Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Roman
NazwiskoSzkup
Stanowisko:
JednostkaZakład Geografii Hotelarstwa
Pokój210K
Konsultacje:
E - mail:rasz@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 66
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia turyzmu i hotelarstwa; Bułgaria, Rumunia. Norwegia, wyżyny Polski
Lista publikacji:2013

Napierała T., Szkup R., 2013, E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, s. 445–453

Szkup R., 2013, Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 246 s.

2012

Szkup R., 2012, Możliwości stosowania metody inwentaryzacji bezpośredniej w badaniach nad osadnictwem turystycznym – przykład inwentaryzacji działek letniskowych, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 3, PTG Oddział Katowicki.

Szkup R. (red.), 2012, Turystyka Motywacyjna. Materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków,

Szkup R., (red.), 2012, Turystyka Biznesowa. Materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków,

2011

Szkup R., 2011, Metody badań terenowych w turystyce, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 2, PTG Oddział Katowicki, ss. 9-18.

Szkup R. (red.), 2011, Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków,

Szkup R. (red.), 2011, Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Biznesowa, Wydawnictwo Naukowe WKSFiT, Pruszków,

2010

Matczak A., Szkup R., 2010, Społeczna funkcja Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Przykład ROD w Łodzi, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 1, PTG Oddział Katowicki ss. 179-198.

Szkup R., 2010, Hytte – norweski sposób na nocowanie na łonie przyrody, Turystyka i Hotelarstwo, zeszyt 15/2009, Łodź, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ss. 27-50.

2006

Szkup R., 2006, Organizacja przestrzeni wypoczynku indywidualnego w strefie podmiejskiej Łodzi, Turyzm, zeszyt 16/2/2006.

2005

Kowalczyk A., Szkup R., 2005, Czynniki lokalizacji hoteli w Warszawie, w: Matczak A. (red.) Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo ŁTN, s. 45-60.

2003

Szkup R., 2003, Second homes as an innovation - the example of the western sector of the Łódź suburban zone, w: Kowalczyk A. (red.) Geographical space at the turn of century, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, ss. 99-106.

Szkup R., 2003, Tourist colonisers and the colonization of available recreational space to the west of Łódź, Turyzm, zeszyt 13/2.

Szkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Folia Geographica Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2000

Szkup R., 2000, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998-1999, Turyzm, zeszyt 1/2000.

1999

Szkup R., 1999, Czystopis mapy użytkowania ziemi w Łasku (łącznie z Kolumną) wykonany w programie graficznym CorelDRAW 8.0 Pl, w: Matczak A. (red.), Studia nad strukturą funkconalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1998

Szkup R., 1998, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w 1997r., Turyzm, zeszyt 1/1998.

1994

Szkup R., 1994, Śladami gminy żydowskiej w Łodzi, Kronika Miasta Łodzi, zeszyt 1/1994.

Szkup R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski Środkowej, Turyzm, zeszyt 2/1994.
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego