Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułmgrNogala
Imię: Dominik
NazwiskoNogala
Stanowisko:Asystent
Pokój1F
Konsultacje:
E - mail:dominik.nogaa@geo.uni.lodz.pl
Telefon:
Strona naukowa:Researchgate: Dominik Nogala
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-0341-6840
Problematyka badawcza:rynek nieruchomości, urbanizacja, gospodarka przestrzenna.
Lista publikacji:2019

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego