Rekrutacja 2021 - Dołącz do nas!

PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH 2021 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
SPECJALNOŚCI:
ORGANIZACJA TURYSTYKI
ORGANIZACJA REKREACJI
ORGANIZACJA HOTELARSTWA

INFORMATOR TURYSTYKA I REKREACJA 2021 - STUDIA I STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH 2021 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
SPECJALNOŚCI:
PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA
MIEJSKA PRZESTRZEŃ REKREACJI

INFORMATOR TURYSTYKA I REKREACJA 2021 - STUDIA II STOPNIA