Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrNalej
Imię: Marta
NazwiskoNalej
Stanowisko:Adiunkt
Pokój217K
Konsultacje:
E - mail:marta.nalej@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 68
Strona naukowa:Researchgate: Marta Nalej
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-5182-9770
Problematyka badawcza:Moje zainteresowania naukowe dotyczą się szeroko pojętych Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i Geoinformacji. W bardziej szczegółowym ujęciu badam sieci osadnicze z zastosowaniem metod statystycznych i narzędzi GIS. Zajmuję się również różnymi aspektami edukacji geoprzestrzennej.
Lista publikacji:2020

Adamiak M., Biczkowski M., Leśniewska-Napierała K., Nalej, M., Napierała T., 2020, Impairing land registry: Social, demographic, and economic determinants of forest classification errors. Remote Sensing, 12(16), s. 1–25

2019

Leśniewska-Napierała K., Nalej M., Napierała T., 2019, The impact of EU grants absorption on land cover changes-The case of Poland, Remote Sensing, 11(20), s. 1–21

Nalej M., 2019, Pokrycie terenu województwa łódzkiego w latach 2000–2018 w świetle danych Corine Land Cover. Acta Geographica Lodziensia, 109, s. 75–89

2018

Nalej M., 2018, Zmiany pokrycia terenu w zachodniej części miasta Zduńska Wola w latach 1933–2015, Teledetekcja Środowiska, 58, s. 13–22

Latosińska J., Nalej M., 2018, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w Dydaktyce Geograficznej Przykład Ćwiczeń Terenowych „Geografia Turyzmu i Hotelarstwa”, Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Socio-Oeconomica, 34, s. 77–93

2017

Kittel P., Jaskulski M., Nalej M., 2017, Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne funkcjonowania średniowiecznych grodowych zespołów osadniczych w Polsce Środkowej, [w:] Grodziska średniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016; Andrzejewski A., Sikora J. (red.), Łódź, s. 17–44, ISBN 978-83-949961-1-6

2016

Nalej M., 2016, Agricultural land cover changes in metropolitan areas of Poland for the period 1990–2012, Miscellanea Geographica, 20(2), s. 39–45

2015

Rogowski J., Nalej M., 2015, The Project Method in Education of Geoinformation Specialists, [w:] GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion , Jażdżewska I. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75–89, ISBN 978-8-3808-8141-9

Jaskulski M., Nalej M., 2015, Preparing historical maps for presentation in a Geoportal, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 22, s. 141-159

2014

Nalej M., 2014, Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar centrograficznyc,. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, s. 133-148, ISSN 1508-1117

2013

Jaskulski M., Łukasiewicz G., Nalej M., 2013, Porównanie metod transformacji map historycznych (Comparison of methods of historical map transformation), „Roczniki Geomatyki”, t. XI, z. 4(61), s. 41–57

2012

Lechowski Ł., Nalej M., 2012, GIS w nauce, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 3(130), s. 43-43.

Godula E., Lechowski Ł., Nalej M., 2012, GIS Day 2011, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 1(128), s. 27-28.

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego