), UNITY, Moskwa, ss.495

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt – putiewoditel po industrii turizma – słowo awtoru, Professjonalnyj Uczebnik, Eżekwartalnyj Żurnał, 1, s. 58

Włodarczyk B., 2008, rec.: geografia turyzmu – podręcznik, A.J. Aleksandrowa, red., Wydawnictwo „Knorus”, Moskwa 2008, 592 ss., Turyzm, t. 18, z. 2. s. 113-117

Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 145-158

2007

Włodarczyk B., 2007, rec. „Wprowadzenie do turystyki”, M.B. Birżakov, Wydawnictwo „Fundacja Newska” i Dom Wydawniczy „Gerda”. Moskwa–Sankt Petersburg 2005, ss.443, „Turyzm, nr 17, z. 1-2, s. 211-215

Włodarczyk B., 2007, Club Med. Jako przykład wiosek wakacyjnych z ofertą typu all inclusiwe, Turystyka i Hotelarstwo, 11, s. 9-32

2006

Kaczmarek J., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju produktów turystycznych dużego miasta przemysłowego – przykład Łodzi, „Problemy Turystyki”, nr 1-4, vol. XXIX, Instytut Turystyki, Warszawa, s.5-23

Włodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju, „Turyzm”, nr 16, z. 2, s. 41-64

Włodarczyk B., 2006, Cycle of Development of the tourism space, [w:] Tourism and regional development, Smolensk, s. 225-234

Włodarczyk B., 2006, rec. „Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni”, Beata Meyer, Rozprawy i Studia, t. (DCXIX) 545, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ss. 436, „Turyzm, nr 16, z. 2, s. 191-193

Włodarczyk B., 2006, Hotele Ryokan – kwintesencja tradycyjnej Japonii, „Turystyka i Hotelarstwo”, 9 (2006), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź., s. 35-55

Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss.129

2005

Włodarczyk B., 2005, Historia i rozwój hotelarstwa w regionie łódzkim, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 7/2005, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, s. 133-166 (wspólnie z: M. Milewska)

Włodarczyk B., Milewska M., 2005, Hotelarstwo – podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, cz. 1, podręcznik, Wyd. WSTH, Łódź, 330 s.

Włodarczyk B., Kaczmarek J., Stasiak A., 2005, Produkt turystyczny, Wyd. PWE, Warszawa

2004

Włodarczyk B., 2004, Geograficzne aspekty produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, z. 3–4, s. 33–52

Włodarczyk B., Milewska M., 2004, Historia rozwoju hotelarstwa w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 5, Wyd. WSTH, Łódź, s. 55–92

Milewska M., Skrzypczyński M., Włodarczyk B., 2004, Mierniki jako wazny element nauczania hotelarstwa, „Turystyka i Hotelarstwo”, 5 (2004), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 107-134

Latosińska J., Włodarczyk B., 2004, Potecjał turystyczny Pojezierza Sławskiego, „Turyzm”, t. 14, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75-90

Włodarczyk B., 2003, Systemy, łańcuchy hotelowe oraz inne struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie – próba definicji, „Turystyka i Hotelarstwo”, 3 (2003), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego