Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułmgr inż.
Imię: Mariola
NazwiskoMilewska
Stanowisko:Sekretariat
Pokój110K
Konsultacje:
E - mail:mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 50
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-4206-0437
Problematyka badawcza:Organizacja obiektu hotelarskiego
Funkcjonowanie obiektu hotelarskiego
Przemiany strukturalne i własnościowe bazy noclegowej w regionie łódzkim
Lista publikacji:2018

Milewska M., Włodarczyk B., 2018, Hotelarstwo. Organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss.411

2017
Milewska M., Prączko A., Stasiak A, 2017, Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 404


2015

Milewska M., Włodarczyk B., 2015, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss.344

2013

Millewska M., Stasiak A., 2013, Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, WSiP, Warszawa, 264 s.

Milewska M., Lawin M., 2013, Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Obsługa informatyczna. Część 1, Wyd. WSiP Warszawa, ss.144

Milewska M., Lawin M., 2013, Rezerwacja imprez i usług turystycznych, Wyd. WSiP, Warszawa, ss.216

2012

Milewska M., Stasiak A., 2012, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, Wyd. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

2011

Milewska M., 2011, Animacja czasu wolnego w hotelach, Wyd. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Milewska M., Stasiak A., 2011, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, (3 wydania), Wyd. WSiP, Warszawa, ss.302

Milewska M., 2011, Różnice kulturowe w komunikacji interpersonalnej, Wyd. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

2010

Milewska M., Stasiak A., 2010, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, (3 wydania), Wyd. WSiP, Warszawa, ss.302

Milewska M., Włodarczyk B., 2010, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii. Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

2008

Milewska M., 2008, Hotele sławne, dziwne, naj… na świecie, [w:] Stasiak A. (red), Turystyka i Hotelarstwo 13 (2008), Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Łodzi s. 143-176

Grabowski J., Milewska M., 2008, Turystyka jako forma spędzenia czasu wolnego niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi, [w:] Stasiak A. (red), Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych,Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa, s.101-122

Milewska M., 2008, Turystyka osób niepełnosprawnych w Europie i Polsce, [w:] Stasiak A. (red), Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa, s. 37-46

2007

Grabowski J., Milewska M., Stasiak A., 2007, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Łodzi, Łódź, ss.194

2005

Milewska M., Włodarczyk B., 2005, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Łodzi, Łódź, ss. 331

Milewska M., 2005, Wykaz literatury z zakresu hotelarstwa z lat 1980-2005, [w:] Stasiak A. (red), Turystyka i Hotelarstwo 7 (2005), Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 169-186

Milewska M., Włodarczyk B., 2005, Historia i stan obecny hotelarstwa w regionie łódzkim, [w:] Stasiak A. (red), Turystyka i Hotelarstwo 7 (2005),s.133-166 Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego