IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 10.05.2021 r.):

7.01.2021
REKRUTACJA 2021


ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA

- STUDIA I STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: ORGANIZACJA TURYSTYKI, ORGANIZACJA REKREACJI, ORGANIZACJA HOTELARSTWA
- STUDIA I STOPNIA - GEOINFORMACJA
- STUDIA II STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA, MIEJSKA PRZESTRZEŃ REKREACJI
- STUDIA II STOPNIA - GEOINFORMACJA
- STUDIA II STOPNIA - GEOGRAFIA URBANISTYCZNA - SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU GEOGRAFIA

(kliknij, zapoznaj się z programami studiów)

TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU PERSPEKTYW 2020 NA IV MIEJSCU.
WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA II MIEJSCU!!!


TURYSTYKA I REKREACJA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM W RANKIGU WIADOMOŚCI TURYSTYCZNYCH 2021 NA I MIEJSCU!!!

ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA.

10.05.2021
XXXVII Seminarium terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, 23-24 września 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej XXXVII Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu”, która odbędzie się formie tradycyjnej w dniach 23-24 września 2021 r. w Kołobrzegu. Będzie nam miło gościć Państwa w tym wyjątkowym nadmorskim mieście - uzdrowisku, w pięciogwiazdkowym hotelu Marine by Zdrojowa.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi i regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na: https://forms.office.com/r/huXSfpz0VH.
Wpłaty wpisowego prosimy dokonywać na konto: Pekao SA nr 76 1240 6292 1111 0011 0565 4604 z dopiskiem: „opłata konferencyjna XXXVII WzGT”.

W imieniu organizatorów,
dr Marzena Makowska-Iskierka
Sekretarz naukowy seminarium "Warsztaty z geografii turyzmu"
e-mail: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
tel. 601-23-12-84

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY (pdf)
REGULAMIN KONFERENCJI (pdf)

14.02.2020
Monografia Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Pragniemy poinformować, że czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu jest od 2019 r. ponownie monografią naukową, wydawaną raz w roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Za publikację w niej artykułu autorzy mogą uzyskać 20 pkt.
Nabór prac do tomu nr 10, zaplanowanego do wydania w 2020 r., został wydłużony do 15 marca 2020 r. Zachęcamy do nadsyłania artykułów, zgodnymi z wytycznymi edytorskimi, na adres: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt, także poprzez marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w monografii naukowej pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacje można przysyłać na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego