IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Warsztaty z Geografii Turyzmu
Konwersatorium Wiedzy
o Mieście
Warsztaty z Geografii Turyzmu - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Warsztaty z Geografii Turyzmu 2019

29.06.2019
XXXV Seminarium terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, 19 -20 września 2019 r.

Szanowni Państwo ,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym XXXV Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. tym razem w Łodzi.
Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką.
Ogromne doświadczenia zebrane z organizacji ponad trzydziestu tego rodzaju spotkań naukowych, dokonywane w ostatnim okresie zmiany w programie kolejnych seminariów oraz przemyślenia z tym związane skłoniły organizatorów kolejnych już XXXV „Warsztatów z geografii turyzmu” do próby powrotu do tradycji związanych z pierwszymi tego rodzaju spotkaniami. W bieżącym roku proponujemy, aby głównymi celami seminarium były, tak jak na samym początku, prezentacje:
► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki,
► wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki,
► tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce.
Formuła programowa XXXV Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne wystąpienia, nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań.
Ponadto w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium i wyrażamy nadzieję na zainteresowanie jego tematem.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia

Komunikat 1

Sekretarz naukowy seminarium, dr Marzena Makowska-Iskierka
Kierownik naukowy seminarium, prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego