Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Robert
NazwiskoWiluś
Stanowisko:Starszy wykładowca
JednostkaZakład Geografii Turyzmu
Pokój111K
Konsultacje:
E - mail:robert.wilus@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 55
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:nadrzeczna przestrzeń turystyczna
region turystyczny
geografia turystyczna Bułgarii, Chorwacji, Polski
Łódź i region Łódzki
Lista publikacji:2014

Krakowiak B., Latosińska J., Wiluś R., Włodarczyk B., 2014, 30 lat „Warsztatów z geografii turyzmu” (1984–2014), [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5–15

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

2013

Wiluś R. (Duda M.), 2013, Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi, , [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 335–355.

Wiluś R., Wojciechowska J., 2013, (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 350 s.

2012

Wiluś R., 2012, Miasto i gmina Uniejów w pracach doktorskich, magisterskich i licencjackich powstałych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Biuletyn Uniejowski, t. 1, s. 205–212.

Kronenberg M., Wiluś R., Włodarczyk B.,2012, O województwie łódzkim ogólnie, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 7-14.

Wiluś R., Muszyńska A., 2012, Geography of tourism of Croatia, [in:] Wyrzykowski J., Widawski K., ed., Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, Uniwersyty of Wrocław, Wrosław, s. 67-101.

Wiluś R., 2012, Powiat wieruszowski, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 183-187.

Wiluś R., 2012, Powiat wieluński, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 175-182.

Wiluś R., 2012, Geography of tourism of Bułgaria, [in:] Wyrzykowski J., Widawski K., ed., Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, Uniwersyty of Wrocław, Wrosław, s. 35-66.

2011

Wiluś R., 2011, XXVII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Tuszyn, 22-24 września 2011roku, „Turyzm”, t. 21, z. 1-2, s. 79-80.

WILUŚ R., 2011, Podróż na koniec świata – Patagonia, „Bez Recepty”, nr 7/8(136/137) lipiec/sierpień, s. 60–63

WILUŚ R., 2010/2011, XXVI Seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Spała, 23–25 września 2010 roku, [The 26th Field Seminar „Research Workshops on the Geography of Tourism, Spała, 23–25th September 2010], „Turyzm” t. 20, z. 2, s. 71–72 [69–70]

2010

Wiluś R., 2010, Nadrzeczny region turystyczny – kształtowanie się regionu i jego struktura przestrzenno-funkcjonalna, [w:] M. Grabiszewski (red.), Warunki rozwoju turystyki w dolinach rzecznych, Zeszyty Naukowe WSG Bydgoszcz, t. 15, nr 7, s. 7–15

Wiluś R., (Stasiak A.), 2010, Analiza form i programów kształcenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, [w:] Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, red. Z. Kruczek, Wyd. PROKSENIA, Kraków, s.81-101

Wiluś R., 2010, XXV seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Łódź 10-12 września 2009 roku / The 25th field seminar ‘Research Workshops on the Geografphy of Tourism’, Łódź September 10-12th 2009, Turyzm/Tourism, z./no 1, s. 75-77/p. 69-71

Wiluś R., Liszewski S., 2010, Region łódzki w nowej koncepcji regionalizacji turystycznej Polski, [w: ] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, red. M. Barwiński, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 235-250

2009

Wiluś R., 2009, Od szlaku wodnego do nadrzecznego regionu turystycznego – kilka uwag o roli rzeki w kształtowaniu regionu turystycznego, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarczego regionu, Z. Babiński red., Przyroda i Turystyka regionu Pomorza i Kujaw, t. III, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 50-58

Wiluś R., 2009, XXIV Seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”. Uniejów, 18-20 września 2008 roku (The 24th field seminar Research workshops on the geography of tourism. Uniwejów 18-20th September 2008), Turyzm (Tourism), 19/1-2, s. 117-119 (107-108)

2008

Bachvarov M., Wiluś R., 2008, Cultural Tourism – A New Challenge in Central-Eastern Europe, , [w:] From cultural tourism – Part 1: The Changing Context of Cultural Tourism, ed. G. Richards, J. Wilson, ATLAS Publication, Arnhem, ss. 56

Wiluś R., 2008, Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego zrzeszenia ATLAS: „Miejsca odwiedzane ponownie. Perspektywy rozwoju i zarządzania obszarami turystycznymi”, Viana do Castelo (Portugalia), 5-7 września 2007 r., Turyzm, t. 18, z. 2, s. 87-92.

Wiluś R., 2008, Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego zrzeszenia ATLAS: „Sprzedawać czy opowiadać? Paradoksy w turystyce, kulturze oraz dziedzictwie”, Brighton, 2-4 lipca 2008 r. Turyzm, t. 18, z. 2, s.96-100

Wiluś R., 2008, Tourism in the Geographical Environment of a River Valley, [w:] J. Wyrzykowski, ed., Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 209-217

Wiluś R., 2008, Wulkany i dżungla, Recepty. Magazyn Partnerów Polskiej Grupy Farmaceutycznej, nr 5(98) maj, s. 64-70

Wiluś R., 2008, XXIII Seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Rochna, 20-22 września 2007 r., Turyzm, t. 18, z. 2, s. 92-96

2007

Wiluś R., 2007, Nadrzeczna przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 127-143

Wiluś R., 2007, The Natural History of Poland, [in:] E. Bielawska-Batorowicz, ed., Poland. History, Culture and Society, second edition, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 11-28

Wiluś R., 2007, Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego zrzeszenia ATLAS; „The Transformation of Tourism Space”, Łódź, 20-22 września 2006 r., „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 207-210

Wiluś R., (Stasiak A.), 2007, Pilotaż wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne, wyd. II, Wydawnictwo WSTiH, Łódź, ss. 117

2006

Wiluś R., 2006, XXII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Szczyrk 16-18 września 2005 r., „Turyzm, nr 16, z. 1, s. 111-113

Wiluś R., 2006, Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego zrzeszenia ATLAS; „Tourism, Creativity and Development”, Barcelona, 2-4 listopada 2005 r., „Turyzm”, nr 16, z. 2, s. 183-186

2005

Wiluś R., 2005, recenzja książki: L. M. Hoffman, S. S. Fainstein, D. R. Judd, Cities and Visitors. Regulating People, Markets and City Space, Blackwell Publishing, Malden 2003, xvii + 261 s.; zamieszczona w European Spatial Research and Policy, vol. 12, nr 1, Łódź

2004

Wiluś R., 2004, Sprawozdanie z dorocznej konferencji międzynarodowego stowarzyszenia ATLAS: „Networking and Partnership in Destination Development and management”, Neapol 3-6 kwietnia 2004 r., „Turyzm”, t. 14, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego