Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Będkowski
Imię: Krzysztof
NazwiskoBędkowski
Stanowisko:Profesor UŁ
Pokój215K
Konsultacje:
E - mail:krzysztof.bedkowski@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 69
Strona naukowa:Researchgate: Krzysztof Będkowski
Strona ORCIDORCID ID 0000-0001-7945-343X
Problematyka badawcza:Analiza struktury przestrzennej zbiorowisk roślinnych lasów oraz obszarów zurbanizowanych z wykorzystaniem technik geomatycznych
Lista publikacji:2020

Będkowski K., 2020: Taxonomic analysis of airborne laser scanning data for the recognition of stand vertical structure and its spatial variability. Sylwan 164 (10): 805-819.

Bielecki A., Będkowski K., 2020: Ekspertyza dla Urzędu Miasta Łodzi „Określenie metodami zdalnymi stanu zieleni miejskiej” [Expertise for the City of Lodz Municipality „Determining the condition of urban greenery by remote sensing”].

Kałużna U., Będkowski K., 2020: Klasyfikacja pokrycia terenu z wykorzystaniem obrazów Sentinel-2A przetworzonych za pomocą metody głównych składowych (PCA) [Land cover classification using Sentinel-2A images processed by the principal components method (PCA)]. Teledetekcja Środowiska T. 61: 19-37.

2019

Matuszewska M., Będkowski K., 2019: Analysis of the development of the city Sieradz based on the interpretation of aerial imagery and alorisation of the space using elements of fuzzy sets theory. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 18(4), 381–395. DOI: 10.31648/aspal.3688

Olpenda A.S., Stereńczak K., Będkowski K., 2019: Modeling Solar Radiation in the Forest Using Remote Sensing Data: A Review of Approaches and Opportunities. [in:] Kaskaoutis D., Polo J. (eds), Solar Radiation, Modelling and Remote Sensing. MDPI Basel, Beijing, Wuhan, Barcelona, Belgrade, ISBN 978-3-03921-004-6, pp. 130-151.

Olpenda A.S., Stereńczak K.S., Będkowski K., 2019: Estimation of Sub-canopy Solar Radiation from LiDAR Discrete Returns in Mixed Temporal Forest of Bialowieza, Poland. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation 79, July, pp. 116-132.

2018

Adamczyk J., Będkowski K., 2018 (wyd. II popr. i uzup.): Źródła numerycznych danych geoprzestrzennych. [w:] Obidziński A. (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 17-27.

Adamczyk J., Będkowski K., 2018 (wyd. II popr. i uzup.): Teledetekcja w inwentaryzacji przyrodniczej [w:] Obidziński A. (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 28-51.

Będkowski K., Chabudziński Ł., Gotlib D., Kazimierski W., Kunz M., Zwoliński Z., 2018: Kształcenie na kierunkach studiów geoinformacja i geoinformatyka w wybranych uczelniach w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Geographica Socio-Oeconomica 34: 25-43.

Będkowski K., Jaskulski M., Bielecki A., 2018: 23rd Conference on Photointerpretation and Remote Sensing. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 34: 115-117. DOI: 10.18778/1508-1117.34.08

Olędzki J.R., Dukaczewski D., Będkowski K., 2018: Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG. [w:] Marek Sobczyński (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne. W setną rocznicę działalności. Tom 2: Historia Oddziałów Terenowych i Tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydawcy: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Łódź 2018: 537-571.

Olpenda A.S., Stereńczak K.S., Będkowski K., 2018: Modeling Solar Radiation in the Forest Using Remote Sensing Data: A Review of Approaches and Opportunities. Remote Sensing 2018 Vol. 10, 5: 1-22. DOI: 10.3390/rs10050694

Worm A., Będkowski K., Bielecki A., 2018: The use of surface and volume indicators from high resolution remote sensing data to assess the vegetation filling of urban quarters in Łódź city centre, Poland. Teledetekcja Środowiska T. 60: 5-20.

2017

Adamczyk J., Będkowski K., 2017: Źródła numerycznych danych geoprzestrzennych. [w:] Obidziński A. (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 17-27.

Adamczyk J., Będkowski K., 2017: Teledetekcja w inwentaryzacji przyrodniczej [w:] Obidziński A. (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 28-51.

Będkowski K., Bielecki A., 2017: Ocena dostępności zieleni w miejscu zamieszkania w miastach z wykorzystaniem NDVI oraz krzywej koncentracji Lorenza. Teledetekcja Środowiska T. 57: 5-14.

Będkowski K., Piekarski E., 2017 (Wyd. II popr. i rozszerz.): Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 164 s.

2016

Będkowski K., 2016: Edukacja przyrodniczo-leśna przed dwudziestoma laty. Powstanie i pierwsze lata działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 18, z. 47(2): 19-46.

Łoziński A., Będkowski K., 2016: Rozpoznawanie jesiennych faz fenologicznych dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Liebl.) na ortomozaikach zdjęć lotniczych uzyskanych z wykorzystaniem drona. Teledetekcja Środowiska vol. 55: 5-14.

Nowak M., Będkowski K., 2016: Ocena przydatności danych skanowania laserowego do inwentaryzacji drzew rosnących pojedynczo i w zadrzewieniach liniowych. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(1): 59-69.

2015

Będkowski K., 2015: Jak policzyć i pomierzyć drzewa w lesie za pomocą zdjęć lotniczych? Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 17., z. 43(2): 31-48.

Będkowski K., 2015: Z historii rozwoju fotogrametrii i teledetekcji w leśnictwie polskim. Teledetekcja Środowiska vol. 52: 5-15.

Wolinowski P., Będkowski K., 2015: Ocena stanu zdrowotnego świerka pospolitego (Picea abies Karst.) na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych z niskiej wysokości w okresie intensywnego wiosennego wzrostu drzew. Teledetekcja Środowiska vol. 53: 5-14.
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego