Archiwum:

27.07.2012
XXVIII Warsztaty z Geografii Turyzmu - Spała, 20-22.09.2012 r.

Zapraszamy na XXVIII Warsztaty z Geografii Turyzmu pt. "Nowe - stare formy turystyki w przestrzeni", które odbędą się w Spale, w dniach 20-22.09.2012 r.

Tematyka tegorocznego spotkania nawiązuje do zmian zachodzących we współczesnej turystyce pod wpływem stale rosnących i zmieniających się potrzeb i oczekiwań turystów, których synonimem są nowe, coraz bardziej wyspecjalizowane i oryginalne formy turystyki oraz nowe przestrzenie turystyczne. Pojawienie się wielu nowych, różnorodnych i oryginalnych form turystyki w przestrzeni turystycznej wywołuje konieczność ich nazwania i uporządkowania nie tylko naukowego. Z drugiej strony pojawiają się pytania o istotę współczesnej turystyki, która od początku swego istnienia uległa ogromnemu przeobrażeniu i zróżnicowaniu. W tej sytuacji odwołuje się coraz bardziej do początków tego zjawiska, kiedy istniały dwie podstawowe formy turystyki: wypoczynkowa i poznawcza.

Celem seminarium będzie próba odpowiedzi na pytanie na ile zmiany we współczesnej turystyce odzwierciedlają trendy rozwoju nowych form turystyki?


Pobierz program XVIII Warsztatów z Geografii Turyzmu

Czytaj dalej...