IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 8.03.2018 r.):

8.03.2018
Konkurs "Województwo w Sercu Polski"

Przedstawiamy wyniki Konkursu "Województwo w Sercu Polski" 2018. Osoby podkreślone zostały zakwalifikowane do Finału. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałej wiedzy o naszym regionie. Dziękujemy za udział w konkursie zarówno uczestnikom, jak i nauczycielom. Zapraszamy za rok.

Wyniki konkursu (pdf)

3.03.2018
XXXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt.: NOWE – STARE PRZESTRZENIE W MIASTACH
Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.
Przestrzeń miejska należy do niezwykle wrażliwej na zachodzące przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. W miastach pojawiają się nowe obszary, struktury, procesy i nowe funkcje, podczas gdy inne zanikają lub ulegają modyfikacjom. Przekształceniom ulegają też podstawy społecznego ładu, zasady organizacji życia miejskiego, polityka władz miasta, sfera gospodarcza i sfera kultury. W przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe obszary oraz obiekty, zmieniają się sposoby jej użytkowania i organizacja. „Stare” obiekty i przestrzenie zyskują nowe funkcje i nowych użytkowników dzięki procesom rewitalizacji, gentryfikacji, pojawiania się gated communities. Inne natomiast w wyniku procesów segregacji ulegają zawłaszczeniu, marginalizacji, gettoizacji, wykluczeniu społecznemu.
„Nowe” obiekty i przestrzenie przejmują lub kontynuują tradycyjne funkcje miejskie często w nowej aranżacji (galerie handlowe, centra kultury, rozrywki i rekreacji, woonerfy itp.). Pojawiają się liczne tzw. „miejsca trzecie”, które obok miejsc pracy i miejsc zamieszkania współtworzą miasto i są kwintesencją miejskości.
Miasto jest areną niekończącej się gry o przestrzeń (prywatną i publiczną). Zmieniają się zatem dążenia i działania różnych aktorów w przestrzeni miejskiej. Pojawiają się nowi zarządzający, walczący i zawłaszczający przestrzeń. Różne grupy społeczne dążą do kreowania miejsc znaczących, przestrzeni uprzywilejowanych.
Celem 31. Konwersatorium Wiedzy o Mieście jest wykazanie jaka jest współcześnie przestrzeń miejska oraz jakie czynniki ją współtworzą i determinują.

Więcej informacji i zgłoszenie na stronie WWW.KWOM.GEO.UNI.LODZ.PL

23.02.2018
V Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uprzejmie informujemy, że zawody etapu centralnego V Olimpiady Wiedzy o Turystyce rozpoczną się 4 kwietnia 2018 roku w Łodzi, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego ul. Narutowicza 31, aula im. prof. S. Liszewskiego o godzinie 11 30 (rejestracja od godziny 10 00), a zakończą 7 kwietnia 2018 roku w Spale o godzinie 13 00.

Zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie uczestników etapu centralnego oraz ich opiekunów są sfinansowane ze środków m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.


PROGRAM ETAPU CENTRALNEGO V OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE (Kliknij żeby czytać dalej...)

17.09.2017
Czasopismo Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w nowo powstałym czasopiśmie naukowym pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szanowni Studenci i Absolwenci jest okazja do pochwalenia się wynikami swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej! Czasopismo ukaże się już w tym roku!
Artykuły można przysyłać do 22 września na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

1.07.2016
Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej studentów turystyki i rekreacji

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

18.09.2017
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!

TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU PERSPEKTYW 2017 NA 5 MIEJSCU WŚRÓD KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH.

WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA DRUGIM!!!

ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego