Materiały dla studentów:

Rejestracja do platformy Moodle i MS Teams następuje centralnie przez portal UŁ oraz za zgodą prowadzących przedmioty.