Dokumenty do pobrania:

SYLABUSY


Nowy sylabus na rok 2011/2012 (doc)
Instrukcja do sylabusa 2011/2012 (doc)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


Indywidualny plan działalności naukowej na rok 2011 (doc)
Sprawozdanie z działalności naukowej i dydaktycznej w roku 2010 (doc)

INNE DOKUMENTY


Zaświadczenie do badań terenowych (Licencjat)
Zaświadczenie do badań terenowych (Magisterium)
Zapotrzebowanie na samochód służbowy UŁ
Zapotrzebowanie na usługi przewozu autokarowego

STANDARDY KSZTAŁCENIA


Standardy kształcenia: turystyka i rekreacja
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki 12 lipca 2007 r.