IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Turyzm - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Czasopismo Turyzm/Tourism:

„Turyzm/Tourism” jest najstarszym polskim czasopismem naukowym o tematyce turystycznej. Wydawany jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985-1990 publikowany był raz w roku w ramach serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis” (7 zeszytów). Od 1991 r. „Turyzm” jest czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991-2000 wydano 20 zeszytów w 10 tomach). W latach 1991-2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 r. czasopismo o nazwie „Turyzm/Tourism” jest dwujęzyczne (język polski i angielski).

Czasopismo „Turyzm/Tourism” przeszło długą drogę: od pionierskiego periodyku naukowego, w którym publikowane były wyniki pierwszych badań nad turystyką jeszcze w socjalistycznej Polsce (lata 80. XX w.), przez jedno z wiodących w kraju czasopism dokumentujących przeobrażenia turystyki w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych (lata 90. XX w., początek XXI w.), po dynamiczny tytuł o zasięgu międzynarodowym, aspirujący do transferowania najnowszej wiedzy o turystyce między Polską a światem (od 2016 r.).

„Turyzm/Tourism” to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Jest jednym z niewielu tytułów w Polsce skierowanych do naukowców reprezentujących różne dyscypliny i zajmujących się problematyką turystyczną, w tym przede wszystkim do geografów, ekonomistów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych. Czasopismo prezentuje w głównej mierze wyniki najnowszych empirycznych badań nad współczesnymi zjawiskami dotyczącymi szeroko pojmowanej turystyki, hotelarstwa i rekreacji w Europie Środkowej, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki i globalnego kontekstu. W czasopiśmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.

„Turyzm/Tourism” dostępny jest na międzynarodowej platformie wydawniczej OJS (Open Journal Systems), a od 2020 r. również na platformie Digital Commons (Elsevier Publishing House). Aktualnie czasopismo jest indeksowane w 40 polskich i zagranicznych bazach bibliograficznych (m.in. Scopus, ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH).


Kliknij aby odwiedzić stronę czasopisma Turyzmu/Tourism

Kontakt:

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geonformacji
90-142 Łódź, Kopcińskiego 31
tel. +48 42 6356305, fax +48 42 6354550
e-mail:thetourism@geo.uni.lodz.pl
www.turyzm.pl

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego