Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułmgrJaniak
Imię: Małgorzata
NazwiskoJaniak
Stanowisko:Asystent
Pokój210K
Konsultacje:
E - mail:malgorzata.janiak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 66
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-4099-0224
Problematyka badawcza:
Lista publikacji:2018

Janiak M., 2018, Waloryzacja najpopularniejszych portali rezerwacyjnych z punktu widzenia użyteczności konsumenckiej i naukowej, [w:] Turyzm/Tourism, Vol. 28 No. 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101-109, ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

Ambrozik M., 2018, Tereny wypoczynkowe dużego miasta. Przykład Łodzi, [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S. (red.), 2018, z. 8, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 29-41 ISBN 978-83-61695-47-9

2016

Ambrozik M., 2016, Grupy organizujące zwiedzanie miasta, ich motywy i role jako popularyzatorów turystyki i rekreacji – przykład Łodzi, [w:] Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wiluś R., Wojciechowska J. (red.), t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, s. 165-176, ISBN 978-83-8088-293-5

Ambrozik M., 2016, Preferencje przestrzenne w wyjazdach turystycznych młodzieży licealnej małego miasta. Przykład uczniów I LO w Koluszkach, [w:] Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki, Sokołowski D., Tomczykowska P. (red.),, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 49-62, ISBN 978-83-231-3564-7

Ambrozik M., 2016, Problematyka zakwaterowania turystycznego w czasopiśmie „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, [w:] Turyzm/Tourism, Vol. 26 No. 2 (2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 69-75, ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego