IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 1.10.2022 r.):

1.10.2022
NOWA STRONA INTERNETOWA WNG

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU OFICJALNE INFORMACJE NA TEMAT KIERUNKÓW: TURYSTYKA I REKREACJA, TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA, GEOINFORMACJA ORAZ SPECJALNOŚCI GEOGRAFIA MIAST DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH www.geo.uni.lodz.pl

Strona, na której się znajdujesz, jest stroną archiwalną Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji.

18.05.2022
TURYSTYKA I REKREACJA 2022

ZAPRASZAMY NA KIERUNEK STUDIÓW LICENCJACKICH - TURYSTYKA I REKREACJA
Kliknij na baner i przejdź do strony informacyjnej kierunku


18.05.2022
TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA 2022

ZAPRASZAMY NA KIERUNEK STUDIÓW MAGISTERSKICH - TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA
Kliknij na baner i przejdź do strony informacyjnej kierunku


14.10.2021
Monografia Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Pragniemy poinformować, że czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu jest od 2019 r. ponownie monografią naukową, wydawaną raz w roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Za publikację w niej artykułu autorzy mogą uzyskać 20 pkt.
Nabór prac do tomu nr 10, zaplanowanego do wydania w 2020 r., został wydłużony do 15 marca 2020 r. Zachęcamy do nadsyłania artykułów, zgodnymi z wytycznymi edytorskimi, na adres: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt, także poprzez marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w monografii naukowej pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacje można przysyłać na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego