Aktualności (ostatnia aktualizacja: 8.03.2018 r.):

8.03.2018
Konkurs "Województwo w Sercu Polski"

Przedstawiamy wyniki Konkursu "Województwo w Sercu Polski" 2018. Osoby podkreślone zostały zakwalifikowane do Finału. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałej wiedzy o naszym regionie. Dziękujemy za udział w konkursie zarówno uczestnikom, jak i nauczycielom. Zapraszamy za rok.

Wyniki konkursu (pdf)

3.03.2018
XXXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt.: NOWE – STARE PRZESTRZENIE W MIASTACH
Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.
Przestrzeń miejska należy do niezwykle wrażliwej na zachodzące przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. W miastach pojawiają się nowe obszary, struktury, procesy i nowe funkcje, podczas gdy inne zanikają lub ulegają modyfikacjom. Przekształceniom ulegają też podstawy społecznego ładu, zasady organizacji życia miejskiego, polityka władz miasta, sfera gospodarcza i sfera kultury. W przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe obszary oraz obiekty, zmieniają się sposoby jej użytkowania i organizacja. „Stare” obiekty i przestrzenie zyskują nowe funkcje i nowych użytkowników dzięki procesom rewitalizacji, gentryfikacji, pojawiania się gated communities. Inne natomiast w wyniku procesów segregacji ulegają zawłaszczeniu, marginalizacji, gettoizacji, wykluczeniu społecznemu.
„Nowe” obiekty i przestrzenie przejmują lub kontynuują tradycyjne funkcje miejskie często w nowej aranżacji (galerie handlowe, centra kultury, rozrywki i rekreacji, woonerfy itp.). Pojawiają się liczne tzw. „miejsca trzecie”, które obok miejsc pracy i miejsc zamieszkania współtworzą miasto i są kwintesencją miejskości.
Miasto jest areną niekończącej się gry o przestrzeń (prywatną i publiczną). Zmieniają się zatem dążenia i działania różnych aktorów w przestrzeni miejskiej. Pojawiają się nowi zarządzający, walczący i zawłaszczający przestrzeń. Różne grupy społeczne dążą do kreowania miejsc znaczących, przestrzeni uprzywilejowanych.
Celem 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście jest wykazanie jaka jest współcześnie przestrzeń miejska oraz jakie czynniki ją współtworzą i determinują.

Więcej informacji i zgłoszenie na stronie WWW.KWOM.GEO.UNI.LODZ.PL

23.02.2018
V Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uprzejmie informujemy, że zawody etapu centralnego V Olimpiady Wiedzy o Turystyce rozpoczną się 4 kwietnia 2018 roku w Łodzi, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego ul. Narutowicza 31, aula im. prof. S. Liszewskiego o godzinie 11 30 (rejestracja od godziny 10 00), a zakończą 7 kwietnia 2018 roku w Spale o godzinie 13 00.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów są sfinansowane ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.


PROGRAM ETAPU CENTRALNEGO V OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE (Kliknij żeby czytać dalej...)

17.09.2017
Czasopismo Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w nowo powstałym czasopiśmie naukowym pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szanowni Studenci i Absolwenci jest okazja do pochwalenia się wynikami swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej! Czasopismo ukaże się już w tym roku!
Artykuły można przysyłać do 22 września na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

15.02.2018
REKRUTACJA JESIENNA NA STUDIA 2018 - FILM PROMOCYJNY

TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU PERSPEKTYW 2017 NA 5 MIEJSCU WŚRÓD KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH.

WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA DRUGIM!!!

ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA.


ZOBACZ INFORMACJE O KIERUNKACH PROWADZONYCH PRZEZ NASZ INSTYTUT

1.07.2016
Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej studentów turystyki i rekreacji

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

18.09.2017
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!

TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU PERSPEKTYW 2017 NA 5 MIEJSCU WŚRÓD KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH.

WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA DRUGIM!!!

ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!