IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 20.09.2016 r.):

15.09.2016
Rektor UŁ utworzył Zakład Geografii Rekreacji

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 października 2016 r. w miejsce Pracowni Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej Rektor UŁ utworzył Zakład Geografii Rekreacji. W skład zespołu nowo utworzonego zakładu wchodzą dr hab. Sławoj Tanaś (kierownik zakładu), dr Justyna Mokras-Grabowska, dr Andrzej Stasiak, mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka.
Gratulujemy i życzymy zespołowi Zakładu Geografii Rekreacji sukcesów naukowych i dydaktycznych.

Zarządzenie Rektora UŁ nr 135 (plik pdf)

15.09.2016
XXXII Seminarium Terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU. CZŁOWIEK W TURYSTYCE - role, potrzeby, zachowania, Spała, 22 -24 września 2016 r.

PROGRAM WARSZTATÓW (plik pdf)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 22-24 września 2016 r., tradycyjnie w Spale w województwie łódzkim. XXXII Seminarium chcemy poświęcić tematyce związanej z miejscem człowieka w szeroko rozumianej turystyce. Naszym zdaniem miejsce człowieka w turystyce można określić poprzez Jego role, potrzeby oraz zachowania na różnych płaszczyznach. Człowiek może odgrywać w turystyce rolę uczestnika podróży, wychowawcy, przedsiębiorcy, polityka, samorządowca oraz szeroko rozumianego organizatora. Każda z tych ról określa Jego potrzeby i zachowania w turystyce, które można analizować na różnorodnych płaszczyznach, zwłaszcza geograficznej, socjologicznej, ekonomicznej i kulturowej. Wachlarz potrzeb i zachowań człowieka w turystyce jest szeroki, dlatego nie zamierzamy ograniczać jego zakresu. Czytaj dalej...

20.09.2016
X Konferencja Kultura i Turystyka - sacrum i profanum

PROGRAM KONFERENCJI (plik pdf)

W dniach 26-27 października 2016 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbędzie się X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KULTURA I TURYSTYKA – SACRUM I PROFANUM” dotycząca szeroko pojętej turystyki religijnej.
Instytut po raz kolejny jest współorganizatorem konferencji. Zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa w konferencji. Będzie bardzo interesującą. Zapowiedzeni są goście z zagranicy oraz m.in Ks. Biskup Damian Muskus, prof. Antoni Jackowski i inni znamienici prelegenci.

8.09.2016
Konferencja „Współczesne oblicza krajoznawstwa”

2016 roku przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskim projekcie „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”. W jego ramach organizujemy szereg działań skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, których nadrzędnym celem jest propagowanie aktywnych form poznawania walorów krajoznawczych Polski. Ważnym elementem realizowanego projektu jest konferencja popularnonaukowa, która odbędzie się w dniach 5–7 października 2016 r. w hotelu turystycznym PTTK „Spichlerz” w Kazimierzu Dolnym, a której współorganizatorami są Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na stornie konferencji.

Wejdź na stronę konferencji

14.07.2016
REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 2016


Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich entuzjastów turystyki, hotelarstwa i rekreacji na studia podyplomowe „Nowoczesne usługi turystyczne” (specjalizacje: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja). Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków (studiów licencjackich lub magisterskich), którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie, a także pracowników branży turystycznej, którzy nie posiadają kierunkowego wykształcenia, a chcieliby poszerzyć i usystematyzować swoje wiadomości zawodowe.
Studia trwają 2 semestry i obejmują 230 godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych. W ramach zajęć istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji: pilota wycieczek, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego, instruktora fitness. Oprócz świadectwa absolwenci otrzymują również certyfikaty UŁ potwierdzające odbycie szkolenia, a także posiadane umiejętności i kompetencje.
Inauguracja: 1 października 2016 r.

Szczegółowe informacje:
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Łódź, ul. Kopcińskiego 31, p. 110, tel. 42 635 45 50
www.turyzm.edu.pl/podyplomowe.php
e-mail: mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl

Podanie do kierownika studium (plik doc)
Kwestionariusz osobwy(plik doc)

1.07.2016
Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej studentów turystyki i rekreacji

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

5.05.2016
Nowa aula Wydziału Nauk Geograficznych

Ruszyła budowa nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych. Skorzystają z niej również nasi studenci. Oddanie auli do użytku planowane jest na przełomie 2016 i 2017 roku.
Trzymamy kciuki i zapraszamy na nasze kierunki: turystykę i rekreację, geoinformację oraz geografię urbanistyczną. Wydział Nauk Geograficznych UŁ to przyjazne miejsce dla studentów. Warto u nas studiować!


19.04.2016
Nowy Dziekan WNG na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza WNG informuje, że dnia 19 kwietnia 2016 r. Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego dokonało wyboru Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016-2020. Dziekanem został Dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu prof. Bogdan Włodarczyk.
Dziekanowi-Elektowi gratulujemy!

18.05.2015
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego