Aktualności (ostatnia aktualizacja: 16.09.2019 r.):

16.09.2019
XXXV Seminarium terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, 19 -20 września 2019 r.

Szanowni Państwo ,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym XXXV Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. tym razem w Łodzi.
Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką.
Ogromne doświadczenia zebrane z organizacji ponad trzydziestu tego rodzaju spotkań naukowych, dokonywane w ostatnim okresie zmiany w programie kolejnych seminariów oraz przemyślenia z tym związane skłoniły organizatorów kolejnych już XXXV „Warsztatów z geografii turyzmu” do próby powrotu do tradycji związanych z pierwszymi tego rodzaju spotkaniami. W bieżącym roku proponujemy, aby głównymi celami seminarium były, tak jak na samym początku, prezentacje:
► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki,
► wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki,
► tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce.
Formuła programowa XXXV Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne wystąpienia, nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań.
Ponadto w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium i wyrażamy nadzieję na zainteresowanie jego tematem.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia

Komunikat 1

PROGRAM KONFERENCJISekretarz naukowy seminarium, dr Marzena Makowska-Iskierka
Kierownik naukowy seminarium, prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk

1.05.2019
REKRUTACJA 2019


ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA

- STUDIA I STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: ORGANIZACJA TURYSTYKI, ORGANIZACJA REKREACJI, ORGANIZACJA HOTELARSTWA
- STUDIA I STOPNIA - GEOINFORMACJA

- STUDIA II STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA, MIEJSKA PRZESTRZEŃ REKREACJI
- STUDIA II STOPNIA - GEOGRAFIA URBANISTYCZNA - PECJALNOŚĆ NA KIERUNKU GEOGRAFIA

(kliknij, zapoznaj się z programami studiów)

14.02.2019
Czasopismo Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w nowo powstałym czasopiśmie naukowym pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szanowni Studenci i Absolwenci jest okazja do pochwalenia się wynikami swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej!
Artykuły można przysyłać na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny