Aktualności (ostatnia aktualizacja: 15.10.2019 r.):

15.10.2019
Konferencja naukowo-dydaktyczna „Turystyka filmowa i literacka”

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zapraszają nauczycieli szkół średnich na konferencję naukowo-dydaktyczną „Turystyka filmowa i literacka”, która odbędzie się w dn. 15-16 listopada 2019 r. w Łodzi w Hotelu Stare Kino Cinema Residence w Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 120)
Piąta konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół średnich przygotowujących uczniów do VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie dotyczyła turystyki filmowej i literackiej – tematu przewodniego tegorocznej edycji olimpiady. Odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Łodzi przyjętej do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu.
Organizatorzy zamierzają przybliżyć uczestnikom tę formę turystyki kulturowej, jedną z najdynamiczniej rozwijających się od początku XXI w. Wyjaśniona zostanie terminologia oraz podział turystyki filmowej i literackiej, a także zaprezentowany, poparty licznymi przykładami jej światowy i polski potencjał. Przedstawione będą sposoby wykorzystania różnorodnych zasobów do rozwoju tej formy turystyki, m.in. miejsca i obiekty związane z życiem oraz działalnością twórców (pisarzy, poetów, reżyserów, operatorów filmowych), plenery uwiecznione w ich dziełach literackich i filmowych, ślady w przestrzeni fikcyjnych lub rzeczywistych bohaterów książek i filmów, a także gwiazd dużego i małego ekranu. Ponadto ukazane zostaną szlaki tematyczne, centra i imprezy literackie, a także wydarzenia filmowe.
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość rozszerzenia swojej wiedzy w zakresie tematu wiodącego aktualnej edycji Olimpiady, wzięcia udziału w praktycznych warsztatach dydaktycznych, jak również poznania Łodzi od strony filmowej i literackiej, a także spotkania na żywo z autorami książek.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.
Koszt wpisowego na konferencję wynosi 200 zł/osobę. Obejmuje ono udział w konferencji, nocleg w Łodzi, wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.
Zgłoszenie należy przesłać do dn. 6.11.2019 r. drogą pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Więcej informacji w zakładce Olimpiada

Wpłaty prosimy dokonywać na konto do dnia 6.11.2019 r.
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „KND Łódź 2019 imię i nazwisko”

15.10.2019
REKRUTACJA 2020


ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA

- STUDIA I STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: ORGANIZACJA TURYSTYKI, ORGANIZACJA REKREACJI, ORGANIZACJA HOTELARSTWA
- STUDIA I STOPNIA - GEOINFORMACJA

- STUDIA II STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA, MIEJSKA PRZESTRZEŃ REKREACJI
- STUDIA II STOPNIA - GEOGRAFIA URBANISTYCZNA - PECJALNOŚĆ NA KIERUNKU GEOGRAFIA

(kliknij, zapoznaj się z programami studiów)

14.02.2019
Czasopismo Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w nowo powstałym czasopiśmie naukowym pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szanowni Studenci i Absolwenci jest okazja do pochwalenia się wynikami swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej!
Artykuły można przysyłać na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny