Ogłoszenia dla studentów:

14.02.2018
Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na kierunku Turystyka i Rekreacja

Godziny konsultacji pracowników IGMiT w roku akademickiego 2017/18

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 (pobierz plik pdf)

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 - grafik (pobierz plik pdf)

Plany zajęć w roku akademickim 2016/2017 dostępne są na stronie WNG:
PLAN ZAJĘĆ 2017/2018

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim - ważny od 1.10.2017 (pobierz plik pdf)

Aneks do Regulaminu studiów WNG (pobierz plik pdf)

14.02.2018
Terminarz ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych w 2018 r.

Program ćwiczeń terenowych i praktyk 2018 (plik pdf)

Kalendarz ćwiczeń terenowych i praktyk (grafik) 2018 (plik pdf)

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja(plik pdf)

16.09.2014
Ogłoszenia stałe (wzory dokumentów, pomoc w studiowaniu)

AKTUALNOŚCI STUDENCKIE WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH

Plan zajęć TURYSTYKA I REKREACJA, GEOGRAFIA URBANISTYCZNA

Tematy prac licencjackich obronionych na WNG w tym na kierunku "geografia urbanistyczna" i "turystyka i rekreacja"

Tematy prac magisterskich obronionych na WNG w tym na kierunku "geografia urbanistyczna" i "turystyka i rekreacja"

Wykaz podręczników i prac badawczych z zakresu geografii turyzmu (pobierz plik)

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim - ważny od 1.10.2016 (pobierz plik pdf)

Aneks do Regulaminu studiów WNG (pobierz plik pdf)

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja(plik pdf)

Zapoznaj się z ważnymi aktami prawnymi na stronie WNG (odpłatność za studia, pomoc materialna, wzory wniosków)

Zapoznaj się z ważnymi informacjami nt. jakości kształcenia na WNG

01.01.2012
Sprawy socjalne

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych, socjalnych, miejsc w akademikach, ubezpieczeń itp. dostępne są w Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki
Centrum Obsługi Studenta
Sprawy Bytowe Studentów
ul. Lumumby 1/3
90-927 Łódź
www: cos.uni.lodz.pl

01.01.2012
Współpraca z zagranicą

Informacje związane z wymianami studenckimi, praktykami i stażami zagranicznymi, programem ERASMUS itp. dostępne są w Biurze Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuro Współpracy z Zagranicą (budynek Rektoratu)
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
ogólny adres email biura: bwz@uni.lodz.pl
www: bwz.uni.lodz.pl