Struktura organizacyjna:

Dyrekcja Instytutu
Dyrektor Instytutu
dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. nauki
dr hab. prof. UŁ Ewa Szafrańska
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktyki
dr hab. prof. UŁ Sławoj Tanaś
Sekretariat Instytutu
mgr inż. Mariola Milewska
mgr Agnieszka Kowalczuk
Punkt reprograficzny
mgr Anna Galant
Redakcja Czasopisma Turyzm/Tourism
mgr Elżbieta Paradowska
mgr Beata Bednarek
Pracownicy badawczo-dydaktyczni
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Matczak
dr hab. prof. UŁ Krzysztof Będkowski
dr hab. prof. UŁ Leszek Butowski
dr hab. prof UŁ Waldemar Cudny
dr hab. prof. UŁ Iwona Jażdżewska
dr hab. prof. UŁ Jacek Kaczmarek
dr hab. prof. UŁ Sylwia Kaczmarek
dr hab. prof. UŁ Szymon Marcińczak
dr hab. prof. UŁ Jolanta Wojciechowska
dr Marcin Jaskulski
dr Armina Kapusta
dr Joanna Kowalczyk-Anioł
dr Beata Krakowiak
dr Jolanta Latosińska
dr Łukasz Lechowski
dr Marzena Makowska-Iskierka
dr Justyna Mokras-Grabowska
dr Marta Nalej
dr Tomasz Napierała
dr Andrzej Stasiak
dr Roman Szkup
mgr Michał Duda
mgr Małgorzata Janiak
mgr Anna Poreda
mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka
mgr Dominik Nogala