Konferencja GIS w nauce:

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chcieliśmy zaprosić Państwa w dniach 4-5 czerwca 2012 r. na konferencję naukową, której głównym przesłaniem jest spotkanie i wymiana wiedzy naukowców wykorzystujących w swoich pracach naukowych System Informacji Geograficznej. Zależy nam aby podzielili się doświadczeniami naukowymi w zakresie „Wizualizacji i modelowania procesów przestrzennych”. Chcielibyśmy aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Tak szeroko zakreślona tematyka winna zainteresować przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych w tym m.in. ekologów, hydrologów, klimatologów, urbanistów, socjologów, ekonomistów, geografów miast, geografów społecznych, historyków, archeologów, a także informatyków.

Zaproszenie kierujemy zarówno do młodych adeptów nauki, którzy wykorzystują wizualizację jak i modelowanie procesów przestrzennych w swoich badaniach na stopień, oraz doświadczonych badaczy, którzy wykorzystują te zagadnienia lub interesują się nimi. Planujemy, że konferencja będzie cykliczna (co 2 lata), a jej organizacji podejmą się liczne zaprzyjaźnione ośrodki geograficzne, którym zależy na rozwoju naukowym tej dyscypliny. Zgłoszenia referatów prosimy przysyłać do końca stycznia 2012 r. na adres e-mailowy gis.jazdzewska@gmail.com.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.giswnauce.republika.pl

Pobierz program konferencji

Kierownik naukowy konferencji:
prof. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska, kierownik Pracowni Regionalnej GIS , WNG UŁ
prof. UG dr hab. Jacek Urbański , kierownik Centrum GIS WOiG UG