IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 15.10.2020 r.):

1.10.2020
Nowy rok akademicki 2020/21

Plan zajęć na semestr zimowy dla kierunku Turystyka i Rekreacja dostępny jest na Strona plany zajęć WNGUŁ .
Plan może , jak zawsze ulec niewielkim modyfikacjom. Jak widzicie nie podajemy sal, ponieważ zajęcia odbywają się zdalnie. W przypadku zaplanowanych zajęć stacjonarnych (seminaria, wf, gis) osoby zainteresowane zostaną powiadomione mailowo. Studenci I roku TiR, jak i pozostałych roczników, otrzymacie szczegółowe informacje przez USOS.
Zmianie ulegają konta studenckie, od nowego roku akademickiego funkcjonować będą w domenie @edu.uni.lodz.pl. Każdy student ma założone nowe konto pocztowe powiązane z USOS ID, adres e-mail każdego studenta znajdą Państwo standardowo w profilu USOS.
Studenci w kontakcie z Uczelnią mają obowiązek posługiwania się tymi właśnie adresami i tylko z tych adresów powinni wysyłać do Państwa wiadomości.
Powodzenia w nowym roku akademickim 🙂. Przypominamy, startujemy 19 października.
Immatrykulacja I roku 15 października (szczegóły wkrótce).
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące kierunku i toku studiów na kierunku TiR piszcie na adres koordynatora kierunku, prof. Sławoja Tanasia : slawoj.tanas@geo.uni.lodz.pl

30.06.2020
REKRUTACJA 2020


ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA

- STUDIA I STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: ORGANIZACJA TURYSTYKI, ORGANIZACJA REKREACJI, ORGANIZACJA HOTELARSTWA
- STUDIA I STOPNIA - GEOINFORMACJA
- STUDIA II STOPNIA - TURYSTYKA I REKREACJA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. SPECJALNOŚCI: PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA, MIEJSKA PRZESTRZEŃ REKREACJI
- STUDIA II STOPNIA - GEOINFORMACJA
- STUDIA II STOPNIA - GEOGRAFIA URBANISTYCZNA - SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU GEOGRAFIA

(kliknij, zapoznaj się z programami studiów)

TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU PERSPEKTYW 2020 NA I MIEJSCU.
WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA II MIEJSCU!!!


TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU WIADOMOŚCI TURYSTYCZNYCH 2020 NA II MIEJSCU.
WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA I MIEJSCU!!!

ZAPRASZAMY NA NASZE STUDIA.

15.03.2020
Konwersatorium Wiedy o Mieście - ZMIENIONY TERMIN

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. "Trzy dekady transformacji miast polskich", które planowane było na kwiecień br. i zaprosić Państwa do Łodzi w dniach 22-23 października 2020 r.
W związku z dużym zainteresowaniem Konwersatorium oraz dużą liczbą zgłoszeń przygotowaliśmy wstępny program obrad, który przesyłam w załączeniu.
Składa się na niego ponad 50 bardzo interesujących wystąpień znakomicie pokazujących najważniejsze przemiany, które dokonały się w polskich miastach w ciągu ostatnich trzech dekad.
Program ten może oczywiście ulec jeszcze drobnym zmianom, choć mamy nadzieję, że przesunięcie terminu nie przeszkodzi Państwu uczestniczyć w naszym spotkaniu.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej, który upływał 15 marca zostaje przesunięty na 15 września br.

Dalsze informacje prześlemy Państwu w najbliższym czasie.
W imieniu organizatorów XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście,

z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Ewa Szafrańska

Program KWOM 2020

14.02.2020
Monografia Warsztaty z geografii turyzmu. Zaproszenie do publikowania.

Pragniemy poinformować, że czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu jest od 2019 r. ponownie monografią naukową, wydawaną raz w roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Za publikację w niej artykułu autorzy mogą uzyskać 20 pkt.
Nabór prac do tomu nr 10, zaplanowanego do wydania w 2020 r., został wydłużony do 15 marca 2020 r. Zachęcamy do nadsyłania artykułów, zgodnymi z wytycznymi edytorskimi, na adres: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt, także poprzez marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl.

Zapraszamy doktorantów i studentów do składania artykułów poświęconych problematyce turystycznej w monografii naukowej pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacje można przysyłać na adres: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.
Z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: Warsztaty z geografii turyzmu

Jolanta Wojciechowska
redaktor naczelny

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego