IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 06.02.2017 r.):

6.02.2017
XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno-Turystycznej o Regionie Łódzkim Województwo w sercu Polski

Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele i uczniowie!

Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego „Włóczykije” przy współpracy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno-Turystycznej o Regionie Łódzkim Województwo w sercu Polski.
Eliminacje odbędą się 2 marca 2017 o godzinie 12.00 w Collegium Geographicum UŁ przy ul. Kopcińskiego 31.
Zainteresowane szkoły mogą wytypować maksymalnie trzech reprezentantów. Zgłoszenia udziału w Konkursie prosimy przesyłać do 28 lutego 2017 na adres mailowy: skngtulwloczykije@gmail.com, lub pocztą na adres: ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, koniecznie z dopiskiem Konkurs. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i klasę każdego ucznia, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę i dane szkoły. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń faksem! W razie jakichkolwiek wątpliwości pytania prosimy kierować drogą elektroniczną, lub telefoniczną na podany powyżej numer. Termin i miejsce przeprowadzenia II etapu (finałowego) Konkursu zostanie przekazany do informacji w dniu eliminacji, tj. 2 marca 2017.

Zapewniamy ogromną dawkę wiedzy oraz nagrody dla zwycięzców!

Regulamin Konkursu (plik pdf)

Opiekuni Naukowi SKNGT UŁ "Włóczykije"
dr Justyna Mokras-Grabowska, mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka

Prezes SKNGT UŁ „Włóczykije”
Szymon Świercz


6.01.2017
XXX KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście

DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU
MIAST I REGIONÓW

Celem konferencji, kontynuującej i rozszerzającej dorobek łódzkiego Konwersatorium Wiedzy o Mieście, jest zaprezentowanie badań i dyskusja nad jednym z najpoważniejszych problemów rozwojowych Polski – wyludnianiem się miast i regionów. Jest to interdyscyplinarny problem naukowy i praktyczny, łączący różne zespoły badaczy, ekspertów i praktyków samorządowych. Dotyczy on historii, współczesności, a przede wszystkim przyszłości kraju. Według obserwowanych trendów oraz opracowywanych prognoz demograficznych w ciągu najbliższych dekad potencjał ludnościowy kraju najprawdopodobniej poważnie osłabi się. Liczba ludności Polski może zmniejszyć się o kilka milionów, przy równoczesnych znaczących zmianach strukturalnych: spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz wzroście liczby osób w starszym wieku. Jest to spowodowane zarówno spadkiem dzietności i umieralności, prowadzącym do ujemnego salda ruchu naturalnego, jak też emigracją, zagraniczną, drenażem wewnętrznym, powodującymi coraz większą polaryzację regionalną w układzie obszary metropolitalne-peryferia. Zmiany te nie nastąpiły nagle, w wielu regionach wpisują się w procesy przemian reprodukcji ludności obserwowane wcześniej.
Oczekujemy, że w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia badawcze i aplikacyjne do problemów identyfikacji i wyjaśniania procesów depopulacji, jak też do szukania sposobów na łagodzenie skutków tego procesu oraz do znajdowania nowych szans rozwojowych dla wyludniających się miast i regionów.
Wybór Łodzi i regionu łódzkiego na miejsce konferencji ma charakter symboliczny z uwagi na problemy depopulacyjne, jak też na tradycję organizowanego corocznie Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które w roku 2017 będzie obchodzić 30-lecie. Obrady pierwszego dnia rozpoczną się na Uniwersytecie Łódzkim i będą dedykowane pamięci Profesora Stanisława Liszewskiego (1940-2016).
WIĘCEJ INFORMACJI (kliknij)

1.07.2016
Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej studentów turystyki i rekreacji

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

5.05.2016
Nowa aula Wydziału Nauk Geograficznych

Ruszyła budowa nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych. Skorzystają z niej również nasi studenci. Oddanie auli do użytku planowane jest na przełomie 2016 i 2017 roku.
Trzymamy kciuki i zapraszamy na nasze kierunki: turystykę i rekreację, geoinformację oraz geografię urbanistyczną. Wydział Nauk Geograficznych UŁ to przyjazne miejsce dla studentów. Warto u nas studiować!


18.05.2015
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego