Aktualności (ostatnia aktualizacja: 14.03.2020 r.):

14.03.2020
Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

PROSIMY O ŚLEDZENIE INFORMACJI NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERENETOWYCH

www.geo.uni.lodz.pl
www.covid19.uni.lodz.pl/
FACEBOOK/WNGUŁ
FACEBOOK/TURYZM

17.03.2020
ZDALNE NAUCZANIE NA WNG UŁ

Szanowne Studentki
Szanowni Studenci

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 100, zalecamy studentom Wydziału Nauk Geograficznych aktywny udział we wszystkich formach zajęć organizowanych zdalnie.
W związku z tym prosimy o systematyczne sprawdzanie indywidualnych kont poczty uniwersyteckiej w domenie @unilodz.eu. Przypominam, że każdy student UŁ jest zobowiązany kontaktować się z pracownikami UŁ przez adres @unilodz.eu.
Zajęcia będą odbywały się metodami zdalnymi. Wykładowcy podejmują decyzję jakimi zdalnymi metodami prowadzić będą poszczególne przedmioty i wg jakich kryteriów będą Was ocenić. Będą z Wami się kontaktować mailowo z USOSa. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia.

W przypadku objęcia Państwa kwarantanną lub potwierdzeniem zachorowania na COVID-19, prosimy o niezwłoczną informację na adres dziekan@geo.uni.lodz.pl.

Zostańcie w domach, czytajcie dużo, realizujcie program zgodnie z zaleceniami Waszych nauczycieli Dbajcie o siebie, również o swoich dziadków i rodziców. W przypadku potrzebnej pomocy, prosimy o kontakt z koordynatorami kierunków lub z Dziekanatem.
Wspólnie przetrwamy ten trudny czas.

O wszelkich istotnych decyzjach będziemy informować Was na bieżąco drogą mailową, na stronie www.geo.uni.lodz.pl i na profilach FB.

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

15.03.2020
Konwersatorium Wiedy o Mieście - ZMIENIONY TERMIN

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. "Trzy dekady transformacji miast polskich", które planowane było na kwiecień br. i zaprosić Państwa do Łodzi w dniach 22-23 października 2020 r.
W związku z dużym zainteresowaniem Konwersatorium oraz dużą liczbą zgłoszeń przygotowaliśmy wstępny program obrad, który przesyłam w załączeniu.
Składa się na niego ponad 50 bardzo interesujących wystąpień znakomicie pokazujących najważniejsze przemiany, które dokonały się w polskich miastach w ciągu ostatnich trzech dekad.
Program ten może oczywiście ulec jeszcze drobnym zmianom, choć mamy nadzieję, że przesunięcie terminu nie przeszkodzi Państwu uczestniczyć w naszym spotkaniu.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, który upływał 15 marca zostaje przesunięty na 15 września br.

Dalsze informacje prześlemy Państwu w najbliższym czasie.
W imieniu organizatorów XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście,

z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Ewa Szafrańska

Program KWOM 2020

14.02.2020
Monografia Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Pragniemy poinformować, że czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu jest od 2019 r. ponownie monografią naukową, wydawaną raz w roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Za publikację w niej artykułu autorzy mogą uzyskać 20 pkt.
Nabór prac do tomu nr 10, zaplanowanego do wydania w 2020 r., został wydłużony do 15 marca 2020 r. Zachęcamy do nadsyłania artykułów, zgodnymi z wytycznymi edytorskimi, na adres: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt, także poprzez marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w monografii naukowej pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacje można przysyłać na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

1.12.2019
Zapraszamy na kurs przewodnika miejskiego

Czytaj więcej na stronie Regio

15.10.2019
REKRUTACJA 2020


ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA

- STUDIA I STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: ORGANIZACJA TURYSTYKI, ORGANIZACJA REKREACJI, ORGANIZACJA HOTELARSTWA
- STUDIA I STOPNIA - GEOINFORMACJA

- STUDIA II STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA, MIEJSKA PRZESTRZEŃ REKREACJI
- STUDIA II STOPNIA - GEOGRAFIA URBANISTYCZNA - PECJALNOŚĆ NA KIERUNKU GEOGRAFIA

(kliknij, zapoznaj się z programami studiów)