IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Informacje

Projekt „Przyszłość w turystyce” zakończony!


Z przyjemnością informujemy, że zostały zakończone wszelkie działania przewidziane w realizowanym przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego projekcie „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR” (POKL.08.01.02–10-028/14). 49 bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem pedagogów wzięło udział w doradztwie psychologicznym i zawodowym oraz studiach podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne”, a 20 uczestników projektu także w stażach zawodowych. Swoistym podsumowaniem tych wszystkich działań była uroczysta gala, która odbyła się na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Rozpoczął ją kierownik projektu – dr Andrzej Stasiak. W krótkim przemówieniu podsumował osiągnięcia uczestników projektu, przypominając m.in. wyjazd szkoleniowo-egzaminacyjny na Suwalszczyznę i Podlasie. Po nim głos zabrał dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu prof. Bogdan Włodarczyk. Życząc powodzenia w pracy w turystyce, zaprosił nauczycieli do kontunuowania współpracy z uczelnią, m.in. udziału w zbliżających się konferencjach: „Szlaki turystyczne” w Spale i „Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu” w Łodzi. Życzenia absolwentom złożyli też pozostali promotorzy: prof. Sławoj Tanaś (rekreacja) i dr Robert Wiluś (turystyka). Następnie odbyło się uroczyste wręczenie uczestnikom projektu uzyskanych dokumentów: dyplomów ukończenia projektu, świadectw studiów podyplomowych, a także certyfikatów kursów zawodowych w języku polskim i angielskim (pilota wycieczek, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego, instruktora fitness). Dopełnieniem tych dokumentów były pamiątkowe pen-drive’y, album krajoznawczy „Polska” oraz materiały reklamowe UŁ. Na zakończenie spotkania dr A. Stasiak zaprosił wszystkich przybyłych na poczęstunek przygotowany przez restaurację „Nowa Łódź”. Przy drobnych przekąskach, słodyczach i kawie długo jeszcze trwały wspomnienia, dyskusje i rozmowy o planach na przyszłość…

Wszystkim uczestnikom projektu, wykładowcom i osobom zaangażowanym w realizację poszczególnych zadań składamy serdeczne podziękowania. Do zobaczenia na turystycznych szlakach!

Zespół projektowy---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

We wrześniu przewidujemy następujące terminy egzaminów końcowych:

12 września (sobota) – złożenie pracy: do 9 września (środa),
19 września (sobota) – złożenie pracy: do 17 września (środa).
W razie potrzeby wyznaczony zostanie jeszcze jeden dodatkowy terminy (np. w tygodniu po południu).

Zgodnie z podpisaną umową prace dyplomowe mogą Państwo nieodpłatnie drukować i oprawiać w P.U.H. Tęcza (ul. Żeromskiego 86) do 15 września.
Proszę o bezpośredni kontakt z p. Agnieszką Fryczak w celu ustalenia miejsca i czasu oddania 3 egzemplarzy pracy w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej (w wielu przypadkach konieczne jest jeszcze uporządkowanie dokumentacji, złożenie podpisów etc.)
Jednocześnie chciałbym poinformować, że 26 września (sobota) przewidujemy spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego nastąpi wręczenie dyplomów i certyfikatów. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacja fotograficzna z wyjazdu terenowego w ramach programu Podyplomowego Studium Turystyki.


W dniach 03-07.06.2015 r. odbyła się programowa wycieczka na Suwalszczyznę i Podlasie, której uczestnikami byli słuchacze Podyplomowego Studium Turystyki „Przyszłość w Turystyce”. Program wycieczki obejmował jedne z bardziej znanych atrakcji turystycznych Suwalszczyzny i Podlasia. Trasa wycieczki prowadziła z Łodzi przez Tykocin – Biebrzański Park Narodowy – Sejny – Puńsk – Stańczyki – Turtul – Cisową Górę – Suwałki – Kruszyniany – Supraśl - Białystok - Hajnówkę –Białowieski Park Narodowy – Grabarkę – Drohiczyn – Białą Podlaską – Janów podlaski – Zaborek – Kostomłoty – Kodeń. Poniżej relacja fotograficzna z wycieczki.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Osoby, które jeszcze nie odebrały podręczników branżowych proszone są o zgłoszenie się do p. Agnieszki Fryczak podczas najbliższego zjazdu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują trzy książki:
• podręcznik do nauki języka angielskiego w turystyce (różne poziomy zaawansowania),
• „Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie”
• trzecią pozycję zgodnie z wybraną specjalizacją:
- „Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń z krajoznawstwa” (turystyka),
- „Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości” (hotelarstwo),
- „Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej” (rekreacja).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podlasie 2015

W dniach 3-7 czerwca 2015 r. odbędzie się wyjazd szkoleniowo-egzaminacyjny na Podlasie. Jest on integralną częścią studiów podyplomowych i praktycznym testem umiejętności nabytych podczas zajęć teoretycznych. Specjalizacja turystyczna przygotowuje pilotaż i przewodnictwo na trasie wyjazdu, specjalizacja hotelarska – zajmuje się współpracą z obiektami noclegowymi (kwaterowanie, wykwaterowanie) oraz opracowuje referaty, specjalizacja rekreacyjna – przygotowuje animacje wieczorne. Osoby, które jeszcze nie mają przydzielonych zadań proszone są o kontakt z p. mgr. J. Fischbachem lub dr. R. Wilusiem. Program wyjazdu i tematy komunikatów poniżej.

Program - Podlasie 2015 (plik pdf do pobrania)

TEMATY KOMUNIKATÓW - PODLASIE (plik doc. do pobrania)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,

życzy Zespół projektowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXI Targi Turystyczne "Na Styku Kultur", 13-15.03.2015

W dniach 13-15.03.2015 r. w Łodzi w hali EXPO (al. Politechniki 4) odbędą się XXI Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku kultur”. Jednym z patronów branżowych jest Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ. Dzięki temu m.in. słuchacze studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne” mają zagwarantowany bezpłatny wstęp na targi. Oprócz różnorodnych atrakcji na stoiskach wystawców dostępne będą liczne imprezy towarzyszące: seminaria, wykłady, spotkania z podróżnikami, konkursy, warsztaty dla dzieci, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe. Szczegółowy program targów znajduje się na stronie: www.targi.lodz.pl Gorąco zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty targowej i nawiązywania kontaktów z firmami branży turystycznej.
Aby otrzymać bezpłatną wejściówkę, należy zgłosić się do biura recepcji tragów i podać nazwisko oraz hasło: Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staże zawodowe (3.03.2015)

Uwaga!

W sobotę 7 marca 2015 r. o godz. 8.30 odbędzie się spotkanie z koordynatorem ds. staży zawodowych. Zebranie poświęcone będzie omówieniu organizacyjno-formalnych zasad odbywania 3-miesiecznych staży w przedsiębiorstwach branży HTR (sposób organizacji, niezbędne dokumenty, stypendia stażowe itp.). Obecność wszystkich zainteresowanych stażami obowiązkowa.

Szczegółowe warunki odbywania staży (plik do pobrania)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-lerning - Rezydent biura podróży

Szanowni Państwo!

Zajęcia „Rezydent biura podróży” składają się z e-learningu i zajęć stacjonarnych. Rekomendujemy zapoznanie się z wiedzą zawartą w kursie on-line, gdyż zajęcia stacjonarne będą bazować na informacjach zawartych w e-learningu. W mailach otrzymali Państwo osobisty kod dostępu do platformy e-learningowej. Należy wejść na stronę http://travelstaff.learnup.eu/index.php i na początku ZAREJESTROWAĆ SIĘ podając otrzymany kod. Później należy postępować zgodnie z instrukcją.

Życzymy miłej nauki!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Animacja czasu wolnego

Uwaga! Na zajęcia z animacji czasu wolnego ( w dniu 31 stycznia) prosimy zabrać wygodny, niekrępujący ruchów strój i sportowe obuwie (niewskazane: kozaki czy obuwie na obcasie). Ułatwi to udział w zajęciach ruchowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magicznych chwil w czas Bożego Narodzenia oraz
realizacji planów w Nowym 2015 Roku
życzy zespół projektowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura i turystyka

W dniach 28-29 października 2014 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń”, która tym razem gościła w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Jej organizatorem tradycyjnie już była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku w konferencji wzięło udział ok. 200 gości z kraju i zagranicy (z Belgii, Litwy, Niemiec i Rosji). Wśród nich byli również uczestnicy projektu „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie dla nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR”, którym organizatorzy zapewnili możliwość bezpłatnego uczestniczenia w sesjach referatowych i warsztatach. Wszyscy, którzy się zarejestrowali otrzymali materiały konferencyjne – monografię z artykułami referentów dotyczącymi różnych aspektów organizacji wydarzeń – atrakcji turystycznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inauguracja projektu

18 października 2014 r. w gmachu Collegium Geographicum Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie uczestników projektu „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR”. Zgromadzonych powitał kierownik projektu dr Andrzej Stasiak. Na wstępie przedstawił swoich współpracowników: p. mgr Agnieszkę Fryczak – specjalistę ds. organizacji zajęć i p. mgr Justynę Dróżkę – specjalistę ds. finansowych, po czym przy pomocy krótkiej prezentacji multimedialnej zaprezentował najważniejsze cele projektu, charakterystykę zaplanowanych działań oraz ich harmonogram. W drugiej części inauguracji przybyłych nauczycieli w imieniu władz Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przywitał prodziekan ds. ekonomicznych prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk. Jako dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu przedstawił też dorobek i osiągnięcia naukowo-badawcze, publikacyjne i dydaktyczne tej jednostki. W podsumowaniu swego wystąpienia życzył wszystkim słuchaczom studiów podyplomowych powodzenia, wyrażając nadzieję, że rozpoczynający się projekt będzie dla nich owocny i przyniesie im wiele osobistych satysfakcji i zawodowych korzyści. Po części oficjalnej nastąpiła krótka przerwa, podczas której uczestnicy podpisywali umowy o przystąpienie do projektu. A później… rozpoczęły się już pierwsze zajęcia – warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego. Po południu natomiast odbyły się również pierwsze wykłady w ramach studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne”.

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza do udziału w projekcie
„Przyszłość w turystyce
– kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR"

(nr wniosku WND-POKL.08.01.02-10-028/14)

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

ADRES DO KORESPONDENCJI


Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 42 6354550, fax 42 6354550

Kierownik Projektu
dr Andrzej Stasiak
tel. 42 6354676
e-mail: andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl

BIURO PROJEKTU

Agnieszka Fryczak
ul. Kopcińskiego 31, pok. 204F
tel. 42635 46 74
e-mail: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl


Informacje o Projekcie

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR", (nr wniosku WND-POKL.08.01.02-10-028/14). Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt obejmuje:
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo zawodowe,
- studia podyplomowe "Nowoczesne usługi turystyczne" z 3 specjalizacjami: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja ((3 semestry z blokiem dydaktycznym dającym uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu),
- kurs branżowego języka angielskiego (różne poziomy zaawansowania),
- kursy zawodowe (certyfikaty UŁ): pilota wycieczek, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego, instruktora fitness,
- 5-dniowy krajowy wyjazd studialny,
- 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach branży turystycznej (biura podróży, hotele, centra fitness).

Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji przez beneficjentów i znalezienie pracy (stałej lub sezonowej) w sektorze hotelarstwa, turystyki i rekreacji (HTR).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dla uczestników przewidziano dodatkowo:
- catering podczas zjazdów studiów podyplomowych (przerwy kawowe, ciepły posiłek),
- noclegi ze śniadaniem (z soboty na niedzielę, dla uczestników spoza Łodzi),
- komplet 3 podręczników akademickich,
- stypendium stażowe (1680 zł brutto x 3 miesiące),
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu.

Projekt skierowany jest wyłącznie do nauczycieli z województwa łódzkiego.

Szczegółowe wymagania:
- zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego
- wykształcenie wyższe (min. licencjat)
- zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (obecnie lub w przeszłości)
- zagrożenie zwolnieniem lub zwolnienie po 31.12.2012 r. z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (redukcja etatów – faktyczna i planowana, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy na czas określony, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zatrudnienie jedynie na część etatu)
Uwaga: Pierwszeństwo w projekcie mają nauczyciele bezrobotni!
Za zagrożoną bezrobociem uznaje się osobą zatrudnioną u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania z innym pracownikiem stosunku pracy, stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika.


Komponenty projektu
1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Celem zadania jest poprawa stanu psychicznego (zwł. bezrobotnych), rozpoznanie predyspozycji psychofizycznych uczestników projektu, wzrost samooceny. Tematyka sesji: radzenie sobie w sytuacji utraty pracy, budowa poczucia własnej wartości w okresie poszukiwania pracy, podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem, samoświadomość i podążanie ku wyznaczonym celom. Zaplanowano 4 godz./os. z doświadczonym psychologiem.

2. Poradnictwo zawodowe
Warsztaty oraz indywidualne sesje z doradcą zawodowym mają na celu określenie osobistych predyspozycji i potrzeb zawodowych oraz wyznaczanie ścieżek kariery uczestników projektu. Doradca wesprze uczestników w wyborze odpowiedniej specjalizacji na studiach podyplomowych, zgodnej z zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami beneficjentów. Podczas warsztatów (4 spotkania x 4 godz. x 4 grupy) uczestnicy zrealizują zadania związane z określaniem własnych predyspozycji zawodowych, operacjonalizacją celów zawodowych, poruszaniem się po rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców, rozwojem kompetencji społecznych. Indywidualne sesje (3 godz./os.) posłużą opracowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) każdego uczestnika uwzględniającego plany, cele i sposoby ich osiągnięcia w określonym czasie i miejscu.

3. Studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” (więcej szczegółów w zakładce: Studia podyplomowe)
Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli – absolwentów różnych kierunków, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych usług turystycznych, by podjąć pracę w tym sektorze, zwłaszcza w zakresie jednej z trzech specjalizacji: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo lub rekreacja (uczestnicy deklarują wybór specjalizacji przed rozpoczęciem zajęć). Studia są zgodne ze „Standardami kształcenia nauczycieli” Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu. Szeroki i zróżnicowany zestaw realizowanych przedmiotów pozwala przekazać słuchaczom nie tylko aktualną wiedzę o jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki narodowej, ale również wykształcić szereg praktycznych umiejętności związanych ze świadczeniem usług turystyczno-rekreacyjnych. W ramach zajęć istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji, m.in. pilota wycieczek, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego, instruktora fitness. Integralną częścią studiów podyplomowych jest kurs branżowego języka angielskiego w wymiarze 60 godz. (o różnym poziomie zaawansowania). Uwaga! Zajęcia teoretyczne odbywają się w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ w Łodzi, zajęcia praktyczne zaś – w Stacji Terenowej UŁ w Spale.

4. Staże zawodowe
Uniwersytet Łódzki zapewnia 20 miejsc stażowych w wyselekcjonowanych firmach sektora HTR, zgodnie z indywidualną analizą potrzeb zawodowych uczestników, kierunkiem wybranej przez nich specjalizacji na studiach podyplomowych oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych. Staże będą miały postać 3-miesięcznej praktyki (40 godz./tydz.) umożliwiającej nabycie przez uczestników odpowiednich umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Staż odbędzie się na podst. umowy trójstronnej pomiędzy UŁ, uczestnikiem a instytucją przyjmującą, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami organizacji staży… (UM Woj. Łódzk’14). Powołany zostanie opiekun staży (pracownik instytucji przyjmującej), który wspólnie z uczestnikiem i koordynatorem ds. staży ustali Indywidualny Program Stażu (IPS) obejmujący zakres, cel oraz sposób jego realizacji. Za udział w stażu każdy uczestnik otrzyma stypendium w wysokości 1680 zł (brutto). Zaliczenie stażu następuje na podstawie wypełnionego dziennika praktyk i pozytywnej opinii instytucji przyjmującej (opiekuna praktyk).
Uwaga: Staże w pierwszej kolejności kierowane są do nauczycieli bezrobotnych!

Informacje o Studiach Podyplomowych

Podstawowe informacje:
Czas trwania: X.2-14-VI.2015 r., 3 semestry, 390 godzin (w tym kurs jęz. angielskiego branżowego i kursy zawodowe)
Tryb: studia niestacjonarne
Liczba miejsc: 50
Koszty uczestnictwa: 0 zł (Koszty realizacji studiów pokryte zostaną z budżetu projektu WND-POKL.08.01.02-10-028/14 Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR)
Kierownik studiów: dr Andrzej StasiakOpis studiów podyplomowych
Zaplanowano jedną edycję studiów (22 dwudniowe zjazdy po 18 godz., w tym sb. - 10 godz., ndz. - 8 godz., średnio 2 x w miesiącu).
Zajęcia podzielono na 3 bloki temat.:
- blok zajęć ogólnych (obowiązkowy dla wszystkich) (110 godz., 2 grupy)
- blok zajęć do wyboru: jedna z 3 specjalizacji (180 godz. dla każdej z nich, 3 grupy po 16-17 os.)
- blok zajęć dydaktycznych (dydaktyka ogólna i specjalizacyjna), (100 godz., 3 grupy)
Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w najbardziej aktualną wiedzę na temat współczesnego, niezwykle dynamicznie rozwijającego się, rynku usług turystyczno-rekreacyjnych. Część zajęć (110 godz.) – wspólna dla wszystkich słuchaczy – poświęcona jest przekazaniu ogólnych informacji na temat branży turystycznej, w drugiej części zaś (180 godz.) uczestnicy poznają specyfikę funkcjonowania wybranej przez siebie specjalizacji (obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja). Dzięki zajęciom realizowanym w ramach III semestru (blok dydaktyczny) uczestnicy studiów uzyskają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu/modułu przedmiotowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Dopełnieniem kształcenia merytorycznego jest kształcenie językowe: kurs języka angielskiego branżowego (60 godz., 3 grupy, różne poziomy zaawansowania). Program studiów podyplomowych zawiera również szkolenia zawodowe dające kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w charakterze: pilota wycieczek, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego, instruktora fitness. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, absolwenci otrzymają również zaświadczenia (w języku polskim i angielskim) potwierdzające odbycie szkolenia, a także posiadane umiejętności i kompetencje. Wobec deregulacji zawodów turystycznych i braku możliwości uzyskania państwowych uprawnień w tym zakresie, certyfikaty UŁ potwierdzające ukończenie szkolenia dadzą uczestnikom projektu wyraźną przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych prowadzone są zarówno przez pracowników naukowych Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ, jak i doświadczonych praktyków z branży turystycznej. Dzięki współpracy z jednym z największych polskich touroperatorów – biurem podróży Rainbow Tours, renomowanymi hotelami w Łodzi oraz centrum sportowym Stacja Nowa Gdynia najlepsi słuchacze mają szansę otrzymać atrakcyjne oferty pracy stałej lub sezonowej. Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe dostosowane do zakresu tematycznego modułów (zestaw 3 podręczników: do języka angielskiego i 2 specjalistyczne książki zgodne z wybraną specjalizacją). Studia podyplomowe zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem praktycznym: uczestnicy samodzielnie zorganizują 5-dniową wycieczkę: opracują program, zamówią świadczenia i zrealizują wyjazd, wcielając się w role pilotów, przewodników i animatorów. Koszty wyjazdu szkoleniowo-egzaminacyjnego pokryte zostaną z budżetu projektu – dla uczestników jest on bezpłatny.
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także samodzielnej pracy na różnych stanowiskach w turystyce, hotelarstwie i rekreacji, a zwłaszcza w:
- biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych (produktach turystycznych) i rekreacyjnych,
- na stanowiskach związanych z organizacją, obsługą i zarządzaniem ruchem turystycznym (menadżer, pilot, przewodnik, rezydent) oraz organizacją rekreacji (animator czasu wolnego, instruktor fitness),
- administracji rządowej i samorządowej (organizacja i zarządzanie przestrzenią turystyczną i produktami turystycznymi),
- organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach turystycznych.

Pobierz ramowy program studiów (plik pdf)

Regulamin projektu (plik pdf do pobrania)

Informacje o rekrutacji

Projekt „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR" skierowany jest do nauczycieli z województwa łódzkiego.

Wymagania wstępne dla kandydatów:
- zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego
- wykształcenie wyższe (min. licencjat)
- zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (obecnie lub w przeszłości)
- zagrożenie zwolnieniem lub zwolnienie po 31.12.2012 r. z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (redukcja etatów – faktyczna i planowana, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy na czas określony, umowy zlecenie, umowy o dzieło)

Uwaga: Pierwszeństwo w projekcie mają nauczyciele bezrobotni!

Proces rekrutacji
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w biurze projektu białej teczki podpisanej imieniem i nazwiskiem zawierającej następujące dokumenty:
- formularz zgłoszenia do projektu (plik do pobrania)
- oświadczenie o statusie zawodowym
- deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik do pobrania)
- wypełniony test znajomości języka angielskiego (plik do pobrania)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- podanie do kierownika studiów podyplomowych (plik do pobrania)
- kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Termin składania dokumentów:
do 30 września 2014 r. godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Geograficznych
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
ul. Kopcińskiego 31, p. 110
90-232 Łódź
tel./fax: (48) 42 635 45 50

Biuro projektu
Agnieszka Fryczak
ul. Kopcińskiego 31, pok. 204F
tel. 42635 46 74
e-mail: agnieszka.fryczak@uni.lodz.plWyboru uczestników projektu dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: kierownik projektu, specjalista ds. rekrutacji, psycholog/doradca zawodowy i lektor języka angielskiego w oparciu o następujące kryteria naboru:
- status nauczyciela (bezrobotny, przewidziany do zwolnienia, zagrożony zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy),
- osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. łódzkiego,
- płeć (85% miejsc w projekcie zagwarantowana jest kobietom),
- znajomość języka angielskiego (weryfikacja na podstawie testu, lektor).
W przypadku większej liczby chętnych kryterium dodatkowym będzie motywacja do uczestnictwa w projekcie (weryfikacja opisowej część formularza, psycholog/doradca zawodowy) Preferencyjnie traktowani będą nauczyciele spoza aglomeracji łódzkiej z uwagi na większą skalę zwolnień na terenach wiejskich. W oparciu o ww. kryteria powstanie lista główna i rezerwowa. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 2 października 2014 r. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione mailowo. Beneficjentami projektu zostaną osoby, które podpiszą umowę udziału w projekcie.

Ogłoszenia (1.09.2015)


OGŁOSZENIE 1_DZ_25 09 2014 (plik do pobrania)
OGŁOSZENIE nr 2_P_25.09.2014 (plik do pobrania)
OGŁOSZENIE nr 3_L_25.09.2014 (plik do pobrania)
OGŁOSZENIE nr 4_P_25.09.2014 (plik do pobrania)
OGŁOSZENIE nr 5_C_25 09 2014 (plik do pobrania)
OGŁOSZENIE nr 6_C_25 09 2014 (plik do pobrania)
OGŁOSZENIE nr 7_N_29 09 14 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE 8_P_02 10 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE 9_P_02 10 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE 10_P_02 10 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE 11_P_02 10 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE 12_P_02 10 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE nr 13_GRAFIK_08 10 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 14_MATERIAŁY_PROMOCYJNE_08 10 1014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 15_NOCLEGI_19 12 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 16_PRZEDMIOT OGÓLNY_19 12 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 17_PRZEDMIOT SPEC. TURYSTYKA_19 12 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 18_PRZEDMIOT SPEC. HOTELARSTWO_19 12 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 19_PRZEDMIOT SPEC. REKREACJA_19 12 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 20_PRZEDMIOT DYDAKTYKA_19 12 2014 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 21_KOORDYNATOR STAŻY_12 02 2015 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 22_PRAKTYKA PRZEDMIOTOWA_02 03 2015 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 23_NOCLEGI_18 03 2015 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 24_EGZAMIN PRAKTYCZNY_20 04 2015 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 25_NOCLEG_22 05 2015 (plik pdf do pobrania)
OGŁOSZENIE NR 26_RECENZJA PRACY TURYSTYKA_03 07 2015 (plik pdf do pobrania)
Ogłoszenie nr 27_egzamin dyplomowy (plik pdf do pobrania)
Ogłoszenie nr 28_usługa_graficzna_20.07.2015 (plik pdf do pobrania)
Ogłoszenie nr 29_usługa_poligraficzna_04.08.2015 (plik pdf do pobrania)
Ogłoszenie nr 31_recenzja pracy Hotelarstwo (plik pdf do pobrania)
Ogłoszenie nr 32_recenzja pracy Rekreacja (plik pdf do pobrania)Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego