Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Cudny
Imię: Waldemar
NazwiskoCudny
Stanowisko:Profesor UŁ
Pokój202K
Konsultacje:
E - mail:waldemar.cudny@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 58
Strona naukowa:Researchgate: Waldemar Cudny
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-3259-6086
Problematyka badawcza:Geografia turyzmu oraz szeroko rozumiana geografia miast. Badania nad zjawiskami przemian społeczno-gospodarczych, funkcjonalnych i przestrzennych miast postsocjalistycznych. Analiza roli festiwali oraz imprez masowych w rozwoju miast i kreowaniu ich atrakcyjności turystycznej. Wpływ imprez masowych na promocję miast oraz kreację ich marki. Badania nad zjawiskiem turystyki samochodowej oraz turystyki przemysłowej i turystyki dziedzictwa.
Lista publikacji:2020

Cudny W. (red.), 2020, Urban Events, Place Branding and Promotion: Place Event Marketing, Routledge, London – New York.

Cudny W., Comunian R., 2020, Arts and creativity: a business and branding strategy for Lodz as a neoliberal city, Cities, 100 (maj 2020), https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102659

2019

Cudny W., 2019, City branding and promotion – the strategic approach, Routledge, London – New York.

Cudny W., Appelblad H., 2019, Monuments and their functions in urban public space. Norwegian Journal of Geography, 73,5, s. 273-289.

Cudny W., Jolliffe L., 2019 Car tourism – conceptualization and research advancement, Geografický časopis, 71,4, s. 319-340

2018

Cudny W., 2018, Car tourism, Sprigner (Springer Economic Geography Series), Cham.

2017

Cudny W., 2017, The use of unconventional gas resources and the development of energy market, Acta Geographica Universitatis Comenianae, 61, 2, s. 201-221.

Cudny, W. 2017, The Ironbridge Gorge Heritage Site and its local and regional functions, Bulletin of Geography Socio–economic Series, 36, s. 61-75.

2016

Cudny W., 2016, Festivalisation of urban spaces. Factors, processes and effects, Sprigner (Springer Geography Series), Cham.

Cudny W., Maiava O., 2016, Auckland’s Pasifika Festival and the Lodz of Four Cultures Festival as elements of preserving and promoting multicultural heritage in the cities, Annales UMCS Sectio B, LXXI, 2, s. 61-77.

Cudny W., 2016 The Manufaktura centre in Łódź, Poland as an example of a festival marketplace, Norwegian Journal of Geography, 70, 5, s. 276-291.

Cudny W., Horňák M., 2016, The tourist function in a modern car factory Audi Forum Ingolstadt example, Bulletin of Geography Socio–economic Series, 33, s. 23-38.

2014

Cudny W., 2014, Festivals as a subject for geographical research, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 114, 2, s. 132-142.

Cudny W., 2014, The Phenomenon of Festivals – Their Origins, Evolution and Classifications, Anthropos, 109, 2, s. 640-656.

Cudny W., Ratalewska M., Krawczyk P., 2014, The structure and motivations of the volunteers working for a large travel festival, Вестник БГУ, Серия 2, 91, 3, s. 88 -94.

Cudny W., Ogórek P., 2014, Segmentation and motivations of the attendees’ of the Mediaschool Festival in Łódź, Poland, Bulletin of Geography Socio–economic Series, 24,s. 41–56.

Cudny W., 2014, The influence of the „Komisarz Alex” TV series on the development of Łódź in the eyes of the city inhabitants, Moravian Geographical Reports, 22, 1, s. 33-43.
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego