Struktura organizacyjna:

Dyrekcja Instytutu
Dyrektor Instytutu
dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk
Zastępca Dyrektora Instytutu
dr hab. prof. UŁ Sławoj Tanaś
Sekretariat Instytutu
mgr inż. Mariola Milewska
mgr Agnieszka Kowalczuk
Zakład Geografii Miast
Kierownik: dr hab. prof. UŁ Jacek Kaczmarek
Pracownicy: dr hab. prof. UŁ Leszek Butowski
  dr Joanna Kowalczyk-Anioł
  dr Ewa Szafrańska
Zakład Geografii Turyzmu
Kierownik: dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk
Pracownicy: dr hab. prof. UŁ Jolanta Wojciechowska
  dr Beata Krakowiak
  dr Jolanta Latosińska
  dr Marzena Makowska-Iskierka
  dr Robert Wiluś
  PhD Łukasz Quirini-Popławski
Zakład Geografii Hotelarstwa
Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Matczak
Pracownicy: dr Tomasz Napierała
  dr Roman Szkup
  mgr Małgorzata Janiak
  mgr Anna Kozłowska
Zakład Urbanizacji Przestrzeni
Kierownik: prof. zw. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Pracownicy: dr hab. prof. UŁ Anita Wolaniuk
  dr hab. prof. UŁ Szymon Marcińczak
  mgr Martyna Sztybel-Boberek
Zakład Geoinformacji
Kierownik: dr hab. prof. UŁ Iwona Jażdżewska
Pracownicy: dr hab. prof. UŁ Krzysztof Będkowski
  dr Marcin Jaskulski
  mgr Łukasz Lechowski
  mgr Marta Nalej
Zakład Geografii Rekreacji
Kierownik: dr Sławoj Tanaś
Pracownicy: dr Andrzej Stasiak
  dr Justyna Mokras-Grabowska
  mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka
Pracownia Rewitalizacji Miast
Kierownik: dr hab. prof. UŁ Sylwia Kaczmarek
Pracownicy: dr Armina Kapusta
  mgr Anna Galant
Punkt reprograficzny
Pracownicy: mgr Anna Galant
Archiwum i redakcja
Pracownicy: mgr Elżbieta Paradowska