IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu

KomunikatUWAGA W przypadku udziału w zawodach etapu okręgowego V Olimpiady Wiedzy o Turystyce ucznia niepełnoletniego prosimy o pobranie załącznika Karta uczestnika o danych osobowych , wypełnienie czytelne i podpisanie dokumentu przez jego rodzica/opiekuna. Następnie dokument należy przynieść na zawody i przekazać Komitetowi Okręgowemu OWoT przed wejściem na salę.

Karta uczestnika o danych osobowych (plik pdf)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KomunikatKomunikat w sprawie organizacji i_przydziału szkół do okręgów V OWoT

PROCEDURA organizowania i przeprowadzania etapu okręgowego V OWoT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”Program konferencji Turystyka folklorystyczna - barwy regionu (plik pdf)Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na konferencję naukowo-dydaktyczną „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu” która odbędzie się w dn. 8-9 grudnia 2017 r. w Spale w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego (Spała, ul. Wojciechowskiego 14) Trzecia konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie dotyczyła tematu przewodniego tegorocznej edycji, tj. turystyki folklorystycznej. Celem organizatorów jest przybliżenie uczestnikom problematyki regionu, regionu turystycznego, regionu etnograficznego, zasobów kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego, folkloru regionalnego. Rozważane będą także zagadnienia terminologiczne związane z turystyką kulturową, turystyką obszarów wiejskich, turystyką folklorystyczną, etnograficzną, etniczną, plemienną, etnoturystyką. Poruszone zostaną także zagadnienia tzw. folkloru miejskiego. Zaprezentowanie zostanie zróżnicowanie etnograficzne Polski i jego wykorzystanie w turystyce. Omówione zostaną ponadto zasoby, walory, atrakcje i produkty turystyczne z zakresu kultury ludowej w ujęciu regionalnym w Polsce, w tym m.in. muzea i skanseny etnograficzne, szlaki etnograficzne, najciekawsze imprezy folklorystyczne, warsztaty i pracownie twórców ludowych, kuchnie regionalne i in. Przedmiotem rozważań będą również mechanizmy komercjalizacji zasobów kultury ludowej pod wpływem turystyki, zilustrowane na wybranych przykładach. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.

Koszt wpisowego na konferencję wynosi 110 zł/osobę. Obejmuje ono udział w konferencji, nocleg w Spale, wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenie należy przesłać do dn. 30.11.2017 r. drogą pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto do dnia 30.11.2017 r.
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „KND Spała 2017 imię i nazwisko”

Informacja o konferencji Turystyka folklorystyczna_Barwy Regionu V OWoT

Karta zgłoszenia na konferencję Turystyka folklorystyczna_Barwy Regionu V OWoT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Olimpiada Wiedzy o TurystyceSerdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2017/18.

Piąta, jubileuszowa edycja Olimpiady realizowana będzie pod hasłem „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. Ma na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, tańca, zwyczajów, obrzędów itp. Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie zasobów i walorów kulturowych swojego regionu, a także lokalnych produktów i atrakcji turystycznych z zakresu kultury ludowej. Zasoby kultury ludowej stanowią zarówno materialne, jak i niematerialne (folklor) elementy jej dziedzictwa.
Olimpiada została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Udział w Olimpiadzie daje możliwość:
- sprawdzenia wiedzy i umiejętność potrzebnych do pracy w branży turystycznej,
- poszerzania zainteresowań w zakresie turystyki,
- zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej,
- przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Terminarz:
- zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie poprzez przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły do V Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych V Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 6 listopada 2017 r.
- etap I (szkolny) – od 2 października do 6 listopada 2017 r.
- etap II (okręgowy) – 4 stycznia 2018 r.
- etap III (centralny) – od 4 kwietnia do 7 kwietnia 2018 r.

Dokumenty Olimpiady Wiedzy o Turystyce znajdujące się na stronie www.turyzm.edu.pl w zakładce Olimpiada:
- Formularz zgłoszenia szkoły do V Olimpiady Wiedzy o Turystyce
- Protokół z eliminacji szkolnych V Olimpiady Wiedzy o Turystyce
- Regulamin Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Formularz zgłoszenia szkoły do V Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2017-2018

Protokół z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2017_18

Regulamin Wiedzy o Turystyce od 2015r.

Wytyczne do V Olimpiada Wiedzy o Turystyce

IV ETAP IV OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE


Sprawozdanie z przebiegu IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Spała, 27-30.03.2017 r.


Sprawozdanie z zawodów IV stopnia (etap centralny) IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 27-30.03.2017 r. – Spała (plik pdf)Wyniki zawodów etapu centralnego (plik pdf)
Arkusz zadań testowych (plik pdf)
Klucz odpowiedzi (plik jpg)
Zadanie finałowe (plik pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że zawody etapu centralnego IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędą się 27-30 marca 2017r. w Spale.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów jest sfinansowany ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
W celach organizacyjnych prosimy o przysłanie na e-maila owot@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl danych opiekuna (imię, nazwisko i telefon kontaktowy), który przyjedzie wraz z uczniem.
Dla chętnych (po przesłaniu informacji emailem) organizujemy transport w dniu 27.03.2017 r. z Łodzi (odjazd spod Łódzkiego Domu Kultury ul. Traugutta 18- obiekt naprzeciw Dworca kolejowego Łódź Fabryczna o godzinie 15 00) do Spały oraz w dniu 30.03.2017 ze Spały do Łodzi (przyjazd do Łodzi około godziny 14 00) .
Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w dotychczasowych etapach zawodów.


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 8. (plik jpg)
Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadania praktycznego(plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się książka pt. „Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej” autorstwa Marioli Milewskiej, Anny Prączko i Andrzeja Stasiaka.
Publikacja z pewnością okaże się przydatna w przygotowaniach do etapu centralnego IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Dokładniejsze informacje o zawartości opracowania znajdą Państwo na stronie internetowej PWE www.pwe.com.pl, na której możliwe jest również złożenie zamówienia. Książka dostępna jest także w księgarniach naukowych na terenie całego kraju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów II etapu IV OWoT 2016/2017 (plik pdf)
Procedura zawodów etapu okregowego IV OWoT 2016/2017 (plik pdf)

W przypadku udziału w zawodach ucznia niepełnoletniego prosimy o pobranie załącznika Karta uczestnika o danych osobowych , wypełnienie czytelne i podpisanie dokumentu przez jego rodzica/opiekuna.
Karta uczestnika II etapu okregowego IV OWoT 2016/2017 (plik doc)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konferencja naukowo - dydaktyczna „Turystyka kulinarna – apetyt na region”, 18-19 listopada 2016 r. Spała


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ(Plik PDF)


PROGRM KONFERENCJI(Plik PDF)


Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na konferencję naukowo - dydaktyczną „Turystyka kulinarna – apetyt na region”, która odbędzie się 18-19 listopada 2016 r. w Spale w StacjI Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie), ul. Wojciechowskiego 14

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych z turystyką kulinarną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szlaki kulinarne i produkty regionalne jako produkty turystyczne. Turystyka kulinarna jest jednym z najciekawszych zjawisk inspirowanych tradycjami i nowinkami kulinarnymi w polskiej turystyce XXI wieku. To zdrowa żywność, „nowe smaki”, słynne restauracje czy kulinarne regiony coraz częściej stają się celem turystycznych wojaży. Do podróży zachęcają liczne oryginalne i atrakcyjne wydarzenia kulinarne (święta, festiwale gastronomiczne) czy przygotowane przez touroperatorów warsztaty i szkoły gotowania. W ramach konferencji odbywać się będą zarówno prelekcje o charakterze teoretycznym jak i warsztaty praktyczne.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.


Sprawy organizacyjne: Koszty wpisowego na konferencję wynosi 100 zł/osoba. W ramach wpisowego zapewniamy nocleg w Spale, wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie, obiad, przerwy kawowe), udział w konferencji, materiały konferencyjne, w tym publikacje książkowe.
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
Wpłaty prosimy kierować na konto 88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „Konferencja naukowo-dydaktyczna Spała”

Zgłoszenia i wpłaty prosimy przesyłać do 5 listopada 2016 r. droga pocztową lub skan zgłoszenia emailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl


Formularz zgłoszeniowy:
Karta zgłoszenia na Konferencję naukowo-dydaktyczną „Turystyka kulinarna – apetyt na region”, 18-19 listopada 2016 r., Spała (pobierz plik)


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty za udział w konferencjiKontakt:
Mariola Milewska
Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel./fax 42 635 45 50
tel. 42 635 45 60
email: owotur(małpa)gmail.com
mariola.milewska(małpa)geo.uni.lodz.pl-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV Olimpiada Wiedzy o TurystyceSerdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2016/17.

Czwarta edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Turystyka kulinarna – apetyt na region” ma na celu zwrócenie uwagi na szlaki kulinarne i produkty regionalne jako produkty turystyczne. Turystyka kulinarna jest jednym z najciekawszych zjawisk inspirowanych tradycjami i nowinkami kulinarnymi w polskiej turystyce XXI wieku. To zdrowa żywność, „nowe smaki”, słynne restauracje czy kulinarne regiony coraz częściej stają się celem turystycznych wojaży. Ponadto do podróży zachęcają liczne oryginalne i tradycyjne wydarzenia kulinarne (święta, festiwale gastronomiczne) czy przygotowane przez touroperatorów warsztaty i szkoły gotowania. Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie istniejącego lub zaprojektowanego przez siebie kulinarnego produktu turystycznego.

Formularz zgłoszenia szkoły do IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2016-2017

Protokół z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2016_17

Regulamin Wiedzy o Turystyce 2015

Wytyczne III Olimpiada Wiedzy o Turystyce

III ETAP III OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE


Sprawozdanie z przebiegu III Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Spała, 20-23.04.2016 r.


Sprawozdanie z zawodów III stopnia (etap centralny) III Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 20-23.04.2016 r. – Spała (plik pdf)

Wyniki zawodów etapu centralnego (plik pdf)
Test strona 1. (plik jpg)
Test strona 2. (plik jpg)
Test strona 3. (plik jpg)
Test strona 4. (plik jpg)
Klucz odpowiedzi (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 1.(plik jpg)
Zadanie finałowe strona 2. (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 3. (plik jpg)

List od Pana Jarosława Stawiarskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (plik jpg)
List od Pana Romana Bargieła Prezesa Zarządu Głównego PTTK (plik jpg)


Galeria fotografii (strona FB)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia (etap centralny) Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbęda się 20-23 kwietnia 2016r. w Spale.
Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów jest sfinansowany ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników a opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w dotychczasowych etapach zawodów.


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) III Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadania praktycznego(plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów II etapu III OWoT 2015/2016 (plik pdf)
Procedura zawodów etapu okregowego III OWoT 2015/2016 (plik pdf)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZLAKI TURYSTYCZNE. Od pomysłu do realizacji. (cała książka w pliku PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowo - dydaktyczną „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”, 23-24.10.2015 r., Spała


PROGRAM KONFERENCJI (Plik PDF)


Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na konferencję naukowo – dydaktyczną „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”, która odbędzie się 23-24 października 2015 r. w Spale Celem spotkania jest przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych ze szlakami turystycznymi. W ramach konferencji odbywać się będą zarówno prelekcje o charakterze teoretycznym (wykłady na temat historii powstawania, klasyfikacji, zagospodarowywania szlaków) jak i praktyczne warsztaty dotyczące projektowania i administrowania szlakami. Ważnym tematem poruszanym w trakcie spotkania będzie także „Edukacyjno - poznawcza rola szlaków turystycznych, czyli jak wykorzystywać szlaki w procesie dydaktycznym”. Ponadto zaprezentowana zostanie Polska Rama Kwalifikacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor turystyczny. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.


Sprawy organizacyjne:
Miejsce konferencji – Stacja Terenowa Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie)
Spała , ul. Wojciechowskiego 14

Koszty udziału w konferencji:
Koszty wpisowego na konferencję wynosi 75 zł. W ramach wpisowego zapewniamy nocleg w Spale, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe), udział w konferencji, materiały konferencyjne. Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
NIP 724-000-32-43
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
z dopiskiem: „Konferencja naukowo-dydaktyczna Spała”


Formularz zgłoszeniowy:
Karta zgłoszenia na Konferencję naukowo-dydaktyczną „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”, Spała, 23-24 października 2015 r. (pobierz plik)


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty za udział w Konferencji

NA ZGŁOSZENIA i WPŁATY czekamy do 7 października 2015r.

Kontakt:
Mariola Milewska
Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel./fax 42 635 45 50
tel. 42 635 45 60
email: owotur(małpa)gmail.com
mariola.milewska(małpa)geo.uni.lodz.plIII Olimpiada Wiedzy o Turystyce - wytyczne

Terminarz III Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2015_16

Formularz zgłoszenia szkoły do III Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2015_16

Protokół z zawodow etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Turystyce 2015_16

Regulamin Wiedzy o Turystyce 2015

Wytyczne III Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Zawody III stopnia (etap centralny) 8-11.04.2015 r. - SPRAWOZDANIE


Sprawozdanie z zawodów III stopnia (etap centralny) II Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 8-11.04.2015 r. – Łódź, Spała

Wyniki zawodów etapu centralnego (plik jpg)
Test strona 1. (plik jpg)
Test strona 2. (plik jpg)
Test strona 3. (plik jpg)
Test strona 4. (plik jpg)
Klucz odpowiedzi (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 1.(plik jpg)
Zadanie finałowe strona 2. (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 3. (plik jpg)

List od Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (plik jpg)
List od Pana Tomasza Jędrzejczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki str. 1 (plik jpg)
List od Pana Tomasza Jędrzejczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki str. 2 (plik jpg)
List od Pana Romana Bargieła Prezesa Zarządu Głównego PTTK (plik jpg)

Galeria fotografii (strona FB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla uczestników III etapu Olimpiady


Uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia (etap centralny) Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbęda się 8-11 kwietnia 2015r. w Spale.
Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów jest sfinansowany ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
Program zawodów oraz wytyczne do zawodów znajdują się w poniższych załącznikach

Program III stopnia Olimpiady (etap centralny)

Wytyczne dla uczestników zawodów III stopnia Olimpiady (etap centralny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy)


Wyniki zawodów II stopnia (etap okręgowy) II Olimpiady Wiedzy o Turystyce


Test - strona 1. (plik jpg)
Test - strona 2. (plik jpg)
Test - strona 3. (plik jpg)
Test - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 1. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 2. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 3. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 4. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 5. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 6. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 7. (plik jpg)
Zadania praktyczne - strona 8. (plik jpg)

Klucz do testu (plik jpg)
Klucz do zadań praktycznych - strona 1. (plik jpg)
Klucz do zadań praktycznych - strona 2. (plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych turystyką do udziału w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com

Terminarz:
• zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie i przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły do Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 14 listopada 2014 r.
• zawody I stopnia (etap szkolny) – od 13 października do 7 listopada 2014 r.
• zawody II stopnia (etap okręgowy) – 9 stycznia 2015 r.
• zawody III stopnia (etap centralny) – od 8 do 11 kwietnia 2015 r.

II OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE - INFORMACJA
II OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE - WYTYCZNE
Formularz zgłoszenia szkoły do II Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Protokół z eliminacji szkolnych II Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Regulamin Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Pismo Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że zawody II stopnia (etap okręgowy) Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędą się 9 stycznia 2015 r. Rozpoczęcie konkursu godzina 12.00. Czas trwania 150 minut.
W konkursie uczestniczy po dwóch uczniów z danej szkoły wyłonionych w zawodach I stopnia (etap szkolny). Każda ze szkół została przydzielona do jednego z jedenastu okręgów.


Komunikat w sprawie organizacji i przydziału szkół do okręgów II Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2014/2015
Procedura zawodów II stopnia II Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2014/15

Zawody III stopnia (etap centralny) 10-12.04.2014 r. - SPRAWOZDANIE


Sprawozdanie z zawodów III stopnia (etap centralny) I Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. – Łódź, Spała

Wyniki zawodów etapu centralnego (plik jpg)
Test strona 1. (plik jpg)
Test strona 2. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Test strona 3. (plik tif)
Tematy prezentacji produktu turystycznego (plik jpg)
Zadanie finałowe strona 1.(plik jpg)
Zadanie finałowe strona 2. (plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Program zawodów III stopnia (etap centralny) I Olimpiady Wiedzy o Turystyce w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. – Łódź, Spała

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PREZENTACJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO (do przygotowania przez uczniów na zawody III stopnia Olimpiady Wiedzy o Turystyce)(PLIK PDF)
Arkusz zadania praktycznego s.1 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.2 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.3 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.4 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.5 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.6 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.7 (plik jpg)
Arkusz zadania praktycznego s.8 (plik jpg)

Arkusz zadania testowego s.1 (plik jpg)
Arkusz zadania testowego s.2 (plik jpg)
Arkusz zadania testowego s.3 (plik jpg)
Arkusz zadania testowego s.4 (plik jpg)

Klucz do zadania praktycznego (plik jpg)
Klucz do zadania testowego (plik jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Olimpiady Wiedzy o Turystyce
Pismo Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego