Ogłoszenia dla studentów:

1.02.2021
Programy kierunku Turystyka i Rekreacja

PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH od 2019/2020 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI


PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH od 2019/2020 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

21.04.2021
Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Turystyka i Rekreacja

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 (pobierz plik pdf)

PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

Godziny konsultacji pracowników IGMiT w roku akademickiego 2020/21

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

21.04.2021
Terminarz ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych w 2021 r.

Planowany program ćwiczeń terenowych i praktyk 2021 (może ulec zmianie) (plik pdf)

Kalendarz ćwiczeń terenowych i praktyk (grafik) 2021 (może ulec zmianie) (plik pdf)

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja(plik pdf)

1.02.2021
Ogłoszenia stałe (wzory dokumentów, pomoc w studiowaniu)

AKTUALNOŚCI STUDENCKIE WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH

Plan zajęć TURYSTYKA I REKREACJA, GEOGRAFIA URBANISTYCZNA

Wykaz podręczników i prac badawczych z zakresu geografii turyzmu (pobierz plik)

Zapoznaj się z ważnymi aktami prawnymi na stronie WNG

Zapoznaj się z ważnymi informacjami nt. jakości kształcenia na WNG (wzory wniosków, procedury)

01.01.2021
Sprawy socjalne

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych, socjalnych, miejsc w akademikach, ubezpieczeń itp. dostępne są w Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki
Centrum Obsługi Studenta
Sprawy Bytowe Studentów
ul. Lumumby 1/3
90-927 Łódź
www: cos.uni.lodz.pl

01.01.2021
Współpraca z zagranicą

Informacje związane z wymianami studenckimi, praktykami i stażami zagranicznymi, programem ERASMUS itp. dostępne są w Biurze Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuro Współpracy z Zagranicą (budynek Rektoratu)
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
ogólny adres email biura: bwz@uni.lodz.pl
www: bwz.uni.lodz.pl