Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułmgrDuda
Imię: Michał
NazwiskoDuda
Stanowisko:Asystent
Pokój1F
Konsultacje:
E - mail:michal.duda@geo.uni.lodz.pl
Telefon:
Strona naukowa:Researchgate: Michał Duda
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-4227-1418
Problematyka badawcza:
Lista publikacji:2019

Duda M., Włodarczyk B., 2019, The role of the novel in shaping a city's image and its choice as a tourist destination: The case of Łódź, MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS 2019, 27(1): 41–53

2018

Duda M., 2018, Przestrzeń czasu wolnego licealistów i seniorów w mieście dotkniętym procesami depopulacyjnymi - zmiany, zagrożenia, oczekiwania. Przykład Łodzi, Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 2, s. 331-352

2016

Czyż P., Duda M., 2016, Wpływ stref zdegradowanych przestrzennie i społecznie na turystyczny wizerunek miasta – przykład Łodzi, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Architektura i urbanizacja, Poznań, s. 24-31 online: ISBN 978-83-65362-50-6; druk: ISBN 978-83-65362-79-7

Duda M., 2016, Sposób prezentacji oferty turystycznej na przykładzie katalogów wycieczek wybranych Touroperatorów, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce-Gospodarka i ekonomia, Poznań, s. 22-29 ISBN (całość) 978-83-65362-13-1 ISBN (wydanie online) 978-83-65362-69-8 ISBN (wydanie drukowane) 978-83-65362-98-8

2015

Duda M., 2015, Łódzka przestrzeń czasu wolnego w percepcji licealistów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Turyzm 25/2,ISSN 0867-5856 e-ISSN 2080-6922, DOI: 10/1515/tour-2015-0012

2013

Wiluś R. (Duda M.), 2013, Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 335–355.

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego