Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Marcin
NazwiskoJaskulski
Stanowisko:Adiunkt
JednostkaZakład Geoinformacji
Pokój217K
Konsultacje:
E - mail:marcin.jaskulski@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 68
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:Geologia strukturalna, Geomorfologia, GIS, Przyrodnicze aspekty Gospodarki Przestrzennej
Lista publikacji:2013

Jaskulski M., Łukasiewicz G., Nalej M., 2013, Porównanie metod transformacji map historycznych (Comparison of methods of historical map transformation), „Roczniki Geomatyki”, t. XI, z. 4(61), s. 41–57

Jaskulski M. (Szmidt A., Zbiciński I., Ziemińska-Stolarska A.), 2013, Mapa batygraficzna Zbiornika Sulejowskiego, Politechnika Łódzka, Łódź

Jaskulski M. (Kupczyk M., Bronowski J.), 2013, Podróże marzeń, Wyd. SBM, Warszawa, s. 448.

Jaskulski M. (Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A.), 2013, Skarby Unesco. 100 Najpiękniejszych krajobrazów. Wyd. SBM. Warszawa, 126 s.

Jaskulski M.(Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A.), 2013, Skarby Unesco. 100 najpiękniejszych zabytków, Wydawnictwo SBM. Warszawa, 126 s.

Jaskulski M., (Szmidt A.), 2013, Ocena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu do analiz geomorfometrycznych, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 145–156.

Jaskulski M., 2013, Chorwacja - przewodnik, Wyd. SBM. Warszawa, 160 s.

Jaskulski M., 2013, Europa. 1001 najpiękniejszych zakątków, Wyd. SBM. Warszawa, 448 s.

Jaskulski M., 2013, Mazury. Najpiękniejsze zakątki, Wyd. SBM, Warszawa, 128 s.

2012

Jaskulski M., Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A., 2012, Skarby UNESCO, Wyd. SBM Sp. o.o., Warszawa, 448s.

Jaskulski M., Aleksander Szmidt, 2012, Północne przedpole Wyżyny Łódzkiej koncepcja prof. H. Klatkowej w świetle badań GIS, [w:] Dzieduszyńska D., Roman M., red., Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012r., Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego s. 37-38.

Baturo I., Bąk J., Bronowski J., Jaskulski M., Kobojek E., Kobojek S., Retkiewicz W., Zygmański M., 2012, Encyklopedia Polski. Przyroda: fauna, flora, ochrona przyrody, środowiska życia, Wyd. Dragon sp. z o.o., Bielsko-Biała, 253s.

Jaskulski M., 2012, Pagórki warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej, [w:] Dzieduszyńska D., Roman M., red., Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012r., Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego s. 35-36.

2012

Jaskulski M., 2012, Pagórki Warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (red) Czynniki różnicowania rzeźby niżu Polskiego. s.35-37 Materiały konferencji jubileuszowej prof. Krystyny Turkowskiej

Jaskulski M., Szmidt A., 2012 Północne przedpole Wyżyny Łódzkiej koncepcja prof. H. Klatkowej w świetle badań GIS. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (red) Czynniki różnicowania rzeźby niżu Polskiego. s.35-37 Materiały konferencji jubileuszowej prof. Krystyny Turkowskiej

Baturo I., Bronowski J., Jaskulski M., Kobojek E., Kobojek S., Retkiewicz W., Zygmański M., 2012, Encyklopedia Polski. Przyroda. Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., Bielsko-Biała, 253 s.

2011

Jaskulski M., 2011, Wsie w Polsce [W:] Polskie wsie i skanseny. Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., Bielsko-Biała, s. 4-19
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego