IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 17.09.2018 r.):

17.09.2018
XXXIV Seminarium Terenowe, WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, Spała, 20 -22 września 2018 r.

PROGRAM WARSZTATÓW (plik pdf)Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 20 - 22 września 2018 r. w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim.
Seminarium terenowe pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Ogromne doświadczenia zebrane z organizacji ponad trzydziestu tego rodzaju spotkań naukowych, dokonywane w ostatnim okresie zmiany w programie kolejnych seminariów oraz przemyślenia z tym związane skłoniły organizatorów kolejnych już XXXIV „Warsztatów z geografii turyzmu” do próby powrotu do tradycji związanych z pierwszymi tego rodzaju spotkaniami. W bieżącym roku proponujemy, aby głównymi celami seminarium były tak jak od samego początku prezentacje:
► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki,
► wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki
► tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce
Formuła programowa XXXIV Seminarium terenowego pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne wystąpienia nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach Turystyka i Rekreacja czy Gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań.

Ponadto w czasie seminarium planujemy kolejne spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego poświęcone bieżącym sprawom, którymi aktualnie zajmuje się Komisja. Zebranie ma charakter otwarty i mile widziane są na nim także osoby nie będące członkami Komisji czy PTG.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” i wyrażamy nadzieję na szerokie zainteresowanie jego tematem

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
Kierownik naukowy seminarium

dr Robert Wiluś
Sekretarz naukowy seminarium

Karta zgłoszeniowa(doc)
Zaproszenie(pdf)

17.09.2017
Czasopismo Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w nowo powstałym czasopiśmie naukowym pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szanowni Studenci i Absolwenci jest okazja do pochwalenia się wynikami swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej! Czasopismo ukaże się już w tym roku!
Artykuły można przysyłać do 22 września na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego