IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 24.04.2017 r.):

24.04.2017
Zmarł Profesor Stanisław ErdavletovProfesor Stanisław Erdavletov był członkiem Komitetu Redakcyjnego Turyzmu, co roku odwiedzał nas podczas Warsztatów z geografii turyzmu. Współpracował z Instytutem od wielu, wielu lat... Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Pana Profesora składamy kondolencje i wyrazy głębokiego żalu.

Zespół Instytutu Geografii Miast i Turyzmu

With deep sadness we received information about the death of Professor Erdavletov Stanislav Ramazanovich. We would like to express our sincere condolences to the Professor's Family and Employees of Department of Recreational Geography and Tourism of Al-Farabi Kazakh National University in Almaty.
Professor was our friend in distant Kazakhstan. In recent years, despite his age and progressing illness, he was our guest at the conferences in Lodz each year. Always cheerful, kind and modest, he shared his scientific as well as didactic experience and achievements with us. He also benefited from our experiences and introduced them at his University in Kazakhstan. We willingly learned from him different point of view in terms of geography of toursim. That is what we will remember him and keep in our memory forever.
Professor began his cooperation with the Institute of Urban Geography and Tourism Studies at the University of Lodz which we hope will be continued and will allow us to build further scientific and didactic relationships between the two universities, where the presence of Professor will be a tremendous support.

Employees and friends of the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Lodz, Poland.

Dear friends and colleagues!
With great sadness, we inform that late last night (April 22) at the age of 76 after the surgery due to illness died our friend and colleague,professor, founder of the Department of Recreational Geography and Tourism of Al-Farabi KazNU Erdavletov Stanislav Ramazanovich. His whole life - selfless service to the people. He is the founder of tourism education in Kazakhstan, he was a bright personality and had a strong character, who left a large mark on science and education, not only in our country but also abroad, reared and produced quite a few doctors, candidates and specialists with higher education, and his books and monographs have occupied a high place in the formation of a shelf. He will always remain in our memory, and his works - in memory of our descendants.
Recreational geography and tourism department

3.03.2017
XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno-Turystycznej o Regionie Łódzkim Województwo w sercu Polski

Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele i uczniowie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz Państwu opiekunom za udział w konkursie. Gratulujemy finalistom. Wkrótce szczegóły dotyczące miejsca i programu Finału.

WYNIKU I ETAPU KONKURSU

Regulamin Konkursu (plik pdf)

Opiekuni Naukowi SKNGT UŁ "Włóczykije"
dr Justyna Mokras-Grabowska, mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka

Prezes SKNGT UŁ „Włóczykije”
Szymon Świercz


1.03.2017
XXXIII Seminarium Terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, Łódź, Spała, 21-23 września 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r. tym razem rozpocznie się ono w Łodzi, a będzie kontynuowane w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim.
Konferencja będzie poświęcona wykorzystaniu badań naukowych w dydaktyce i praktyce turystyki. Tematyka spotkania nawiązuje do jubileuszu czterdziestolecia kształcenia z zakresu turystyki na Uniwersytecie Łódzkim. Proponujemy następujące zagadnienia:
• tradycje kształcenia w zakresie turystyki w danym ośrodku,
• dorobek naukowo-badawczy z zakresu turystyki w rożnych ośrodkach naukowo- dydaktycznych i jego wykorzystania w dydaktyce oraz praktyce,
• dostosowanie badań naukowych nad turystyką do potrzeb dydaktyki i praktyki,
• przykłady wykorzystania wyników własnych badań naukowych w programach zajęć dydaktycznych oraz możliwości ich aplikowania.
Program tegorocznego seminarium obejmuje dwie części. Pierwsza część odbędzie się 21 września 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w nowej auli im. Prof. Stanisława Liszewskiego. Będzie ona związana z obchodzonym przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ jubileuszem czterdziestu lat kształcenia dla potrzeb turystyki. Sesja łódzka zostanie zakończona zwiedzaniem Nowego Centrum Łodzi. Druga część seminarium odbędzie się w Spale w stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie ona nawiązywała do tradycji „Warsztatów z geografii turyzmu” podczas których prezentowane są wyniki aktualnych badań związanych z turystyką. Ponadto w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium i wyrażamy nadzieję na zainteresowanie jego tematem.

Komunikat 1 (plik pdf)

Karta zgłoszeniowa (plik pdf)

6.01.2017
XXX KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście

DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU
MIAST I REGIONÓW

Celem konferencji, kontynuującej i rozszerzającej dorobek łódzkiego Konwersatorium Wiedzy o Mieście, jest zaprezentowanie badań i dyskusja nad jednym z najpoważniejszych problemów rozwojowych Polski – wyludnianiem się miast i regionów. Jest to interdyscyplinarny problem naukowy i praktyczny, łączący różne zespoły badaczy, ekspertów i praktyków samorządowych. Dotyczy on historii, współczesności, a przede wszystkim przyszłości kraju. Według obserwowanych trendów oraz opracowywanych prognoz demograficznych w ciągu najbliższych dekad potencjał ludnościowy kraju najprawdopodobniej poważnie osłabi się. Liczba ludności Polski może zmniejszyć się o kilka milionów, przy równoczesnych znaczących zmianach strukturalnych: spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz wzroście liczby osób w starszym wieku. Jest to spowodowane zarówno spadkiem dzietności i umieralności, prowadzącym do ujemnego salda ruchu naturalnego, jak też emigracją, zagraniczną, drenażem wewnętrznym, powodującymi coraz większą polaryzację regionalną w układzie obszary metropolitalne-peryferia. Zmiany te nie nastąpiły nagle, w wielu regionach wpisują się w procesy przemian reprodukcji ludności obserwowane wcześniej.
Oczekujemy, że w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia badawcze i aplikacyjne do problemów identyfikacji i wyjaśniania procesów depopulacji, jak też do szukania sposobów na łagodzenie skutków tego procesu oraz do znajdowania nowych szans rozwojowych dla wyludniających się miast i regionów.
Wybór Łodzi i regionu łódzkiego na miejsce konferencji ma charakter symboliczny z uwagi na problemy depopulacyjne, jak też na tradycję organizowanego corocznie Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które w roku 2017 będzie obchodzić 30-lecie. Obrady pierwszego dnia rozpoczną się na Uniwersytecie Łódzkim i będą dedykowane pamięci Profesora Stanisława Liszewskiego (1940-2016).
WIĘCEJ INFORMACJI (kliknij)

1.07.2016
Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej studentów turystyki i rekreacji

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

5.05.2016
Nowa aula Wydziału Nauk Geograficznych

Ruszyła budowa nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych. Skorzystają z niej również nasi studenci. Oddanie auli do użytku planowane jest na przełomie 2016 i 2017 roku.
Trzymamy kciuki i zapraszamy na nasze kierunki: turystykę i rekreację, geoinformację oraz geografię urbanistyczną. Wydział Nauk Geograficznych UŁ to przyjazne miejsce dla studentów. Warto u nas studiować!


18.05.2015
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego