Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. nadzw. UŁ dr hab.
Imię: Sylwia
NazwiskoKaczmarek
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny

Kierownik Pracowni Rewitalizacji Miast
JednostkaPracownia Rewitalizacji Miast
Pokój203K
Konsultacje:
E - mail:sylwia.kaczmarek@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 59
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:Geografia społeczno-ekonomiczna, geografia miast; Wielka Brytania, Irlandia, Francja, USA
Lista publikacji:2013

Kaczmarek S., 2013, Historia architektury i sztuki w kontekście sposobu jej poznawania przez turystów (The history of architecture and art and how it seen by tourists, „Turyzm/Tourism”, 23/2, s. 9–15, pp. 9–14

Kaczmarek S., Marcińczak S., 2013, The blessing in disguise: Urban regeneration in Poland in a neo-liberal milieu, [in:]M.E. Leary, J. McCarthy (ed.), The Routledge companion to urban regeneration, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, p. 98–106.

2012

Kaczmarek S., Kaczmarek J., Kazimierczak J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Żek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 96s.

Kaczmarek S., 2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie”, t. 5, s. 9-17.

2011

Kaczmarek S., 2011, Housing condition in Łódź, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXXI, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

KACZMAREK J., KACZMAREK S., 2011, The axiology of urban space – toward moral geographies, „Czasopismo Geograficzne”, 82 (1-2), s. 137-150

KACZMAREK S., 2010, Rewitalizacja i krajobraz miejski – kwestia społecznej odpowiedzialności, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, „Studia Miejskie”, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 283–290

KACZMAREK S., KACZMAREK J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 65–74

KACZMAREK S. (red.), 2011, Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 334

2010

Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J., red., Rewitalizacja terenów poporzemysłowych w Łodzi, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, 186 s.

Kaczmarek S., 2010, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, s. 7-18

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa, s. 31-45

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Tereny poprzemysłowe w Łodzi jako element potencjału miasta, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, s. 68-79

2009

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2009, Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt red., t. I, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 7-35

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2009, Jak kultura się sprzedaje?, [w:] Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, A. Stasiak red., Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 47-55

2008

Young C. Kaczmarek S., 2008, The Socialist Past and Postsocialist Urban Identity in Central and Eastern Europe. The Case of Łódź, Poland, European Urban and Regional Studies, vol. 15, s. 53-70

2007

Kaczmarek S., 2007, Architecture of Poland as heritage of the Past in the Present, Castles, places and mansion, historic cities, [in:] E. Bielawska-Batorowicz, ed., Poland. History, Culture and Society, second edition, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 29-52

2006

Kaczmarek S., 2006, Urban tourism – the blessing or the curse, [w:] R.C. Lois Gonzalez, red., Urban changes in different scales: systems and structures, Universdade de Santiago de Compostela, No. 169, s. 361-368

2005

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2005, The sustainable city – myth or reality?, [w:] Sagan I., Smith D. M. (eds.), Society, Economy, Environment – Towards the Sustainable City, Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 203–216

Kaczmarek S., 2005, The space of exchange: revitalisation of postindustrial areas in modern cities, [w:] Y. Murayama, G. Du (eds.), Cities in Global Perpective: Diversity and Transition, Rikkyo University with IGU Urban Commission, Tokyo, s. 270–278

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2005, The sustainable city – myth or reality?, [w:] Sagan I., Smith D. M. (eds.), Society, Economy, Environment – Towards the Sustainable City, Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 203–216

Kaczmarek S., 2005, The space of exchange: revitalisation of postindustrial areas in modern cities, [w:] Y. Murayama, G. Du (eds.), Cities in Global Perpective: Diversity and Transition, Rikkyo University with IGU Urban Commission, Tokyo, s. 270–278

2004

Kaczmarek S., 2004, Post-Industrial Areas in Modern Cities, “Bulletin of Geography (socio-economic series)”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, No 2/2003, s. 39-46

Kaczmarek S., 2004, Urban landscape and quality of life in residential areas, [w:] Sagan I., Czepczyński M., eds., Featuring the quality of urban .life in contemporary cities of Eastern and Western Europe, Department of Economic Geography Uniwersity of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk, str.31-37

Kaczmarek S., 2004, Tereny poprzemysłowe w miastach – problem czy wyzwanie?, [w:] Słodczyk J. red., Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole, str. 155-163

Kaczmarek S., 2004, Sprawiedliwość społeczna w przestrzeni a warunki życia w mieście, w:] I. Jażdżewska red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19-30

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego