Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrMokras-Grabowska
Imię: Justyna
NazwiskoMokras-Grabowska
Stanowisko:Adiunkt
Pokój10AK
Konsultacje:
E - mail:justyna.grabowska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 46 75
Strona naukowa:Researchgate: Justyna Mokras-Grabowska
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-0994-5484
Problematyka badawcza:Miejska przestrzeń rekreacyjna, rekreacja i czas wolny, Rodzinne Ogrody Działkowe, ogrodnictwo miejskie jako rodzaj aktywności wolnoczasowej, turystyka aktywna (w tym kwalifikowana), turystyka kreatywna, turystyka etnograficzna
Lista publikacji:2020

Mroczek-Żulicka A., Mokras-Grabowska J., 2020, Creative approach to tourism through creative approach to didactics, Journal of Geography in Higher Education, DOI: 10.1080/03098265.2020.1797652

Mokras-Grabowska J., 2020, Allotment gardening in Poland – new practices and changes in recreational space, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 24 No. 4, 2020, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0039

2019

Mokras-Grabowska J., Wyszowska I., Jędrysiak T., 2019, Turystyka etnograficzna, wyd. Fundacja Oko-Lice Kultury

Mokras-Grabowska J., 2019, Recreational space – forms, transformations and innovative trends in development, Geography and Tourism, Vol. 7, nr 1 (2019), s. 7-16

2018

Mokras-Grabowska J., 2018, New urban recreational spaces. Attractiveness, infrastructure arrangements, identity. The example of the city of Łódź, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 22, No. 4, 2018, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2018-0017

2017

Mokras-Grabowska J., 2017, Nowe rekreacyjne przestrzenie miejskie w obiektach postindustrialnych i ich percepcja. Przykład kompleksu EC1 w Łodzi [w:] red. J. Komorowski, Studia Periegetica 3 (19) 2017 (Wieloaspektowość turystyki i rekreacji w metropoliach), wyd. WSB w Poznaniu, str 33-45

Mokras-Grabowska J., 2017, Doznania multisensoryczne w nowej przestrzeni turystycznej miasta. Przykład kompleksu EC 1 w Łodzi, Prace i Studia Geograficzne, T. 62.2., red. K. Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, str. 105-120

Mokras-Grabowska J., 2017, Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i oferta edukacyjna Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w aspekcie świadomości i bezpieczeństwa na szlaku, 2017, materiały pokonferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Popularnonaukowej, Między swobodą a zakazem – czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej, wyd. PTTK Kraj, Warszawa

Mokras-Grabowska J., Tanaś S., 2017, Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego [w:] Góry, literatura, kultura, tom 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, DOI: 10.19195/2084-4107.11.21

2016

Mokras-Grabowska J., 2016, Interpretacje, wyobrażenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna człowieka, [w:] Warsztaty z geografii turyzmu. Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, red. B. Włodarczyk, tom 7, wyd. UŁ, s. 33-49

Mokras-Grabowska J., 2016, Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna, Turyzm 26/1, wyd. UŁ, s. 13-19

Mokras-Grabowska J., 2016, Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym, Turyzm 26/1, wyd. UŁ, s. 73-81

2015

Mokras-Grabowska J.,2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, Folia Turistica, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Kraków 2015 s. 11-29

Mokras-Grabowska J., 2015, Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej, [w:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, B. Włodarczyk (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117-129

Mokras-Grabowska J., 2015, Aktywne formy turystyki – motywacje i poziom kwalifikacji uczestników. Podejście koncepcyjne i empiryczne [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, s. 28-40

2014

Mokras-Grabowska J., 2014, Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms, Turyzm 24/2, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 25-33

Tanaś S., Mokras-Grabowska J. (red.), 2014, Od autentyczności do komercji - o doświadczaniu w turystyce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 4, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, ss. 223

Mokras-Grabowska J., 2014, Komercjalizacja kultury ludowej pod wpływem turystyki. Wybrane przykłady w Polsce, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (red.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 207–223

2013

Mokras-Grabowska J., 2013, Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej (Folk Culture Resources as a Component of Tourism Space), Turyzm / Tourism 23/2, s. 47-53

2011

Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego, 2011, wyd. PTTK Kraj, Warszawa - Łódź (rozdziały: Skierniewice i powiat skierniewicki), s. 151-157

Mokras-Grabowska J., 2011, Charakterystyka ruchu turystycznego w Muzeum Sztuki ms w Łodzi, [w:] Turystyka i Hotelarstwo 18 (2011), red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi, s. 139-157

2010

Mokras-Grabowska J., 2010, Program Europe Senior Tourism – założenia, realizacja, efekty ekonomiczne, [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi

Mokras-Grabowska J., 2010, Wokół zrównoważonego rozwoju czyli czym się różnią od siebie turystyka masowa i zrównoważona? Czym jest ekoturystyka jako rdzeń turystyki zrównoważonej (scenariusze szkoleń) [w:] Model edukacji osób dorosłych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podręcznik dla trenerów (turystyka zrównoważona), wyd. SDG Pro Akademia, Łódź, s. 23-30

2009

Mokras-Grabowska J., 2009, Zrównoważona turystyka [w:] Edukacja osób dorosłych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Katalog dobrych praktyk polskich i norweskich, wyd. SDG Pro Akademia, Łódź, s. 63-87

Mokras-Grabowska, 2009, Wykorzystanie kultury ludowej w turystyce – nieuchronna komercjalizacja czy ostatnia deska ratunku? [w:] Kultura i turystyka – razem ale jak?, red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi, s. 139-162

Mokras-Grabowska J., 2009, Potencjał kulturowy dawnych miasteczek przemysłowych okolic Łodzi – propozycja tematycznego szlaku turystycznego, [w:] Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego, wyd. PTTK, s.147-175

Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich, www.turystykakulturowa.org, nr 1/2009, s. 14-31

2007

Mokras-Grabowska J., Rzeńca P., 2007, Województwo łódzkie – przewodnik turystyczny, wyd. ROTWŁ, Łódź, s. 320

Mokras-Grabowska J., 2007, Kultura ludowa w polskiej turystyce – autentyczność czy komercja?[w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi, s. 257-274

2006

Mokras-Grabowska J., 2006, Propozycje narzędzi wykorzystywanych w edukacji regionalnej [w:] Turystyka i hotelarstwo 10 (2006), red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi

Mokras-Grabowska J., 2006, A to Polska właśnie... Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi (rozdziały: kultura ludowa, mniejszości narodowe i etniczne), s. 127-143

2004

Mokras-Grabowska J., 2004, Autentyczność kultury ludowej Lubelszczyzny [w:] Turystyka i Hotelarstwo 1 (2004), red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi

2003

Mokras J., 2003, Święta i ludowe obrzędy czynnikiem rozwoju turystyki na Kurpiowszczyźnie”[w:] Turystyka a religia, materiały pokonferencyjne, wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, s. 287-306

2002

Mokras J., 2002, Pozostałości kultury ludowej Kurpiów i ich wykorzystanie przez ruch turystyczny [w:] Turystyka i Hotelarstwo 2 (2002), red. A. Stasiak, wyd. WSTH w Łodzi
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego