Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Marzena
NazwiskoMakowska-Iskierka
Stanowisko:Adiunkt
JednostkaZakład Geografii Turyzmu
Pokój202F
Konsultacje:
E - mail:marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 46 76
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:
Lista publikacji:2014

Makowska-Iskierka M., 2014, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach krajowych – tendencje i zmiany w latach 1993–2013, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 181–196

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

2013

Makowska-Iskierka M., 2013, Konsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (Spatial and morphological Effects of Tourism Urbanisation in the Łódź Metropolitan Area), „Turyzm/Tourism”, 23/2, s. 35–45, pp. 33–42

Makowska-Iskierka M., 2013, Centra handlowe nowymi turystyczno-kulturalno-rekreacyjnymi atrakcjami Łodzi, , [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 301–322.

2012

Makowska-Iskierka M., Włodarczyk B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M. red., Turystyka moda na sukces. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-112.

Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M., red., 2012, Turystyka moda na sukces. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 234s.

Makowska-Iskierka M., 2012, Powiat zgierski, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 195-201.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., WŁODARCZYK B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 'Warsztaty z geografii turyzmu', t. 2, s. 83-112.

2011

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Turystyka rodzinna jako oferta biura podróży, [w:] J. ŚLEDZIŃSKA, B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 161–169

2010

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2010, Płaszczyzna ekonomiczna procesu urbanizacji turystycznej na przykładzie wybranych miejscowości strefy podmiejskiej Łodzi, 'Turystyka i Hotelarstwo', t. 16, s. 31–55

2009

Makowska-Iskierka M., 2008, Etapy rozwoju procesów urbanizacyjnych zachodzących pod wpływem turystyki na terenach wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi, [w:] XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Funkcja turystyczna miast, I. Jażdżewska red., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 163-172. (ukazało się w 2009 r.)

Makowska-Iskierka M., 2009, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi (Koncepcja pracy doktorskiej), Prace Geograficzne, z. 121, Instytut geografii i Gospodarki przestrzennej UJ, Kraków, s. 217-224
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego