Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Marta
NazwiskoNalej
Stanowisko:Adiunkt
JednostkaZakład Geoinformacji
Pokój217K
Konsultacje:
E - mail:marta.nalej@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 68
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:GIS
SIP
Numeryczny Model Terenu
Przestrzenne Bazy danych
Lista publikacji:2013

Jaskulski M., Łukasiewicz G., Nalej M., 2013, Porównanie metod transformacji map historycznych (Comparison of methods of historical map transformation), „Roczniki Geomatyki”, t. XI, z. 4(61), s. 41–57

2012

Lechowski Ł., Nalej M., 2012, GIS w nauce, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 3(130), s. 43-43.

Godula E., Lechowski Ł., Nalej M., 2012, GIS Day 2011, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 1(128), s. 27-28.

Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego