Ogłoszenia dla studentów:

1.10.2018
Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na kierunku Turystyka i Rekreacja

Godziny konsultacji pracowników IGMiT w roku akademickiego 2018/19

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 (pobierz plik pdf)

Plany zajęć w roku akademickim 2018/2019 dostępne są na stronie WNG:
PLAN ZAJĘĆ 2018/2019

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim - ważny od 1.10.2018

Aneks do Regulaminu studiów WNG (pobierz plik pdf)

1.10.2018
Terminarz ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych w 2019 r.

Program ćwiczeń terenowych i praktyk 2019 (plik pdf)

Kalendarz ćwiczeń terenowych i praktyk (grafik) 2019 (plik pdf)

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja(plik pdf)

1.10.2018
Ogłoszenia stałe (wzory dokumentów, pomoc w studiowaniu)

AKTUALNOŚCI STUDENCKIE WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH

Plan zajęć TURYSTYKA I REKREACJA, GEOGRAFIA URBANISTYCZNA

Wykaz podręczników i prac badawczych z zakresu geografii turyzmu (pobierz plik)

Zapoznaj się z ważnymi aktami prawnymi na stronie WNG

Zapoznaj się z ważnymi informacjami nt. jakości kształcenia na WNG (wzory wniosków, procedury)

01.01.2012
Sprawy socjalne

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych, socjalnych, miejsc w akademikach, ubezpieczeń itp. dostępne są w Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki
Centrum Obsługi Studenta
Sprawy Bytowe Studentów
ul. Lumumby 1/3
90-927 Łódź
www: cos.uni.lodz.pl

01.01.2012
Współpraca z zagranicą

Informacje związane z wymianami studenckimi, praktykami i stażami zagranicznymi, programem ERASMUS itp. dostępne są w Biurze Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuro Współpracy z Zagranicą (budynek Rektoratu)
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
ogólny adres email biura: bwz@uni.lodz.pl
www: bwz.uni.lodz.pl