IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 10.05.2018 r.):

12.04.2018
XXXIV Seminarium Terenowe, WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, Spała, 20 -22 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 20 - 22 września 2018 r. w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim.
Seminarium terenowe pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Ogromne doświadczenia zebrane z organizacji ponad trzydziestu tego rodzaju spotkań naukowych, dokonywane w ostatnim okresie zmiany w programie kolejnych seminariów oraz przemyślenia z tym związane skłoniły organizatorów kolejnych już XXXIV „Warsztatów z geografii turyzmu” do próby powrotu do tradycji związanych z pierwszymi tego rodzaju spotkaniami. W bieżącym roku proponujemy, aby głównymi celami seminarium były tak jak od samego początku prezentacje:
► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki,
► wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki
► tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce
Formuła programowa XXXIV Seminarium terenowego pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne wystąpienia nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach Turystyka i Rekreacja czy Gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań.

Ponadto w czasie seminarium planujemy kolejne spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego poświęcone bieżącym sprawom, którymi aktualnie zajmuje się Komisja. Zebranie ma charakter otwarty i mile widziane są na nim także osoby nie będące członkami Komisji czy PTG.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” i wyrażamy nadzieję na szerokie zainteresowanie jego tematem

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
Kierownik naukowy seminarium

dr Robert Wiluś
Sekretarz naukowy seminarium

Karta zgłoszeniowa(doc)
Zaproszenie(pdf)

3.03.2018
XXXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt.: NOWE – STARE PRZESTRZENIE W MIASTACH
Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.
Przestrzeń miejska należy do niezwykle wrażliwej na zachodzące przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. W miastach pojawiają się nowe obszary, struktury, procesy i nowe funkcje, podczas gdy inne zanikają lub ulegają modyfikacjom. Przekształceniom ulegają też podstawy społecznego ładu, zasady organizacji życia miejskiego, polityka władz miasta, sfera gospodarcza i sfera kultury. W przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe obszary oraz obiekty, zmieniają się sposoby jej użytkowania i organizacja. „Stare” obiekty i przestrzenie zyskują nowe funkcje i nowych użytkowników dzięki procesom rewitalizacji, gentryfikacji, pojawiania się gated communities. Inne natomiast w wyniku procesów segregacji ulegają zawłaszczeniu, marginalizacji, gettoizacji, wykluczeniu społecznemu.
„Nowe” obiekty i przestrzenie przejmują lub kontynuują tradycyjne funkcje miejskie często w nowej aranżacji (galerie handlowe, centra kultury, rozrywki i rekreacji, woonerfy itp.). Pojawiają się liczne tzw. „miejsca trzecie”, które obok miejsc pracy i miejsc zamieszkania współtworzą miasto i są kwintesencją miejskości.
Miasto jest areną niekończącej się gry o przestrzeń (prywatną i publiczną). Zmieniają się zatem dążenia i działania różnych aktorów w przestrzeni miejskiej. Pojawiają się nowi zarządzający, walczący i zawłaszczający przestrzeń. Różne grupy społeczne dążą do kreowania miejsc znaczących, przestrzeni uprzywilejowanych.
Celem 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście jest wykazanie jaka jest współcześnie przestrzeń miejska oraz jakie czynniki ją współtworzą i determinują.

Więcej informacji i zgłoszenie na stronie WWW.KWOM.GEO.UNI.LODZ.PL

17.09.2017
Czasopismo Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w nowo powstałym czasopiśmie naukowym pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szanowni Studenci i Absolwenci jest okazja do pochwalenia się wynikami swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej! Czasopismo ukaże się już w tym roku!
Artykuły można przysyłać do 22 września na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

1.07.2016
Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej studentów turystyki i rekreacji

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

18.09.2017
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!

TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU PERSPEKTYW 2017 NA 5 MIEJSCU WŚRÓD KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH.

WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA DRUGIM!!!

ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego