IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Nowy adres strony Olimpiady Wiedzy o Turystyce www.geo.uni.lodz.pl/popularyzacja/owot
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 135, z późn. zm) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce przyjął poniższy terminarz VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2020/2021,
• zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie poprzez przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły do VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce i Kart uczestników Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 16 listopada 2020 r.
• etap szkolny – od 15 września do 10 listopada 2020 r.
• etap okręgowy – 14 stycznia 2021 r.
• etap centralny – od 14 kwietnia do 17 kwietnia 2021 r.
Tematem przewodnim VIII edycji olimpiady będzie "Turystyka i zdrowie". W czasie, gdy staramy się zachować zdrowie a wokół trwa walka z koronawirusem zmieniająca cały świat, podjęcie tematyki związków zdrowia z wypoczynkiem i gospodarką wydaje się bardzo aktualne. Chcemy uwypuklić kwestie wszystkich form turystyki zdrowotnej w połączeniu ze zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi z uwzględnieniem tych wynikających z pandemii, a także zmiany, jakie pandemia wywołała oraz możliwości wpływania na wzrost popytu na turystykę w obecnych realiach.


Harmonogram VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce

VII Olimpiada Wiedzy o TurystyceInformacje dla uczestników centralnego etapu Olimpiady


Szanowni Państwo Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO) z dnia 16 marca 2020 roku, etap centralny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zostaje odwołany. Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu centralnego przyznany zostaje tytuł finalisty, gwarantujący skorzystanie z przysługujących im uprawnień.

Dokumenty w wersji papierowej, razem z zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu finalisty, zostaną wysłane w późniejszym terminie, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Przewodniczący Komitetu Głównego OWoT
Bogdan Włodarczyk, dr hab. prof. UŁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMIN ETAPU ODWOŁANY!!!


Uprzejmie informujemy, że etap centralny VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce JEST ODWOŁANY.
W celach organizacyjnych prosimy o kontakt na adres e-mail owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników, a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w dotychczasowych etapach Olimpiady.

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce (plik pdf)
Test (plik pdf)
Zadania praktyczne (plik pdf)
Klucz do testu (plik pdf)
Klucz do zadania praktycznego(plik pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2019/2020.Etap okręgowy VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędzie się 8 stycznia 2020 r.
Rozpoczęcie konkursu – godzina 12.00. Czas trwania 150 minut.
Zapraszamy Państwa nauczycieli do pracy w charakterze Członka Komitetu Okręgowego i nadzorowania pracy uczniów w czasie zawodów. Każdy nauczyciel zaangażowany w pracę Komitetu Okręgowego otrzyma stosowane potwierdzenie. Zgłoszenia proszę kierować mailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl do 17.12.2019r.

Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów VII OWoT

Procedura organizowania i przeprowadzania etapu okręgowego VII OWoT


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Turystyka filmowa i literacka”Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zapraszają nauczycieli szkół średnich na konferencję naukowo-dydaktyczną „Turystyka filmowa i literacka”, która odbędzie się w dn. 15-16 listopada 2019 r. w Łodzi w Hotelu Stare Kino Cinema Residence w Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 120)
Piąta konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół średnich przygotowujących uczniów do VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie dotyczyła turystyki filmowej i literackiej – tematu przewodniego tegorocznej edycji olimpiady. Odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Łodzi przyjętej do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu.
Organizatorzy zamierzają przybliżyć uczestnikom tę formę turystyki kulturowej, jedną z najdynamiczniej rozwijających się od początku XXI w. Wyjaśniona zostanie terminologia oraz podział turystyki filmowej i literackiej, a także zaprezentowany, poparty licznymi przykładami jej światowy i polski potencjał. Przedstawione będą sposoby wykorzystania różnorodnych zasobów do rozwoju tej formy turystyki, m.in. miejsca i obiekty związane z życiem oraz działalnością twórców (pisarzy, poetów, reżyserów, operatorów filmowych), plenery uwiecznione w ich dziełach literackich i filmowych, ślady w przestrzeni fikcyjnych lub rzeczywistych bohaterów książek i filmów, a także gwiazd dużego i małego ekranu. Ponadto ukazane zostaną szlaki tematyczne, centra i imprezy literackie, a także wydarzenia filmowe.
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość rozszerzenia swojej wiedzy w zakresie tematu wiodącego aktualnej edycji Olimpiady, wzięcia udziału w praktycznych warsztatach dydaktycznych, jak również poznania Łodzi od strony filmowej i literackiej, a także spotkania na żywo z autorami książek.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.
Koszt wpisowego na konferencję wynosi 200 zł/osobę. Obejmuje ono udział w konferencji, nocleg w Łodzi, wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.
Zgłoszenie należy przesłać do dn. 6.11.2019 r. drogą pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto do dnia 6.11.2019 r.
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „KND Łódź 2019 imię i nazwisko”

Informacja o V konferencji Turystyka filmowa i literacka

Karta zgloszenia na konferencję


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w VII Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół średnich zainteresowanych turystyką do udziału
w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2019/2020.
Siódma edycja Olimpiady realizowana będzie pod hasłem „Turystyka literacka i filmowa”. Ta forma turystyki kulturowej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się od początku XXI w. Jej celem są miejsca i obiekty związane z życiem oraz działalnością twórców, a także uwiecznione w ich opracowaniach plenery. Polega ona na poznawaniu miejsc związanych z dziełami literackimi i filmowymi, podążaniu śladami ich fikcyjnych lub rzeczywistych bohaterów.
Na turystykę tą może składać się także zwiedzanie byłych i obecnych domów oraz muzeów pisarzy i poetów (żyjących, nieżyjących), prawdziwych i wymyślonych obiektów opisywanych w literaturze (pięknej, faktu) oraz miejsc nawiązujących do postaci i wydarzeń literackich, a także odwiedzanie plenerów znanych z ekranu, podróże śladami gwiazd filmu (aktorów, reżyserów) i ich dzieł, ponadto czynny i bierny udział w plenerowych inscenizacjach, spektaklach teatralnych czy warsztatach. Takie podróże turystyczne śladami wielkich twórców literatury i filmu oraz ich dzieł, stwarzają okazję do głębszej refleksji i osobistego przeżywania utworów, a także realizują cele dydaktyczne.
Organizatorzy pragną zainteresować uczestników Olimpiady potencjałem turystyki literackiej i filmowej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W jego skład wchodzą m.in. muzea literackie i biograficzne, domy pisarzy i poetów, szlaki tematyczne, centra i imprezy literackie, wydarzenia filmowe, miejscowości posiadające swój mit literacko-filmowy, plenery filmowe i telewizyjne, uwiecznione w filmie lub w książce obiekty, pomniki, tablice pamiątkowe, nagrobki, epitafia znanych twórców, miejsca urodzin, życia, pracy i śmierci pisarzy oraz poetów, słynnych gwiazd dużego i małego ekranu, reżyserów, operatorów filmowych.
Ideą Olimpiady jest zmotywowanie uczestników do odkrywania i docierania w określone miejsca związane w różnorodny sposób z dziełami literackimi i filmowymi oraz z ich twórcami. Podczas etapu centralnego VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie potencjału turystyki literackiej i filmowej, a także wskazanie na możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów do rozwoju tej formy turystyki.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl


Formularz zgłoszenia szkoły do VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2018-2019

Protokół z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2018_19

Wytyczne do VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Karta uczestnika Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Wyniki Finału VI Olimpiady


W tegorocznej VI Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi wzięło udział prawie 3 tysiące uczniów ze 134 szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących z całego kraju. Tematem przewodnim była „Turystyka w przyrodzie”. Do etapu centralnego zostało zakwalifikowanych 29 uczestników, którzy w etapie zawodów okręgowych uzyskali najwięcej punktów. Etap centralny olimpiady odbył się w dniach 3-6 kwietnia 2019 r. w Załęczu Wielkim.
Zgodnie z Regulaminem VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, etap centralny składał się z dwóch części – eliminacji i finału. Zadaniem uczestników podczas pierwszej części eliminacji było rozwiązanie testu złożonego z 40 zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki oraz technik obsługi turystycznej. W drugiej części eliminacji uczestnicy przedstawili – wcześniej przygotowaną i zgłoszoną – prezentację multimedialną związaną z tematem przewodnim aktualnej edycji olimpiady. Spośród finalistów eliminacji etapu centralnego do finału zakwalifikowanych zostało 15 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie z pierwszej i drugiej części eliminacji. Finał etapu centralnego polegał na opracowaniu programu dwóch jednodniowych wycieczek po Kotlinie Kłodzkiej i Teplicko-Adršpaskiego Skalnego Miasta, na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatorów (mapy, przewodniki, katalogi biur podróży, w tym także w językach obcych). Następnie uczestnik, wykorzystując techniki prezentacji i sprzedaży produktu, przedstawiał swoją propozycję.
Zwycięzcą VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce została Joanna Wenit z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, która uzyskała tytuł „Eksperta turystyki”. W nagrodę otrzymała wyjazd na obóz do Leptokarii w Grecji, puchar Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Drugie miejsce zajęła Klaudia Pietera z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie i w ramach nagrody odebrała obóz do Łukęcina z wycieczkami fakultatywnymi do Kołobrzegu i do Kopenhagi. Trzecie miejsce zajął Paweł Tomaszek z Zespołu Szkół mi. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, który otrzymał voucher na obóz do Jastrzębiej Góry z wycieczkami fakultatywnymi do Zaczarowanej Krainy Wodnych Przygód w Redzie, do Ocean Parku we Władysławowie i rejsem do Szwecji. Wymienieni laureaci dostali liczne nagrody specjalne od patronów honorowych i partnerów branżowych olimpiady, zaś wszyscy uczestnicy zostali obdarowani atrakcyjnymi pamiątkami.
Opiekunowie przygotowujący zwycięzców do olimpiady otrzymali pobyt weekendowy z wyżywieniem dla dwóch osób w hotelu Nowa Ski w Karpaczu, pobyt ze śniadaniem dla dwóch osób w hotelu Śnieżnik w Kłodzku, oraz bilety lotnicze dla dwóch osób na trasie Łódź – Monachium – Łódź.
Laureatom nagrody specjalne wręczyli również: przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Naczelnik Wydziału - Zenon Kołodziej, Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk i Prezes Sylwester Pawłowski z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
Wszyscy uczestnicy VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 3-6 kwietnia 2019 roku mieli zapewnione całodzienne wyżywienie, serwis kawowo-herbaciany z ciastem, noclegi, oraz liczne atrakcje jak udział w grze terenowej po Załęczańskim Parku Krajobrazowym przygotowanej przez pracowników Sieradzkich Parków Krajobrazowych, zajęcia terenowe w rezerwacie „Węże” i spacer po Kamieniołomie w Lisowicach i nad „Żabim stawem” z obsługą merytoryczną. Uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Krzysztofa Gary pt. „Walory przyrodnicze i krajobrazowe ZPK”, a z Panem Maurycym Ignaczakiem z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, obserwowali nietoperze. Pobyt urozmaiciły warsztaty – pieczenia chleba, a także zajęcia rekreacyjne na ścieżce ekologicznej w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.
Zadanie organizacji etapu centralnego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce sfinansowane zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Tegoroczne przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodę Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Wójta Gminy Pątnów, Uniwersytet Łódzki, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Kuratora Oświaty w Łodzi, Polską Organizację Turystyczną, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Sieradzkie Parki Krajobrazowe. Patronem branżowym było biuro podróży Raftur z Łodzi, firma Decathlon, Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade&Travel, AS 4tur Centrum Turystyczno-Pielgrzymkowe w Jeleniej Górze, a patronem medialnym ogólnopolskie czasopismo branżowe Wiadomości Turystyczne.
Olimpiada Wiedzy o Turystyce została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej. Finaliści i Laureaci Olimpiady decyzją senatów wyższych uczelni mogą być przyjmowani na studia wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.Wyniki VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Zadanie finałowe
Zadanie testowe i klucz odpowiedzi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że etap centralny VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce rozpocznie się 3 kwietnia 2019 roku w Załęczu Wielkim, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP, Załęcze Wielkie 89, 98-335 Pątnów o godzinie 17.00 (rejestracja od godziny 16.00), a zakończy 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 12 00.
Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów są sfinansowane ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
W celach organizacyjnych prosimy o przysłanie do 14 marca 2019 r. na adres e-mail owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl
- danych opiekuna (imię, nazwisko i telefon kontaktowy), który przyjedzie wraz z uczniem,
Organizacja transportu na zawody etapu centralnego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce (bezpłatnego dla uczestnika i opiekuna)
- z Łodzi po uprzednim zgłoszeniu chęci przejazdu na trasie Łódź – Załęcze Wielkie – Łódź (zgłoszenie należy dokonać do 14 marca 2019 r.): autokar odjedzie z Łodzi w środę o godzinie 12.00 z Dworca Łódź Kaliska, powrót sobota około godz. 16.30
- z Wielunia po uprzednim zgłoszeniu chęci przejazdu na trasie Wieluń – Załęcze Wielkie – Wieluń (zgłoszenie należy dokonać do 14 marca 2019 r.): autokar odjedzie z Wielunia w środę o godzinie 15.30 z Dworca PKS, powrót sobota około godz. 13.00
Brak rezerwacji miejsc w zaproponowanym transporcie oznacza rezygnację z tej możliwości.
Po dniu 14 marca 2019 r. prośby o organizację transportu nie będą uwzględnione.
Warunkiem przystąpienia zakwalifikowanego ucznia do etapu centralnego jest przesłanie drogą elektroniczną (na adres: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl) najpóźniej w terminie siedmiu dni roboczych przed rozpoczęciem eliminacji centralnych (tj. do 25 marca 2019 r.) tytułu prezentacji multimedialnej związanej z tematem przewodnim aktualnej edycji Olimpiady.

Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w dotychczasowych etapach zawodów.


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 8. (plik jpg)
Zadania praktyczne - mapa (plik jpg)
Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadania praktycznego(plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów VI OWoT 2018/19
PROCEDURA organizowania i przeprowadzania etapu okręgowego VI OWoT 2018/19
Karta uczestnika o danych osobowych


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konferencja naukowo-dydaktyczna „Turystyka w przyrodzie”Program konferencji


Czwarta konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie dotyczyła tematu przewodniego tegorocznej edycji, tj. turystyki w przyrodzie. Celem organizatorów jest przybliżenie uczestnikom zasobów i walorów przyrodniczych w turystyce. Pragniemy zachęcid do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Zwrócimy uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniających się relacji pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych człowieka. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu. Koszt wpisowego na konferencję wynosi 170 zł/osobę. Obejmuje ono udział w konferencji, nocleg w Łodzi, wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenie należy przesład do dn. 7.11.2018 r. drogą pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.plWpłaty prosimy dokonywać na konto do dnia 7.11.2018 r.
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „KND Łódź 2018 imię i nazwisko”

Informacja o IV konferencji Turystyka w przyrodzie

Karta zgloszenia na konferencję Turystyka w przyrodzie


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI Olimpiada Wiedzy o TurystyceSerdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w VI Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2018/2019.

Szósta edycja Olimpiady realizowana będzie pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”. Ma na celu zainteresowanie uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi w turystyce. Pragniemy zachęcid uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Ponadto chcemy by uczniowie zwrócili uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniające się relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych.

Podczas etapu centralnego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie projektu zagospodarowania turystycznego wybranego obszaru lub obiektu cennego przyrodniczo. Jego celem powinno byd udostępnienie go na potrzeby turystyki przy jednoczesnej trosce o minimalizowanie niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego na wybrany obiekt lub obszar. Prezentacja powinna zawierad m.in. informację o obiekcie lub obszarze jako walorze turystycznym, projekt zagospodarowania lub wykorzystania turystycznego, informacje o docelowym segmencie turystów, ocenę potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków realizacji projektu na stan i zachowanie wybranego obiektu lub obszaru.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udział w Olimpiadzie daje możliwość:
- sprawdzenia wiedzy i umiejętnośd potrzebnych do pracy w branży turystycznej,
- poszerzania zainteresowao w zakresie turystyki,
- zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej (Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy oraz Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy).
- przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (należy jednak wziąd udział w rekrutacji).

Terminarz:
- zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie poprzez przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły do VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 9 listopada 2018 r.
- etap szkolny – od 15 września do 9 listopada 2018 r.
- etap okręgowy – 7 stycznia 2019 r.
- etap centralny – od 3 kwietnia do 6 kwietnia 2019 r.

Dokumenty Olimpiady Wiedzy o Turystyce znajdujące się poniżej (pliki do pobrania).

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl


Formularz zgłoszenia szkoły do VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2018-2019

Protokół z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2018_19

Regulamin Wiedzy o Turystyce od 2018r.

Wytyczne do VI Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Wyniki Finału V Olimpiady


V Olimpiada Wiedzy o Turystyce
W tegorocznej V jubileuszowej Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego wzięło udział prawie 3 tysiące uczniów ze 134 szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących z całego kraju. Temat przewodni edycji brzmiał: „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. Do etapu centralnego zostało zakwalifikowanych 30 uczniów, którym towarzyszyli opiekunowie. Finał zawodów odbył się w dniach 4 – 7 kwietnia w Łodzi i Spale.
Uroczyste otwarcie etapu centralnego zorganizowano 4 kwietnia w nowej auli im. prof. Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestników powitał przewodniczący Komitetu Głównego OWoT prof. Bogdan Włodarczyk, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Z finalistami spotkali się także przedstawiciele samorządu terytorialnego województwa, miasta Łodzi i ościennych powiatów, Łódzki Kurator Oświaty oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz edukacji.
W pierwszej części etapu centralnego uczniowie rozwiązywali test oraz przedstawiali prezentacje multimedialne poświęcone turystyce folklorystycznej. Spośród finalistów komisja wyłoniła 15 uczestników, którzy przystąpili do wykonania zadania finałowego polegającego na opracowaniu i zaprezentowaniu programu jednodniowej wycieczki po Wilnie.
Zwycięzcą V Olimpiady Wiedzy o Turystyce została Patrycja Lis z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włocławku, która uzyskała tytuł „Eksperta turystyki”. W nagrodę otrzymała wyjazd na obóz do Hiszpanii z wycieczką fakultatywną do Barcelony, puchar Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z zaproszeniem na pobyt weekendowy dla dwóch osób w hotelu „Biały Pałac” w Palczewie. Drugie miejsce zajęła Gabriela Kobusińska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi i w ramach nagrody odebrała obóz do Szklarskiej Poręby z wycieczkami fakultatywnymi do Pragi, Skalnego Miasta i Liberca. III miejsce zajęła Natalia Masny z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, która otrzymała voucher na wycieczkę do Lwowa ufundowaną przez Agencję Turystyczną Wilejka w Łodzi. Wymienione laureatki dostały liczne nagrody specjalne od sponsorów olimpiady, zaś wszyscy uczestnicy zostali obdarowani atrakcyjnymi pamiątkami. Opiekunowie przygotowujący zwycięzców do olimpiady otrzymali pobyty weekendowe dla dwóch osób w hotelach A&O (do wyboru: Praga, Kopenhaga, Wenecja) oraz pobyty dla dwóch osób w hotelu Śnieżnik w Kudowie Zdrój.
Wszyscy uczestnicy V Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 4-7 kwietnia 2018 roku mieli zapewnione całodzienne wyżywienie, serwis kawowo-herbaciany z ciastem, noclegi, oraz liczne atrakcje jak zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC 1 w Łodzi, wybranych zabytków Łodzi, Areny Lodowej w Tomaszowie Maz., udział w warsztatach rękodzielniczych w Skansenie Rzeki Pilicy „Od ziarenka…” oraz warsztatach folklorystycznych z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich z Komornik k/Wolborza a także zajęcia rekreacyjne w parku linowym w Spale.
Głównym sponsorem Olimpiady Wiedzy o Turystyce było Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Olimpiada Wiedzy o Turystyce została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej. Finaliści i Laureaci Olimpiady decyzją senatów wyższych uczelni mogą być przyjmowani na studia wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.Wyniki V Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Zadanie finałowe
Zadanie testowe i klucz odpowiedzi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że zawody etapu centralnego V Olimpiady Wiedzy o Turystyce rozpoczną się 4 kwietnia 2018 roku w Łodzi, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego ul. Narutowicza 31, aula im. prof. S. Liszewskiego o godzinie 11 30 (rejestracja od godziny 10 00), a zakończą 7 kwietnia 2018 roku w Spale o godzinie 13 00.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów są sfinansowane ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.

W celach organizacyjnych prosimy o przysłanie na adres e-maila owot@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl
- danych opiekuna (imię, nazwisko i telefon kontaktowy), który przyjedzie wraz z uczniem,
- informację, czy opiekun i uczestnik przyjeżdża swoim transportem do Łodzi a następnie do Spały.

Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w dotychczasowych etapach zawodów.


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) V Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 8. (plik jpg)
Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadania praktycznego(plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KomunikatUWAGA W przypadku udziału w zawodach etapu okręgowego V Olimpiady Wiedzy o Turystyce ucznia niepełnoletniego prosimy o pobranie załącznika Karta uczestnika o danych osobowych , wypełnienie czytelne i podpisanie dokumentu przez jego rodzica/opiekuna. Następnie dokument należy przynieść na zawody i przekazać Komitetowi Okręgowemu OWoT przed wejściem na salę.

Karta uczestnika o danych osobowych (plik pdf)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KomunikatKomunikat w sprawie organizacji i_przydziału szkół do okręgów V OWoT

PROCEDURA organizowania i przeprowadzania etapu okręgowego V OWoT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”Program konferencji Turystyka folklorystyczna - barwy regionu (plik pdf)Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na konferencję naukowo-dydaktyczną „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu” która odbędzie się w dn. 8-9 grudnia 2017 r. w Spale w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego (Spała, ul. Wojciechowskiego 14) Trzecia konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie dotyczyła tematu przewodniego tegorocznej edycji, tj. turystyki folklorystycznej. Celem organizatorów jest przybliżenie uczestnikom problematyki regionu, regionu turystycznego, regionu etnograficznego, zasobów kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego, folkloru regionalnego. Rozważane będą także zagadnienia terminologiczne związane z turystyką kulturową, turystyką obszarów wiejskich, turystyką folklorystyczną, etnograficzną, etniczną, plemienną, etnoturystyką. Poruszone zostaną także zagadnienia tzw. folkloru miejskiego. Zaprezentowanie zostanie zróżnicowanie etnograficzne Polski i jego wykorzystanie w turystyce. Omówione zostaną ponadto zasoby, walory, atrakcje i produkty turystyczne z zakresu kultury ludowej w ujęciu regionalnym w Polsce, w tym m.in. muzea i skanseny etnograficzne, szlaki etnograficzne, najciekawsze imprezy folklorystyczne, warsztaty i pracownie twórców ludowych, kuchnie regionalne i in. Przedmiotem rozważań będą również mechanizmy komercjalizacji zasobów kultury ludowej pod wpływem turystyki, zilustrowane na wybranych przykładach. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.

Koszt wpisowego na konferencję wynosi 110 zł/osobę. Obejmuje ono udział w konferencji, nocleg w Spale, wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenie należy przesłać do dn. 30.11.2017 r. drogą pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto do dnia 30.11.2017 r.
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „KND Spała 2017 imię i nazwisko”

Informacja o konferencji Turystyka folklorystyczna_Barwy Regionu V OWoT

Karta zgłoszenia na konferencję Turystyka folklorystyczna_Barwy Regionu V OWoT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Olimpiada Wiedzy o TurystyceSerdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2017/18.

Piąta, jubileuszowa edycja Olimpiady realizowana będzie pod hasłem „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. Ma na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, tańca, zwyczajów, obrzędów itp. Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie zasobów i walorów kulturowych swojego regionu, a także lokalnych produktów i atrakcji turystycznych z zakresu kultury ludowej. Zasoby kultury ludowej stanowią zarówno materialne, jak i niematerialne (folklor) elementy jej dziedzictwa.
Olimpiada została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Udział w Olimpiadzie daje możliwość:
- sprawdzenia wiedzy i umiejętność potrzebnych do pracy w branży turystycznej,
- poszerzania zainteresowań w zakresie turystyki,
- zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej,
- przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Terminarz:
- zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie poprzez przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły do V Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych V Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 6 listopada 2017 r.
- etap I (szkolny) – od 2 października do 6 listopada 2017 r.
- etap II (okręgowy) – 4 stycznia 2018 r.
- etap III (centralny) – od 4 kwietnia do 7 kwietnia 2018 r.

Dokumenty Olimpiady Wiedzy o Turystyce znajdujące się na stronie www.turyzm.edu.pl w zakładce Olimpiada:
- Formularz zgłoszenia szkoły do V Olimpiady Wiedzy o Turystyce
- Protokół z eliminacji szkolnych V Olimpiady Wiedzy o Turystyce
- Regulamin Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Formularz zgłoszenia szkoły do V Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2017-2018

Protokół z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2017_18

Regulamin Wiedzy o Turystyce od 2015r.

Wytyczne do V Olimpiada Wiedzy o Turystyce

IV ETAP IV OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE


Sprawozdanie z przebiegu IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Spała, 27-30.03.2017 r.


Sprawozdanie z zawodów IV stopnia (etap centralny) IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 27-30.03.2017 r. – Spała (plik pdf)Wyniki zawodów etapu centralnego (plik pdf)
Arkusz zadań testowych (plik pdf)
Klucz odpowiedzi (plik jpg)
Zadanie finałowe (plik pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że zawody etapu centralnego IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędą się 27-30 marca 2017r. w Spale.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów jest sfinansowany ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
W celach organizacyjnych prosimy o przysłanie na e-maila owot@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl danych opiekuna (imię, nazwisko i telefon kontaktowy), który przyjedzie wraz z uczniem.
Dla chętnych (po przesłaniu informacji emailem) organizujemy transport w dniu 27.03.2017 r. z Łodzi (odjazd spod Łódzkiego Domu Kultury ul. Traugutta 18- obiekt naprzeciw Dworca kolejowego Łódź Fabryczna o godzinie 15 00) do Spały oraz w dniu 30.03.2017 ze Spały do Łodzi (przyjazd do Łodzi około godziny 14 00) .
Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w dotychczasowych etapach zawodów.


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 8. (plik jpg)
Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadania praktycznego(plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się książka pt. „Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej” autorstwa Marioli Milewskiej, Anny Prączko i Andrzeja Stasiaka.
Publikacja z pewnością okaże się przydatna w przygotowaniach do etapu centralnego IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Dokładniejsze informacje o zawartości opracowania znajdą Państwo na stronie internetowej PWE www.pwe.com.pl, na której możliwe jest również złożenie zamówienia. Książka dostępna jest także w księgarniach naukowych na terenie całego kraju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów II etapu IV OWoT 2016/2017 (plik pdf)
Procedura zawodów etapu okregowego IV OWoT 2016/2017 (plik pdf)

W przypadku udziału w zawodach ucznia niepełnoletniego prosimy o pobranie załącznika Karta uczestnika o danych osobowych , wypełnienie czytelne i podpisanie dokumentu przez jego rodzica/opiekuna.
Karta uczestnika II etapu okregowego IV OWoT 2016/2017 (plik doc)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konferencja naukowo - dydaktyczna „Turystyka kulinarna – apetyt na region”, 18-19 listopada 2016 r. Spała


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ(Plik PDF)


PROGRM KONFERENCJI(Plik PDF)


Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na konferencję naukowo - dydaktyczną „Turystyka kulinarna – apetyt na region”, która odbędzie się 18-19 listopada 2016 r. w Spale w StacjI Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie), ul. Wojciechowskiego 14

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych z turystyką kulinarną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szlaki kulinarne i produkty regionalne jako produkty turystyczne. Turystyka kulinarna jest jednym z najciekawszych zjawisk inspirowanych tradycjami i nowinkami kulinarnymi w polskiej turystyce XXI wieku. To zdrowa żywność, „nowe smaki”, słynne restauracje czy kulinarne regiony coraz częściej stają się celem turystycznych wojaży. Do podróży zachęcają liczne oryginalne i atrakcyjne wydarzenia kulinarne (święta, festiwale gastronomiczne) czy przygotowane przez touroperatorów warsztaty i szkoły gotowania. W ramach konferencji odbywać się będą zarówno prelekcje o charakterze teoretycznym jak i warsztaty praktyczne.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.


Sprawy organizacyjne: Koszty wpisowego na konferencję wynosi 100 zł/osoba. W ramach wpisowego zapewniamy nocleg w Spale, wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie, obiad, przerwy kawowe), udział w konferencji, materiały konferencyjne, w tym publikacje książkowe.
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
Wpłaty prosimy kierować na konto 88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „Konferencja naukowo-dydaktyczna Spała”

Zgłoszenia i wpłaty prosimy przesyłać do 5 listopada 2016 r. droga pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl


Formularz zgłoszeniowy:
Karta zgłoszenia na Konferencję naukowo-dydaktyczną „Turystyka kulinarna – apetyt na region”, 18-19 listopada 2016 r., Spała (pobierz plik)


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty za udział w konferencjiKontakt:
Mariola Milewska
Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel./fax 42 635 45 50
tel. 42 635 45 60
email: owotur(małpa)gmail.com
mariola.milewska(małpa)geo.uni.lodz.pl-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV Olimpiada Wiedzy o TurystyceSerdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2016/17.

Czwarta edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Turystyka kulinarna – apetyt na region” ma na celu zwrócenie uwagi na szlaki kulinarne i produkty regionalne jako produkty turystyczne. Turystyka kulinarna jest jednym z najciekawszych zjawisk inspirowanych tradycjami i nowinkami kulinarnymi w polskiej turystyce XXI wieku. To zdrowa żywność, „nowe smaki”, słynne restauracje czy kulinarne regiony coraz częściej stają się celem turystycznych wojaży. Ponadto do podróży zachęcają liczne oryginalne i tradycyjne wydarzenia kulinarne (święta, festiwale gastronomiczne) czy przygotowane przez touroperatorów warsztaty i szkoły gotowania. Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie istniejącego lub zaprojektowanego przez siebie kulinarnego produktu turystycznego.

Formularz zgłoszenia szkoły do IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2016-2017

Protokół z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2016_17

Regulamin Wiedzy o Turystyce 2015

Wytyczne III Olimpiada Wiedzy o Turystyce

III ETAP III OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE


Sprawozdanie z przebiegu III Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Spała, 20-23.04.2016 r.


Sprawozdanie z zawodów III stopnia (etap centralny) III Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 20-23.04.2016 r. – Spała (plik pdf)

Wyniki zawodów etapu centralnego (plik pdf)
Test strona 1. (plik jpg)
Test strona 2. (plik jpg)
Test strona 3. (plik jpg)
Test strona 4. (plik jpg)
Klucz odpowiedzi (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 1.(plik jpg)
Zadanie finałowe strona 2. (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 3. (plik jpg)

List od Pana Jarosława Stawiarskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (plik jpg)
List od Pana Romana Bargieła Prezesa Zarządu Głównego PTTK (plik jpg)


Galeria fotografii (strona FB)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia (etap centralny) Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbęda się 20-23 kwietnia 2016r. w Spale.
Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów jest sfinansowany ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w dotychczasowych etapach zawodów.


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) III Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadania praktycznego(plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów II etapu III OWoT 2015/2016 (plik pdf)
Procedura zawodów etapu okregowego III OWoT 2015/2016 (plik pdf)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZLAKI TURYSTYCZNE. Od pomysłu do realizacji. (cała książka w pliku PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowo - dydaktyczną „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”, 23-24.10.2015 r., Spała


PROGRAM KONFERENCJI (Plik PDF)


Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na konferencję naukowo – dydaktyczną „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”, która odbędzie się 23-24 października 2015 r. w Spale Celem spotkania jest przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych ze szlakami turystycznymi. W ramach konferencji odbywać się będą zarówno prelekcje o charakterze teoretycznym (wykłady na temat historii powstawania, klasyfikacji, zagospodarowywania szlaków) jak i praktyczne warsztaty dotyczące projektowania i administrowania szlakami. Ważnym tematem poruszanym w trakcie spotkania będzie także „Edukacyjno - poznawcza rola szlaków turystycznych, czyli jak wykorzystywać szlaki w procesie dydaktycznym”. Ponadto zaprezentowana zostanie Polska Rama Kwalifikacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor turystyczny. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.


Sprawy organizacyjne:
Miejsce konferencji – Stacja Terenowa Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie)
Spała , ul. Wojciechowskiego 14

Koszty udziału w konferencji:
Koszty wpisowego na konferencję wynosi 75 zł. W ramach wpisowego zapewniamy nocleg w Spale, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe), udział w konferencji, materiały konferencyjne. Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „Konferencja naukowo-dydaktyczna Spała”


Formularz zgłoszeniowy:
Karta zgłoszenia na Konferencję naukowo-dydaktyczną „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”, Spała, 23-24 października 2015 r. (pobierz plik)


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty za udział w Konferencji

NA ZGŁOSZENIA i WPŁATY czekamy do 7 października 2015r.

Kontakt:
Mariola Milewska
Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel./fax 42 635 45 50
tel. 42 635 45 60
email: owotur(małpa)gmail.com
mariola.milewska(małpa)geo.uni.lodz.plIII Olimpiada Wiedzy o Turystyce - wytyczne

Terminarz III Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2015_16

Formularz zgłoszenia szkoły do III Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2015_16

Protokół z zawodow etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2015_16

Regulamin Wiedzy o Turystyce 2015

Wytyczne III Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Zawody III stopnia (etap centralny) 8-11.04.2015 r. - SPRAWOZDANIE


Sprawozdanie z zawodów III stopnia (etap centralny) II Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 8-11.04.2015 r. – Łódź, Spała

Wyniki zawodów etapu centralnego (plik jpg)
Test strona 1. (plik jpg)
Test strona 2. (plik jpg)
Test strona 3. (plik jpg)
Test strona 4. (plik jpg)
Klucz odpowiedzi (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 1.(plik jpg)
Zadanie finałowe strona 2. (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 3. (plik jpg)

List od Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (plik jpg)
List od Pana Tomasza Jędrzejczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki str. 1 (plik jpg)
List od Pana Tomasza Jędrzejczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki str. 2 (plik jpg)
List od Pana Romana Bargieła Prezesa Zarządu Głównego PTTK (plik jpg)

Galeria fotografii (strona FB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia (etap centralny) Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbęda się 8-11 kwietnia 2015r. w Spale.
Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów jest sfinansowany ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) II Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 8. (plik jpg)

Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadań praktycznych - strona 1. (plik jpg)
Klucz do zadań praktycznych - strona 2. (plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com

Terminarz:
• zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie i przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły do Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 14 listopada 2014 r.
• zawody I stopnia (etap szkolny) – od 13 października do 7 listopada 2014 r.
• zawody II stopnia (etap okręgowy) – 9 stycznia 2015 r.
• zawody III stopnia (etap centralny) – od 8 do 11 kwietnia 2015 r.

II OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE - INFORMACJA
II OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE - WYTYCZNE
Formularz zgłoszenia szkoły do II Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Protokół z eliminacji szkolnych II Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Regulamin Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Pismo Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że zawody II stopnia (etap okręgowy) Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędą się 9 stycznia 2015 r. Rozpoczęcie konkursu godzina 12.00. Czas trwania 150 minut.
W konkursie uczestniczy po dwóch uczniów z danej szkoły wyłonionych w zawodach I stopnia (etap szkolny). Każda ze szkół została przydzielona do jednego z jedenastu okręgów.


Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów II Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2014/2015
Procedura zawodów II stopnia II Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2014/15

Zawody III stopnia (etap centralny) 10-12.04.2014 r. - SPRAWOZDANIE


Sprawozdanie z zawodów III stopnia (etap centralny) I Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. – Łódź, Spała

Wyniki zawodów etapu centralnego (plik jpg)
Test strona 1. (plik jpg)
Test strona 2. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Tematy prezentacji produktu turystycznego (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 1.(plik jpg)
Zadanie finałowe strona 2. (plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Program zawodów III stopnia (etap centralny) I Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. – Łódź, Spała

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PREZENTACJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO (do przygotowania przez uczniów na zawody III stopnia Olimpiady Wiedzy o Turystyce)(PLIK PDF)
Arkusz zadania praktycznego s.1 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.2 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.3 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.4 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.5 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.6 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.7 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.8 (plik jpg)

Arkusz zadania testowego s.1 (plik jpg)
Arkusz zadania testowego s.2 (plik jpg)
Arkusz zadania testowego s.3 (plik jpg)
Arkusz zadania testowego s.4 (plik jpg)

Klucz do zadania praktycznego (plik jpg)
Klucz do zadania testowego (plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Pismo Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego