Aktualności (ostatnia aktualizacja: 07.03.2017 r.):

7.03.2017
Konferencja naukowa PRZESTRZENIE REKREACJI – GRANICE I KONTEKSTY Łódź, 21–22.11.2017

3.03.2017
XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno-Turystycznej o Regionie Łódzkim Województwo w sercu Polski

Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele i uczniowie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz Państwu opiekunom za udział w konkursie. Gratulujemy finalistom. Wkrótce szczegóły dotyczące miejsca i programu Finału.

WYNIKU I ETAPU KONKURSU

Regulamin Konkursu (plik pdf)

Opiekuni Naukowi SKNGT UŁ "Włóczykije"
dr Justyna Mokras-Grabowska, mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka

Prezes SKNGT UŁ „Włóczykije”
Szymon Świercz


1.03.2017
XXXIII Seminarium Terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, Łódź, Spała, 21-23 września 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r. tym razem rozpocznie się ono w Łodzi, a będzie kontynuowane w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim.
Konferencja będzie poświęcona wykorzystaniu badań naukowych w dydaktyce i praktyce turystyki. Tematyka spotkania nawiązuje do jubileuszu czterdziestolecia kształcenia z zakresu turystyki na Uniwersytecie Łódzkim. Proponujemy następujące zagadnienia:
• tradycje kształcenia w zakresie turystyki w danym ośrodku,
• dorobek naukowo-badawczy z zakresu turystyki w rożnych ośrodkach naukowo- dydaktycznych i jego wykorzystania w dydaktyce oraz praktyce,
• dostosowanie badań naukowych nad turystyką do potrzeb dydaktyki i praktyki,
• przykłady wykorzystania wyników własnych badań naukowych w programach zajęć dydaktycznych oraz możliwości ich aplikowania.
Program tegorocznego seminarium obejmuje dwie części. Pierwsza część odbędzie się 21 września 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w nowej auli im. Prof. Stanisława Liszewskiego. Będzie ona związana z obchodzonym przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ jubileuszem czterdziestu lat kształcenia dla potrzeb turystyki. Sesja łódzka zostanie zakończona zwiedzaniem Nowego Centrum Łodzi. Druga część seminarium odbędzie się w Spale w stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie ona nawiązywała do tradycji „Warsztatów z geografii turyzmu” podczas których prezentowane są wyniki aktualnych badań związanych z turystyką. Ponadto w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium i wyrażamy nadzieję na zainteresowanie jego tematem.

Komunikat 1 (plik pdf)

Karta zgłoszeniowa (plik pdf)

6.01.2017
XXX KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście

DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU
MIAST I REGIONÓW

Celem konferencji, kontynuującej i rozszerzającej dorobek łódzkiego Konwersatorium Wiedzy o Mieście, jest zaprezentowanie badań i dyskusja nad jednym z najpoważniejszych problemów rozwojowych Polski – wyludnianiem się miast i regionów. Jest to interdyscyplinarny problem naukowy i praktyczny, łączący różne zespoły badaczy, ekspertów i praktyków samorządowych. Dotyczy on historii, współczesności, a przede wszystkim przyszłości kraju. Według obserwowanych trendów oraz opracowywanych prognoz demograficznych w ciągu najbliższych dekad potencjał ludnościowy kraju najprawdopodobniej poważnie osłabi się. Liczba ludności Polski może zmniejszyć się o kilka milionów, przy równoczesnych znaczących zmianach strukturalnych: spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz wzroście liczby osób w starszym wieku. Jest to spowodowane zarówno spadkiem dzietności i umieralności, prowadzącym do ujemnego salda ruchu naturalnego, jak też emigracją, zagraniczną, drenażem wewnętrznym, powodującymi coraz większą polaryzację regionalną w układzie obszary metropolitalne-peryferia. Zmiany te nie nastąpiły nagle, w wielu regionach wpisują się w procesy przemian reprodukcji ludności obserwowane wcześniej.
Oczekujemy, że w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia badawcze i aplikacyjne do problemów identyfikacji i wyjaśniania procesów depopulacji, jak też do szukania sposobów na łagodzenie skutków tego procesu oraz do znajdowania nowych szans rozwojowych dla wyludniających się miast i regionów.
Wybór Łodzi i regionu łódzkiego na miejsce konferencji ma charakter symboliczny z uwagi na problemy depopulacyjne, jak też na tradycję organizowanego corocznie Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które w roku 2017 będzie obchodzić 30-lecie. Obrady pierwszego dnia rozpoczną się na Uniwersytecie Łódzkim i będą dedykowane pamięci Profesora Stanisława Liszewskiego (1940-2016).
WIĘCEJ INFORMACJI (kliknij)

6.02.2017
IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce - III ETAP CENTRALNY

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi III etapu IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2016/2017


30.10.2016
REKRUTACJA NA STUDIA 2017 - FILM PROMOCYJNY


ZOBACZ INFORMACJE O KIERUNKACH PROWADZONYCH PRZEZ NASZ INSTYTUT

1.07.2016
Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej studentów turystyki i rekreacji

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

5.05.2016
Nowa aula Wydziału Nauk Geograficznych

Ruszyła budowa nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych. Skorzystają z niej również nasi studenci. Oddanie auli do użytku planowane jest na przełomie 2016 i 2017 roku.
Trzymamy kciuki i zapraszamy na nasze kierunki: turystykę i rekreację, geoinformację oraz geografię urbanistyczną. Wydział Nauk Geograficznych UŁ to przyjazne miejsce dla studentów. Warto u nas studiować!


7.03.2016
PROJEKT BADAWCZY. STUDIA II STOPNIA

18.05.2015
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!