Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
TytułmgrSztybel-Boberek
Imię: Martyna
NazwiskoSztybel-Boberek
Stanowisko:Asystent
JednostkaZakład Urbanizacji Przestrzeni
Pokój102F
Konsultacje:
E - mail:martyna.sztybel@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 46 73
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:
Lista publikacji:2011

Sztybel M., 2011, Miejsca niebezpieczne w przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi, [w:] Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 349-356.

Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego